Læserbrev

Kommunen sender kæmpe udgift videre til sommerhusejerne

Læserbrev: Næppe har dønningerne efter det famøse projekt ”Vesterhav Syd” lagt sig, førend RKSK kaster sig ud i et nyt projekt af tvivlsom karakter – spildevandsrensning i sommerhusområder på Holmlands Klit. I alt 1864 sommerhuse på Klitten skal tilkobles det offentlige kloaknet.

RKSK kan ikke i denne sag sende ”Sorteper” videre til Christiansborg, idet der ikke er noget nationalt lovkrav om kloakering. Hvad er så RKSK’s begrundelse for iværksættelse af dette kæmpeprojekt? I bilaget vedhæftet dagsordenen til mødet i Teknik og Miljø d. 19.03.19, står der bl.a. flg.: ” Undersøgelse af behovet for kloakering er opstået i forbindelse med undersøgelse af miljøbelastningen fra de større sommerhuse, som ny lovgivning gav mulighed for at etablere. Sommerhusene forventes at blive brugt året rundt (også om vinteren, når grundvandet står højt.) Når grundvandet står højt, er der risiko for, at der udledes næringsstoffer til fjord og vandløb fra nedsivningsanlæggene.”

Det noteres dog samtidig, at ” badevandskvaliteten i dag er overholdt ved alle målestationer”

Ligeledes er drikkevandskvaliteten i de berørte områder uden anmærkninger.

Enkelte byrådspolitikere kalder projektet for ”at skyde gråspurve med kanoner og ”et ideologisk felttog.”

Fagfolk har ”svært ved at se miljøgevinsten – der mangler dokumentation, og man undrer sig over den politiske fremgangsmåde”

Hvad angår Lodbjerg Hede er planen, at det store gravearbejde skal påbegyndes år 2021 – 2022.

I 1996 byggede vi sommerhus på Lodbjerg Hede. Med hensyn til kloakering, etableredes der en Trixtank - nedsivningsanlæg. Alt blev selvfølgelig udført efter gældende normer og slutteligt godkendt af RKSK. Beløbet til denne del af projektet beløb sig til kr. 31.000. Sommerhusejere, der ligesom undertegnede har et velfungerende nedsivningsanlæg, bliver på denne måde pålagt endnu en udgift til kloakering på ca. kr. 65.000 – tilslutningsafgift til kommunen og anlægsudgiften på grunden.

Som nævnt ovenfor, er det svært at få øje på en fornuftig begrundelse for dette kæmpemæssige graveprojekt.

Men er virkeligheden den, at RKSK i sin iver efter at bruge den særegne vestjyske natur som løftestang for at vækste, skaffe nye arbejdspladser, for at kunne give tilladelse til opførelse af endnu flere og større sommerhuse (læs: poolhuse ), flere turistovernatninger mm, har erkendt, at de berørte sommerhusområder ikke kan belastes yderligere.

Hvis RKSK ønsker at omdanne vores rekreative sommerhusområder til en turistindustri, bør man selv tage det fulde ansvar herfor – også det økonomiske, og ikke sende regningen videre til de nuværende sommerhusejere.

0/0
Klumme

Ugens Prædiken: Påskemorgen er som en håbets hilsen fra Guds fremtid

Klumme

Martine om at blive gammel: Måske er det andet end medicin og ømme muskler?

Klumme

Ugens Prædiken: Mere kærlighed, end vi fatter og forstår

Klumme

Kommer du til årets grundlovsfest?

Leder For abonnenter

Ikke kun events sætter os på landkortet

Selvfølgelig er det vigtigt, at vort lokalområde er kendt uden for kommunegrænsen - og gerne for at have noget unikt og genialt, der kan lokke så mange gæster til som overhovedet muligt. For flere gæster giver som regel flere penge i kommunekassen, og flere penge i kassen gør næsten altid godt. Derfor er det helt fint, at kommunen barsler med en såkaldt ny eventstrategi, der skal være med til at brande kommunen både nationalt og internationalt. Det er da heller ikke overraskende, at et flertal af politikere i byrådet netop har sagt god for at skyde penge i den nye eventstrategi. Det politiske ja betyder samtidig et ja til, at der skal sættes kommunale penge af til tre såkaldte fyrtårns-events. Indtil videre er der sat to millioner kroner af over to år til at udvikle den grønne elbilevent Westwind24, hvor de to, der fik ideen, komiker Jan Gintberg og tv-journalist Anders Agger, nok skal være med til at give det stort anlagte elbilarrangement en snert af kendiseffekt. Derudover er vandsportsfestivalen Waterz i Hvide Sande sikret et kommunalt tilskud på 875.000 kroner om året til og med 2021. Ifølge strategien kunne det tredje event i rækken ligge inden for sport, kultur eller erhverv. Det lyder alt sammen ganske spændende, selv om ingen ved, hvad Westwind24 og Waterz skaber af meromsætning og plusser på bundlinjerne hos områdets erhvervsliv. Der er heller ingen, der ved, hvor mange penge der skal sendes efter det tredje event. Nogen vil sikkert mene, at det er sådan lidt sortseer-agtigt at stille spørgsmålstegn ved, om nye tanker om branding nu også giver sorte tal på bundlinjen. De samme vil sikkert sige, at det er en langsigtet investering, det er svært at sætte kroner og øre på. Hvad der var godt i går, er måske ikke så godt i morgen. Når det er sagt, er det alligevel godt at konstatere, at det ikke var hele byrådet, der helt ukritisk nikkede ja til at lede efter et event nummer tre. Den nyslåede løsgænger Svend Boye Thomsen stemte imod, og Kristendemokraterne valgte at tage det, der hedder forbehold. "Medmindre der falder en appelsin ned i vores turban med en event, der er rigtig svær at sige nej til, så mener vi ikke, at den økonomiske situation er til at bruge mange penge på tre store projekter". Sådan lød det i byrådssalen fra Jens Erik Damgaard, der talte på vegne af den kristendemokratiske byrådsgruppe. Den melding lyder fornuftig, for skattekronerne kan måske gøre bedre gavn andre steder lige her og nu, hvor den står på udfordringer med besparelser på det kommunale budget. Derfor: Vent med event nummer tre, til Westwind24 og Waterz har bevist, at det er vejen frem. Indtil da er der meget andet, der på bedste vis er med til at sætte os på de der landkort.

Klumme

Amagerpigens tak til Bork Havn Efterskole: I var vinden under mine vinger