Annonce
Læserbrev

Læserbrev fra 3F: Lad os lige holde fokus på fakta her

Læserbrev: Der har været skrevet meget om sagen om firmaet Lauge Bonde i pressen den seneste tid. Langt det meste med en voldsom slagside. Derfor er det på sin plads, at vi fra 3F får mulighed for at sætte et par af tingene på plads.

Lad mig for det første slå fast, at det her ikke handler om, at 3F misbruger de sociale klausuler på DNV Gødstrup Byggeriet. Det handler om fagbevægelsens ret til at konflikte. En ret der skal sikre, at man ikke kan konkurrere sig til en dårligere overenskomst. Hvis den ret ikke var der, ville det være bortfald af den danske model, der sikrer anstændige forhold for alle.

De sociale klausuler er et vigtigt greb ikke mindst på de store offentlige byggerier, hvor byggeriet har oplevet en hel del social dumping. Men denne sag handler ikke om social klausul.

Denne sag handler ene og alene om, at Kristeligt Arbejdsgiverforening prøver at lave købmandskab ud af den danske model. Og det kan vi som overenskomstbærende fagforening ganske enkelt ikke bare se til sker!

Det handler om, at 3F bruger sin ret til at for at sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår.

Det er kardanakslen i aftalesystemet parterne imellem og i den gensidige balance i den danske model. Derfor er det også uhørt, at de regionale politikere bliver inddraget i sagen. Det er en sag for de faglige parter – ikke et politisk anliggende.

Byggeriet, der nu har udløst en konflikt, er ikke en del af det regionale sygehusbyggeri. Det er en privat grund med en privat bygherre. Derfor har vi ret til – og god grund til – at bruge vores konfliktret.

3F er i dialog med virksomheden om den nye overenskomst, og i respekt for virksomhed og medarbejdere, ønsker vi ikke at gå ind i en offentlig talkrig, men kan dog slå fast, at 3F´s overenskomst naturligvis ikke er dårligere end den KA tilbyder.

Annonce
Palle Bisgaard, 3F. Foto: Christian Liliendahl/Ritzau Scanpix
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Bøjer de i vinden? Vesterhav Syd og vores lokale erhverv

Læserbrev: Er Energistyrelsen og Vattenfall ligeglade med vore lokale erhverv? Og hvad agter byrådet nu at gøre? De spørgsmål stiller vi os uvilkårligt, efter at aktindsigt har vist, hvad VVM-tillægget for Vesterhav Syd-møllerne skal indeholde. Som du kan læse nedenfor, udelades nemlig to helt fundamentale undersøgelser for turismen og fiskeriet. Bevares, der kommes vidt omkring med “kollisionsrisiko for trækfugle og flagermus” samt “sejladsforhold og lystfiskeri i undersøgelsesområdet”, og meget andet mere eller mindre (u)nyttigt. Men som med mange af den slags rapporter er det værd at bemærke sig, hvad der ikke skal afdækkes i VVM-tillægget. Og her springer særligt to forhold i øjnene. Både at (s. 11) “Der skal ikke redegøres for økonomiske eller konkurrencemæssige forhold i relation til turismeerhvervet”. Det skriger jo til himlen med turismen som vort største erhverv og i betragtning af, at det nationale Center for Kystturisme er placeret i netop Hvide Sande. Og at der godt nok (s. 22) skal undersøges, hvad indvirkningerne er på fiskeriet, men IKKE hvorvidt det kan gøres muligt at fiske mellem møllerne. Eventuelt blot for mindre fartøjer under for eksempel 20, 15 eller 12 meter. Dette til trods for, at der i flere høringssvar er opfordret til at få netop dette klarlagt. Derimod skal der (s. 26) redegøres for kumulative effekter for andre planlagte projekter, i både Danmark, Holland og Tyskland. Og betydningen for de klimapolitiske mål og CO2-reduktionen skal beskrives. Alt sammen noget meget overordnet og fjernt for os, der bor her. Men noget, der kan bruges i den luftige argumentation for den grønne omstilling på Christiansborg. Det virker nu, som om projektet skal klemmes igennem! Og Energistyrelsen helt bevidst vælger at undlade krav om inddragelse af netop de to argumenter, der kan være med til at flytte Vesterhav Syd langt til havs. Nemlig at turismens indvendinger skal tages alvorligt, og fiskernes tabte fiskevand - ved at flytte møllerne længere til havs - kan kompenseres ved at åbne for fiskeri mellem møllerne. To forhold, der kan tale for at flytte møllerne, belyses nu helt bevidst ikke! Og Vattenfall erkendte jo på et møde d. 1. marts 2018 i Søndervig, at det drejer sig om småpenge, for at flytte møllerne … så hvorfor ikke? Nu hvor der også er god tid til at ændre i projektet … Hvad gør byrådet, formanden for erhvervsudvalget Søren Elbæk eller borgmesteren? Overlader de det endnu engang til brancheorganisationerne og de små erhvervsdrivende? Eller mander de sig op og går i brechen for to store erhverv i kommunen? Eller bøjer de i vinden? Jens Bollerup, cand. merc., Geflevej 221, Hvide Sande Dan Broesch Jensen, cand. merc. aud., Lyngvejen 100, Klegod Tonny Lemqvist, maskinmester, Præstegårdsmarken 35, Velling Karsten Fyhn, sommerhusudlejer, Sønder Klitvej 20, Hvide Sande Birgitte Vinding, journalist, Stauning Finn Ebbe Jakobsen, advokat, Beddingen 7, Ringkøbing Jens Møller, forretningsdrivende, Bakkevej 22, Hvide Sande

Annonce