Annonce
Læserbrev

Kriminel handling: Kystdirektoratet smider millioner i havet

Læserbrev: Kystdirektoratet har nu smidt 79,0 millioner kroner ude i havet i 2019. Hans Erik Cutoi i Kystdirektoratet oplyser, at det virker lige så godt at smide sandet langt ude i havet, som at lægge sandet inde på stranden. Det har samme virkning, siger Cutoi.

Samtidig indskrev Kystdirektoratet i deres tilladelser, at klager ikke havde opsættende virkning, og gik i gang med revlefodringen, tre uger før klagefristen var udløbet.

Der blev derfor indgivet en politianmeldelse imod Kystdirektoratet for overtrædelse af kystbeskyttelses-loven.

Herefter indsatte Kystdirektoratet fire skibe på opgaven for at få statsbudgettet opbrugt i en fart. Den største sandsuger Njord R stikker syv meter, når den er lastet, og kunne slet ikke komme i nærheden af stranden.

Det er naturligvis en kriminel handling, som er blevet efterforsket af Midt og Vestjyllands Politi i mange måneder, men politiet ønsker ikke faktuelle oplysninger fra Marine Traffic som har datafiler på de fire skibe. De pågældende data, som viser skibenes positioner, koster kun 199 €. Tilbuddet er fremsendt til Politiet, samtidig med at jeg og Strandfoged Orla Pedersen Fjaltring har bedt om at blive afhørt i sagen.

Det har ingen interesse, og vi har derfor klaget til Politidirektøren i et brev af 20 oktober, hvor vi samtidig dokumenterede, at Kystdirektoratet påbegyndte revlefodringen ved Fjaltring d. 8 februar 2019 uden tilladelse. Det er naturligvis en skærpende omstændighed at overtræde kystbeskyttelsesloven flere gange.

Ulrik Panduro ved Politiet kan slet ikke se, at der er begået noget strafbart, og sagen er derfor endt ved Statsadvokaten, men Politiet har endnu ikke sendt de mange beviser til Statsadvokaten.

Kystdirektoratet ved udmærket at revlefodring slet ikke virker på den jyske vestkyst, og er i gang med et revlefodringsforsøg med 700 kubikmeter pr meter mellem opgang C28 og C31 syd for Hvide Sande. Sandet blev lagt ind på revlen i 2017 med kvartalsvise opmålinger. Vi begærede aktindsigt i opmålinger og rapporter på forsøget, men nu kan Kystdirektoratet slet ikke finde hverken måledata eller rapporter.

Det er derfor notorisk urigtigt, når Thomas Lomholt siger i Nordjyllands radio, at Kystdirektoratet har videnskabelig dokumentation for, at revlefodring virker på vestkysten.

Sagen forfølges nu via Folketingets Ombudsmand, som allerede er inde i sagen nede på Fællesstrækningen.

Kystdirektoratet ved alt om, at revlefodring ingen virkning har på den jyske vestkyst, men forsøger med alle midler at skjule sandheden.

Annonce
Nedgravning af rør i sandet ved Bjerregård strand i 2005. Arkivfoto: Jørgen kirk
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Dagbladet mener: En flot økonomisk julegave til Skjern

Det er en flot julegave i utide, Skjern står til at modtage; en julegave, der på sigt kan komme til at betyde meget for byens - og hele kommunens - musikliv. I Dagbladet kan vi fortælle, at Realdania har givet arbejdsgruppen bag Remisen Skjern tilsagn om 850.000 kroner til at redde byens gamle remise. Målet er, at der i løbet af de næste år skal skabes et nyt spillested i det tidligere garageanlæg for tog. Og Realdania må virkelig tro på ideen; arbejdsgruppen havde kun søgt om 750.000 kroner, men fonden har valgt at lægge 100.000 kroner oven i, så nu har Remisen Skjern 850.000 kroner til at gå i gang med at sikre bygningens klimaskærm. Planen er at gå i gang med at tætne taget og lukke huller i murværket til foråret. Dermed ser der ud til, at den 100 år gamle bygning reddes, og det er godt af flere grunde. Remisen er et levende minde om den faktor, der mere end nogen anden har skabt Skjern - nemlig jernbanen. Det ville være sørgeligt, hvis den karakteristiske bygning skulle forsvinde. I Ringkøbing er der vist stadig en del, der ærgrer sig over, at det ikke lykkedes at redde Ørnhøjbanens gamle remise. Til gengæld er det så lykkedes at redde det gamle elektricitetsværk og gøre Generator til et spillested af betydning for hele kommunen. Mon ikke det også kan lade sig gøre i Skjern; Remisen har i alt fald de rammer, der skal til for at skabe et spændende kulturmødested midt i byen. Der er lang vej endnu, meget skal afklares, men med 850.000 kroner på bogen er projektets realisering kommet et vigtigt stykke længere; ikke mindst vil Realdanias donation give initiativtagerne endnu mere blod på tanden. I det hele taget er der grøde i miljøet omkring Vestjyllands traditionelle transport-rygrad, Længdebanen. I Tarm er man i fuld gang med forvandle den gamle stationsbygning til et kulturelt mødested, og i Ringkøbing arbejder man også med tilsvarende planer i den fredede stationsbygning. Til næste år er det i øvrigt 145 år siden, længdebanen åbnede for trafik. Et bedre bevis på dens fortsatte relevans end de forskellige kulturprojekter, der er på vej i dens uudnyttede bygninger, kan man ikke få.

Skjern

3F sammenligner overenskomster i omstridt sag: Fyldt med fejl, lyder kritikken fra Kristelig Arbejdsgiverforening

Annonce