Annonce
Kultur

Kulturministeriet sagde nej: Tre års kamp for ventilations-anlæg i Velling Præstegaard endte forgæves

Jens Kirk er dybt frustreret over, at Velling Menighedsråd ikke har fået lov til at etablere genveks-anlæg i præstegården; det vil kunne ske uden skæmmende gennembrud af murene, mener han. Dette er en eksisterende ventilationshul til konfirmandstuen. Foto Poul Osmundsen.
Siden 2017 har menighedsrådet kæmpet med Slots- og Kulturstyrelsen om at få lov til at etableret et ventilationsanlæg i præstegården for at undgå endnu et angreb af skimmelsvamp; nu er det endelige afslag kommet fra Kulturministeriet. I Velling er skuffelsen stor, og pengene til at gennemføre den løsning, Slots- og Kulturstyrelsen foreslår, er ikke i kassen.
Annonce

VELLING: Efter mere end tre års kamp erkender Jens Kirk, at man er nået til vejens ende: Menighedsrådet får ikke lov til at etablere et ventilationsanlæg i Vellings gamle, fredede præstegård.

Hensigten med anlægget var at sikre den 168 år gamle præstegård for fremtiden. Et udbrud af skimmelsvamp for nogle år siden blev slået ned, men menighedsrådet frygtede, at problemet kunne vende tilbage, og ønskede derfor ved hjælp af et genveksanlæg at slå to fluer med ét smæk: At skabe et bedre indklima, og at nedsætte udgifterne til opvarmning.

Genveks fungerer på den måde, at den varme og "brugte" luft suges ud af rummene og erstattes af ren frisk luft. Denne friske luft er blevet genopvarmet med den gamle forurenede luft - og på den måde kan op til 95 procent af varmen fra den udsugede luft genvindes i den friske luft.

Men problemet er, at for at et sådan anlæg kan fungere, skal der laves huller i lofte og mure, så luften kan passere. Og når det drejer sig om fredede bygninger, ses der strengt på den slags gennembrud.

Ventilationshuller som disse i gavlen på konfirmandstuen, vil ikke være nødvendige, hvis der etableres genveks, siger Jens Kirk. Foto Poul Osmundsen.
Annonce

Lang sagsbehandling

- Sagen går helt tilbage til 2017, hvor vi søgte om lov til at installere genvækst-anlægget med baggrund i skimmelsvampe-angrebet i et soveværelse i præstegården. Åbning af vinduer og udluftning i alle rum hver dag ville være en umulighed, og vi kunne ikke lade vinduerne så "i hak", fordi præsten jo ikke er hjemme hele dagen, siger Jens Kirk, der ganske vist ikke længere er medlem af menighedsrådet, men som har valgt at køre sagen til ende.

- Men med et genveksanlæg ville vi kunne sikre, at der blev en jævn fordeling af luft i alle rum og værelser og med en passende rumtemperatur sikre os mod skimmelsvamp, som vi jo heldigvis er fri for.

Ideen var at installere genveksanlægget på det store, uudnyttede loft, hvor alle luftledninger og rør kunne blive dækket af isoleringen. Ind- og udblæsning kunne ske gennem den vestlige gavn på hovedbygningen med nogle mursten stillet på højkant som ved ventilerne i konfirmandbygningen eller gennem den hvide gesims helt oppe under tagskægget med hvide ventilhætter foran.

- Man ville simpelthen ikke kunne se dem, fastslår Jens Kirk.

Det hele ville kunne udføres for 200.000 kroner.

Annonce

Afslag på afslag

I Velling Menighedsråd var man overbeviste om, at den løsning kunne Slots- og Kulturstyrelsen, der skal godkende projekter af denne art i fredede bygninger, ikke have noget imod.

De tog fejl.

Den 17. juni 2017 kom det første afslag med den begrundelse, at problemet med indeklima skulle løses på bygningens præmisser og med respekt for fredningsværdierne.

En ny ansøgning blev indsendt i oktober 2017, og den 10. november blev der holdt et møde med en medarbejder fra Slots- og Kulturstyrelsen i præstegården med Jens Kirk og arkitekt Flemming Bay-Jørgensen.

- Vi syntes, det var et konstruktivt møde. Men den 4. december 2017 modtog vi igen afslag med den begrundelse, at bygningens bærende fredningsværdier ville blive berørt for meget både ude og inde, fortæller Jens Kirk.

Den 12. januar 2018 klagede menighedrådet til Kulturministeriet over Slots- og Kulturstyrelsens afslag, og siden har sagen kørt frem og tilbage mellem ministeriet og styrelsen, mens Jens Kirk flere gange har rykket for et svar, både skriftligt og telefonisk.

Ventilationshullerne vil kunne etableres i den hvide gesims helt oppe under stråtaget, så de vil ikke syne af meget, mener menighedsrådet. Foto Poul Osmundsen.
Annonce

Endeligt afslag

Først nu har han endelig fået et svar: Det blev til endnu et nej.

Hele forløbet efterlader Jens Kirk med en følelse af frustration og magtesløshed.

- Et vikingemuseum kunne man affrede på få uger. Men i vores tilfælde har vi måttet vente i næsten tre år på et svar på, om vi må få lov at beskytte vores gamle præstegård ved nogle meget små indgreb - og samtidig spare på varmeregningen. Det kan simpelthen ikke passe, siger han.

En ting er det lange sagsforløb. Noget andet begrundelsen for afslaget - en begrundelse, der kan koges ned til, at genveksanlægget vil give for stort et indgreb i de grundlæggende fredningsværdier.

- Vi foreslog jo at etablere ventilationsanlægget netop for at beskytte den gamle præstegård. Slots- og Kulturstyrelsen foreslår nogle andre indgreb i stedet, men vores rådgiver anslår, at de vil koste mellem en million og halvanden million kroner. De penge har vi ikke. Men skulle vi om syv eller 10 år have det økonomiske muligheder for at gennemføre det, styrelsen foreslår, vil vores løsning kunne laves om for meget små midler, siger Jens Kirk.

Selv om han er bange for, at løbet er kørt, er han dog så vred over, at sagen er blevet trukket så meget i langdrag, at han overvejer at gå videre med sagen ud fra den synsvinkel.

- Måske vi skulle bede Ombudsmanden om at kigge på, om alt er gået til, som det skal, siger han.

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi af Velling Præstegård sig til stuehuset som en velbevaret repræsentant for 1800-tallets vestjyske klassicisme, hvilket ses i anvendelsen af blank mur i røde mursten, hvidtede detaljer – herunder især hjørnepilastre og hovedgesims – fyldingshoveddøren samt det halvvalmede, rørtækkede tage med mønning af tørv. Foto Poul Osmundsen.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Tarm

Ung mand sendt i alkoholbehandling

Annonce