Annonce
Ringkøbing

Løftet pegefinger fra kommunen: Medborgerhus skal have bedre styr på økonomien

I skikkelse af henholdsvis daglig leder og formand for bestyrelsen står Pernille Priess Pedersen (t.v.) og Lisbeth Aagaard Jensen i spidsen for Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, der er ramt af alvorlige, økonomiske udfordringer. Arkivfoto: Kaj Poulsgaard
Efter en flytning i sommeren 2018 til Herningvej har folkene bag Ringkøbing-Skjern Medborgerhus haft store problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Derfor kræver kommunen nu, at der bliver strammet op.

Ringkøbing: Medlemmerne af kommunens kultur- og fritidsudvalg er ikke helt tilfredse med driften af Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, der i august sidste år flyttede til nye og større lokaler på Herningvej i Ringkøbing.

Flytningen medførte en stribe uforudsete udgifter, og da indtjeningen tilsvarende ikke har levet op til budgettet, ventes huset at komme ud af 2019 med et underskud på omkring 120.000 kroner.

Set i lyset af, at Ringkøbing-Skjern Medborgerhus årligt modtager et kommunalt driftstilskud på 435.800 kroner, kræver politikerne nu, at der bliver strammet op i medborgerhuset, der drives som en forening med en bestyrelse på syv medlemmer.

På et udvalgsmøde tirsdag blev det således besluttet, at medborgerhuset hver måned skal fremsende en budgetopfølgning, og fra politisk side bliver det anbefalet, 'at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling således, at de organisatoriske forhold omkring bestyrelsen afklares hurtigst muligt.'

I en 11 sider lang strategi- og handleplan for medborgerhuset bliver det blandt andet forklaret, at 'det planlægges, at udskiftning i bestyrelsen vil ske i forbindelse med den ordinære generalforsamling i marts 2020', men så lang tid bør der ikke gå, fremgår det af et referat fra mødet i kultur- og fritidsudvalget.

Annonce

Vi har hele tiden haft fokus på, at det er et vigtigt sted for kommunen, da mange borgere finder venskaber og fællesskab i medborgerhuset. Vi har også oplevet, at besøgstallet er steget. Men de er i en situation, hvor de er pressede rent økonomisk. Ellers var vi ikke kommet hertil, hvor vi er nu

Erik Viborg (V), formand for kultur- og fritidsudvalget

Formand: Ingen kommentarer

Pernille Priess Pedersen, der er daglig leder af det 800 kvadratmeter store medborgerhus på Herningvej, ønsker ikke at udtale sig om den økonomiske situation.

I stedet henviser hun til formanden for bestyrelsen, Lisbeth Aagaard Jensen, der i en mail besvarer Dagbladets forsøg på at få hende i tale:

- Jeg har ikke nogen kommentar til referatet fra mødet (i kultur- og fritidsudvalget, red.). Jeg vil gerne drøfte referatet med resten af bestyrelsen. Så ingen kommentarer herfra, lyder det kortfattet fra bestyrelsesformanden.

For at sikre likviditeten i medborgerhuset her i november bevilgede kultur- og fritidsudvalget måneden forinden et midlertidigt lån på 33.000 kroner, som skal tilbagebetales ved udbetaling af anden rate af det kommunale tilskud i 2020.

Dagbladet ville gerne have enten Pernille Priess Pedersen eller Lisbeth Aagaard Jensen til at vurdere fremtiden for Ringkøbing-Skjern Medborgerhus. Da hverken den daglige leder eller formanden for bestyrelsen ønsker at stille op til interview, forsøger avisen at finde svar i den strategi- og handleplan, som blev udarbejdet i oktober; på baggrund af et konkret ønske fra kultur- og fritidsudvalget.

Mangel på kompetencer

Under et punkt med overskriften 'Udfordringer' bliver det blandt andet forklaret, at 'ledelsessystemet mangler kompetencer for at kunne sikre huset fremadrettet.' Ligeledes hedder det, at 'aktivitetsniveauet er for lille, hvilket medfører for ringe indtjening.'

I bestræbelserne på at sikre en bedre økonomi i huset bliver det i handleplanen forklaret, at 'bestyrelsen vil igen rette henvendelse til udlejer med et udspil på nedsættelse af husleje i en overgangsperiode på tre år.'

På indtægtssiden bliver der i planen fremsat konkrete forslag om blandt andet at forhøje lokalelejen med 33 procent og at øge betalingen for forplejning med 25 procent.

Som daglig leder er Pernille Priess Pedersen i dag ansat med 28 timer om ugen, men ifølge en 2025-vision skal Ringkøbing-Skjern Medborgerhus til den tid have en fuldtidsansat leder samt en opsøgende og udadvendt medarbejder, der sikrer nytænkende samarbejdsrelationer, en administrativ medarbejder samt fire servicemedarbejdere, hvoraf de tre skal være fleksjobbere.

I dag giver to personer i fleksjob en hånd med i huset henholdsvis ni og 12 timer ugentligt.

Ringkøbing-Skjern Medborgerhus

Ringkøbing-Skjern Medborgerhus har eksisteret siden august 1989 - og er et medborgerhus for borgere, foreninger og virksomheder i kommunen.

I august sidste år flyttede medborgerhuset i nye lokaler på Herningvej i Ringkøbing, hvor der er godt 800 kvadratmeter til rådighed.

Medborgerhusets samarbejdspartnere omfatter blandt andre Ældresagen, Røde Kors, G-faktor, FrivilligVest, Sind og patientforeninger.

Huset ledes af en bestyrelse med syv medlemmer og en daglig leder.

Medborgerhuset modtager årligt et kommunalt driftstilskud på 435.800 kroner.

Det forventes, at Ringkøbing-Skjern Medborgerhus kommer ud af 2019 med et underskud på 120.000 kroner.

Ifølge fremlagte budgetter vil årets resultat i 2020 blive et plus på knap 154.000 kroner, mens der i 2025 er budgetteret med et overskud på 122.841 kroner.

Fantastisk hus at komme i

Formanden for kultur- og fritidsudvalget, Erik Viborg (V), siger om medborgerhuset på Herningvej i Ringkøbing, at 'det er et fantastisk hus at komme i':

- Vi har hele tiden haft fokus på, at det er et vigtigt sted for kommunen, da mange borgere finder venskaber og fællesskab i medborgerhuset. Vi har også oplevet, at besøgstallet er steget. Men de er i en situation, hvor de er pressede rent økonomisk. Ellers var vi ikke kommet hertil, hvor vi er nu, siger Erik Viborg.

Med henvisning til udvalgets beslutning om at anbefale en ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt tilføjer han, at 'det er ikke altafgørende for os.'

Ligeledes siger Erik Viborg, at det ikke er unormalt, at der fra politisk side bliver bedt om månedlige budgetopfølgninger, som det nu er tilfældet med Ringkøbing-Skjern Medborgerhus:

- Det er ikke sådan, at det er lukningstruet. Sådan ser jeg det ikke, siger formanden for kultur- og fritidsudvalget.

Ringkøbing-Skjern Medborgerhus har eksisteret i 30 år.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Tyv går efter whisky

Læserbrev

Udvikling: Det er vores butik - vi har selv skabt den

Læserbrev: I eftersommeren 2018 mistede vi i Stauning vores brugsforening, hvor folk havde handlet gennem mere end 100 år. Tankstationen lukkede også. Det var en ringe trøst, at COOP-koncernen – tilsyneladende uden mange tanker om sine dybeste rødder – var i gang med at lade sine brugser i en lang række landsbyer gå konkurs. Som én af os i Stauning med velplaceret ironi udtrykte det: ’Det er da vist ligesom en so, der æder sine egne grise’. Men ulykken tog ikke gå-på-modet fra os. Tværtimod var der folk i Stauning, som omgående tog initiativet. De gik på med krum hals. De samlede Staunings kræfter. De fik ting til at ske. Der er nemlig det ved det, at det dér med at få noget til at ske - det ligger nærmest indbygget i Staunings DNA. Derfor skete det, at vi allerede i foråret 2019 – bare et halvt år efter brugsens lukning – kunne byde benzinselskabet Go’on velkommen til Stauning. Biler begyndte igen at dreje ind. Der var igen aktivitet. Og nu på lørdag, 23. november, sker der det, at vores nye købmand kan byde os velkommen – og vi ham – i en topmoderne dagligvareforretning, der er gennemgribende renoveret fra A til Z af professionelle håndværkere. Herudover har mange forskellige frivillige bidraget med oprydning, rengøring, opstilling af inventar - og sat 2500 varenumre på de rette hylder efter købmandens anvisninger. Det er mærkeligt at tænke på – ja, egentligt fantastisk, alt det der er nået på godt et år i et gnidningsløst og humørfyldt samarbejde. Det hele er nået, takket være stauningboernes kæmpeindsats, også økonomisk. Lige efter brugsens lukning strittede initiativerne naturligt nok lidt i alle retninger. Set udefra lignede det måske lidt situationen, når man kradser lidt med en pind i en myretue. Men ligesom myrer hurtigt organiserer sig og får skaderne repareret, når ødelæggelsens pind har kradset i deres tue, så samlede også Stauning sig hurtigt om det væsentlige: nemlig at få samlet økonomi nok til at købe det gamle nedlagte mejeri midt i byen, hvor brugsen havde butik fra omkring 1970. Og selve målet, det lå fast helt fra starten: senest ved udgangen af 2019, så skulle der igen være dagligvarebutik her i Stauning. At det mål er nået, det siger noget meget vigtigt om Stauning. Først og fremmest siger det, at vi er i stand til at samle os og stå sammen for at få ting til at ske. Men ligeså vigtigt: i Stauning har vi folk iblandt os, der besidder de mange vidt forskellige kompetencer, der gør det muligt at tingene faktisk også kommer til at ske – bliver til virkelighed. Det skal vi huske at fortælle hinanden, når vi går rundt og handler med vores nye købmand i vores nye butik. For den fortælling er en vigtig del af vores fælles historie. Den må vi aldrig glemme. Ligesom den gamle brugsforening, som vore forgængere for 100 år siden gik sammen om at skabe, blev en vigtig del af deres fælles historie. Men nu er det vores butik. Vi har selv skabt den. Den er vores værk. Det var os, der fik det til at ske. Uden os, så var vores butik der ikke. Og uden os – så er butikken der ikke! Det er også værd at minde hinanden om. Butikken har brug for os. Og vi har brug for butikken. Det var jo derfor, vi sørgede for, at den kom.

112

Pinkode-lurer stjal 13.000 kroner

Annonce