Læserbrev

Kommunen sender kæmpe udgift videre til sommerhusejerne

Læserbrev: Næppe har dønningerne efter det famøse projekt ”Vesterhav Syd” lagt sig, førend RKSK kaster sig ud i et nyt projekt af tvivlsom karakter – spildevandsrensning i sommerhusområder på Holmlands Klit. I alt 1864 sommerhuse på Klitten skal tilkobles det offentlige kloaknet.

RKSK kan ikke i denne sag sende ”Sorteper” videre til Christiansborg, idet der ikke er noget nationalt lovkrav om kloakering. Hvad er så RKSK’s begrundelse for iværksættelse af dette kæmpeprojekt? I bilaget vedhæftet dagsordenen til mødet i Teknik og Miljø d. 19.03.19, står der bl.a. flg.: ” Undersøgelse af behovet for kloakering er opstået i forbindelse med undersøgelse af miljøbelastningen fra de større sommerhuse, som ny lovgivning gav mulighed for at etablere. Sommerhusene forventes at blive brugt året rundt (også om vinteren, når grundvandet står højt.) Når grundvandet står højt, er der risiko for, at der udledes næringsstoffer til fjord og vandløb fra nedsivningsanlæggene.”

Det noteres dog samtidig, at ” badevandskvaliteten i dag er overholdt ved alle målestationer”

Ligeledes er drikkevandskvaliteten i de berørte områder uden anmærkninger.

Enkelte byrådspolitikere kalder projektet for ”at skyde gråspurve med kanoner og ”et ideologisk felttog.”

Fagfolk har ”svært ved at se miljøgevinsten – der mangler dokumentation, og man undrer sig over den politiske fremgangsmåde”

Hvad angår Lodbjerg Hede er planen, at det store gravearbejde skal påbegyndes år 2021 – 2022.

I 1996 byggede vi sommerhus på Lodbjerg Hede. Med hensyn til kloakering, etableredes der en Trixtank - nedsivningsanlæg. Alt blev selvfølgelig udført efter gældende normer og slutteligt godkendt af RKSK. Beløbet til denne del af projektet beløb sig til kr. 31.000. Sommerhusejere, der ligesom undertegnede har et velfungerende nedsivningsanlæg, bliver på denne måde pålagt endnu en udgift til kloakering på ca. kr. 65.000 – tilslutningsafgift til kommunen og anlægsudgiften på grunden.

Som nævnt ovenfor, er det svært at få øje på en fornuftig begrundelse for dette kæmpemæssige graveprojekt.

Men er virkeligheden den, at RKSK i sin iver efter at bruge den særegne vestjyske natur som løftestang for at vækste, skaffe nye arbejdspladser, for at kunne give tilladelse til opførelse af endnu flere og større sommerhuse (læs: poolhuse ), flere turistovernatninger mm, har erkendt, at de berørte sommerhusområder ikke kan belastes yderligere.

Hvis RKSK ønsker at omdanne vores rekreative sommerhusområder til en turistindustri, bør man selv tage det fulde ansvar herfor – også det økonomiske, og ikke sende regningen videre til de nuværende sommerhusejere.

0/0
Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern

Redningsaktion på fjorden: Lys fra mobiltelefon reddede ung sejler

Skjern

Mand omkom i solouheld i morges: Blev erklæret død på stedet

Ringkøbing

Vandringsmænd slog deres egen rekord: Fynboer indsamlede 85.553 kroner til kritisk syge børn

Leder For abonnenter

Dagbladet mener: Den indre varulv hyler, og det lyder ikke kønt

Da den sidste danske ulv i 1813 blev skudt ved Estvadgård lidt sydvest for Skive, var der næppe én, der fældede en tåre i den anledning. Da slet ikke de bønder på egnen, hvis får nu kunne være i fred. I et mangelsamfund som det danske for 200 år siden var der ganske enkelt ikke plads til ulven. I de mellemliggende par århundreder har næppe nogen skænket ulven en tanke - endsige savnet den. Den var ikke længere en del af den danske fauna. At den skulle vende tilbage, var der meget få, der havde fantasi til at forestille sig. Ikke desto mindre var det, hvad der skete omkring 2009, og lige siden har ulven forårsaget en slags kulturel borgerkrig i Danmark, der er helt ude af proportioner i forhold til dyrets indvirkning på den danske natur og dens formodede trussel eller mangel på samme mod mennesker. Skal man være lidt grov, kan man sige, at ulven har fået den indre varulv bragt frem i mange danskere. Det er ikke kønt. Som Anette Lund Andersens store reportage i Dagbladet i dag dokumenterer, er det rent ud forbløffende, i hvilket omfang og med hvilken lidenskab, mennesker engagerer sig i striden om ulven. Man tager sig til hovedet i vantro over en "ulvehader", der skyder en ulv med riffel ud af vinduet på sin bil. Og man flår sig i håret af frustration over en "ulveelsker", der truer folk på livet, og begår hærværk mod en lokal kirke for at understrege sit synspunkt. Mellem disse yderligheder er der alle mulige holdninger, der dog generelt tenderer mod det stadigt mere polariserede - hovedsageligt på grund af de forbistrede asociale medier, der nærmest pr. automatik synes at forstærke alle holdninger i ekstremistiske retninger. Det billede, Anette Lund Andersen tegner i sin reportage, er dybt forstemmende. Det fortæller om en debat og dens deltagende aktører, der synes at have mistet al proportionssans, evne og vilje til at lytte til andre menneskers synspunkter. Lederskribenten her føler sig fristet til at citere sin gamle, afdøde fars tilbagevendende kommentar, når medmennesker af den ene eller den anden grund bevægede sig ud ad en tangent: "Har de ikke andet at gå op i?!?" Det er måske dér, problemets rod ligger.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Testmøllesag i nye problemer: Skal finde 20 millioner til lovet lufthavnsudstyr

112 For abonnenter

Sejler du en lille smule, når du sejler? Sådan er reglerne for berusede sejlere

112

Ung sejler blev reddet i land - nu mangler båden

Sommerland

’Lille Louisiana’ ligger i Videbæk: Jeg blev helt imponeret, da jeg så bygningen

Annonce