Annonce
Ringkøbing-Skjern

Kommunen vil skabe 250 nye job og 20 nye virksomheder

Kristian Andersen, der her ses åbne Tarms pendlerhus tilbage i 2017, er formand for udvalget, som undersøger, hvordan der kan skabes nye job og virksomheder til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Arkivfoto: Chresten Bergh
En arbejdsgruppe har set på, hvordan der kan skaffes 20 nye socialøkonomiske virksomheder og 250 job, der egner sig til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, til kommunen. Der lægges op til at ansætte en rådgiver, som gennem en opsøgende virksomhedskontakt skal udbrede mulighederne for at starte en socialøkonomisk virksomhed.

Ringkøbing-Skjern: Ringkøbing-Skjern Kommune har i samarbejde med kommunens virksomheder haft succes med at omsætte beskæftigelsespolitikkens målsætning om "Plads til alle på arbejdsmarkedet" ved blandt andet at øge antallet af fleksjob med over 500 fra 2013 til 2020. Således er der i dag 1.200 borgere i fleksjob.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Der er dog fortsat behov for at skabe nye arbejdspladser til borgere, som har svært ved at fungere i et almindeligt job. Herunder til borgere som er visiteret til fleksjob eller førtidspensionister, som ønsker et skånejob.

Derfor besluttede beskæftigelsesudvalget i efteråret 2020 at supplere den hidtidige indsats med en forstærket indsats, som skal skabe flere arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Annonce

På særlige vilkår

Beskæftigelsesudvalget nedsatte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra det private erhvervsliv, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, fagbevægelsen, eksisterende socialøkonomiske virksomheder samt fagområderne i kommunen Handicap og Psykiatri samt Beskæftigelse. Formand for beskæftigelsesudvalget, Kristian Andersen, blev formand for arbejdsgruppen.


Det er vigtigt, at vi har job til alle borgere i kommunen, men også job i virksomheder som skaber indtjening og værdi, så de selv kan aflønne deres ansatte. Det er en udfordring, hvis virksomhedens eksistens alene afhænger af støtte fra kommunen.

Kristian Andersen, formand for beskæftigelsesudvalget


Målet er at etablere 250 nye job på særlige vilkår over en to-årig periode, og at der over en fire-årig periode etableres minimum fem nye socialøkonomiske virksomheder om året.

- Det er vigtigt, at vi har job til alle borgere i kommunen, men også job i virksomheder som skaber indtjening og værdi, så de selv kan aflønne deres ansatte. Det er en udfordring, hvis virksomhedens eksistens alene afhænger af støtte fra kommunen. Derfor ønskes der med indsatsen et bedre grundlag for at skabe flere løngivende aktiviteter for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, udtaler Kristian Andersen i pressemeddelelsen.

En socialøkonomisk virksomhed (SØV) er en privat virksomhed, som driver erhverv med det formål, gennem sit virke og indtjening, at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.

Annonce

Vil ansætte rådgiver

Gennem drøftelser på virtuelle møder og ved at trække på erfaringer fra andre kommuner har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag til grundlag for en strategi for flere socialøkonomiske virksomheder i kommunen.

Et centralt element i forslaget er ansættelse af en SØV-rådgiver, som gennem en opsøgende virksomhedskontakt skal udbrede mulighederne for at starte en socialøkonomisk virksomhed eller en underafdeling i en eksisterende virksomhed i kommunen.

SØV-rådgiveren skal også medvirke til udvikling af partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og virksomheder, som får en del af deres opgaver løst af socialøkonomiske virksomheder. Samtidig skal SØV-rådgiveren bistå i udvikling af nye, bæredygtige ideer, der kan kaste nye produktioner og dermed arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet af sig.

Forslaget drøftes på beskæftigelsesudvalgets møde den 26. april 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce