Læserbrev

Kom i gang: Det er nu, vi kan påvirke Vesterhav Syd

Derfor er det uhyre vigtigt, at så mange som muligt nu får skrevet til Energistyrelsen med ønsker og krav om, hvilke områder Vattenfall skal belyse.

Læserbrev: En vigtig dato: Senest 16. august skal Energistyrelsen have modtaget borgernes forslag til, hvilke krav man mener, Energistyrelsen skal stille til Vattenfall, som skal udarbejde en ny miljøvurdering (VVM-redegørelse) vedrørende Vesterhav Syd. Altså hvor omfattende og detaljeret en miljøkonsekvensrapport, Vattenfall skal fremlægge. Den nye miljøvurdering skal udarbejdes, da Energiklagenævnet i december underkendte den først udarbejdede.

Så det er nu I, medborgere som interesserer jer for de kystnære havvindmøller, skal til tasterne og fremsende forslag og ideer til, hvilke krav der skal indgå.

Vattenfall har i alle årene plæderet for, at møllerne ikke kunne flyttes (der var blandt andet placeret 10 møller fra 4,2 – 6 kilometer fra stranden). Nu er forslaget fra Vattenfall, at alle 20 møller skal placeres 8 – 10 kilometer fra stranden, men stadig over en strækning på 15 kilometer.

Så indtil projektet iværksættes, kan alt ske. Vi må ikke give op nu.

Hvorfor kan møllerne for eksempel ikke placeres vinkelret ud for Hvide Sande? Dette ønske har Ringkøbing-Skjern Byråd selv i 2012 forslået i deres høringssvar. Det vil være mere koncentreret.

Vi kan stadig foreslå, at grænsen rykkes ud til 20 kilometer. Kommer der mange forslag om dette, kan det være, at Folketinget igen bliver nødt til at se på det. Vi kan jo håbe på, at Socialdemokratiet, med støtte fra støttepartierne i rød blok, nu vil være mere ansvarlige i forhold til både økonomi og naturmæssige interesser. Mon så ikke de også kan overtale de konservative til at følge trop?

Energistyrelsen har selv i sin egen VVM-rapport fra 2015 påpeget / anbefalet at møllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster og optræde i landskabet som en velafgrænset gruppe, og desuden tilstræbes en placering så langt fra kysten som muligt.

Vattenfalls ønskede opstilling var således så langt fra Energistyrelsens anbefalinger som muligt, og viser, at VVM-redegørelsen ikke var det papir værd, det var skrevet på. I den store naivitet troede mange, mig selv inklusive, at disse anbefalinger var noget, Vattenfall skulle rette sig efter.

Derfor er det uhyre vigtigt, at så mange som muligt nu får skrevet til Energistyrelsen med ønsker og krav om, hvilke områder Vattenfall skal belyse. Så det netop bliver krav og ikke anbefalinger, som ikke kan bruges til noget som helst.

Se på Energistyrelsen hjemmeside om miljøvurderingen af Vesterhav Syd, og kom så i gang.

0/0
Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing IF

Endelig scorede RIF: Alligevel blev det til nul point på kontoen

Navne

Naturvejleder elsker det vilde Vestjylland og drømmer om at gå i Darwins fodspor

Debat

Da det slog klik hos Baadsgaard: Spændingen om den forkerte strømning

Læserbrev

Defensiv taktik, hvis man vil være den bedste fritidskommune

Læserbrev: ”Hvordan bliver Ringkøbing – Skjern Kommune den bedste fritidskommune i Danmark?”. Dette var titlen på en invitation til alle foreninger fra Kultur- og Fritidsudvalget til et møde i Videbæk den 27. marts. Efterfølgende ønskede fodbold- og håndboldklubberne i RKSK et møde, der blev afholdt ultimo juni, med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget for at bidrage med deres synspunkter til emnet ”den bedste fritidskommune”, men også for at komme i dialog omkring de berammede besparelser på fritidsområdet. Fodboldklubberne undrer sig stadig over, at de som den eneste idrætsgren direkte skal bidrage med 194.000 kroner (jvf. besparelseskataloget) ”i tilskud til fodboldklubberne til aflønning af deres kridtbander”. Alle ved sikkert, hvilket stort arbejde disse ulønnede frivillige bandemedlemmer gør, for at børn og unge kan få motion og spille fodbold. De slår for eksempel kanter, rydder op, kridter baner, omlægger baner, vander, laver reparationer med mere. Men nej – de får ikke løn, men et beskedent årligt opstarts- og afslutningsarrangement som tak. Ordene "aflønning af deres kridtbander" er derfor dårlig valgt og bliver ikke bedre af, at konsekvensen for spareforslaget kan udlignes ved ”at hæve medlemskontingentet pr. medlem med 43,62 kroner.” Det viser sig kun alt for tydeligt, at nogle går med den opfattelse, at det er gratis for fodboldklubberne at passe fodboldbanerne. Herfra skal lyde en opfordring til, at kommunen laver en undersøgelse af, hvad det reelt koster fodboldklubberne i drift til for eksempel el- og vandforbrug, elattest, elpærer, traktor, kridtbander, mindre nyanskaffelser, vandingsmaskine, vedligeholdelse af rullegræs og afskrivninger på lysmaster, vandingsanlæg, traktor, græsslåmaskiner m.v. I øvrigt får klubberne kun delvis tilskud til mål, net og kridtmaskiner. Fodboldspillet er i dag en idrætsgren, der dyrkes udendørs hele året. Det bliver nu forstærket af, at indefodbold ikke er en aktivitet, der længere udløser aktivitetstilskud. Det vil også ramme hallerne på timeudlejningen. Disse ting gør næppe kommunen til den bedste fritidskommune, og det er en defensiv taktik. Vi kan jo spare os ihjel og tage gejsten fra de mange frivillige ledere og trænere i samtlige kommunens idrætsforeninger. Vi skal i stedet være offensive og følge befolkningsudviklingen med, at flere og flere dyrker idræt. Vi skal afskaffe 25 års reglen for de foreninger, der benytter vore idrætshaller. Det kan faktisk gøres gratis og dermed uden ekstra omkostninger for Kommunen. Vi skal forhøje lokaletilskuddet fra de nuværende 68 procent (= nettoudgift for foreninger p.t. 191 kroner pr. time) til f.eks. 78 procent (= nettoudgift for foreninger 131 kroner pr. time), hvilket vil animere idrætsforeningerne til at leje yderligere haltimer. Håndboldklubberne og deres frivillige får så mere tid til at tænke på andet end økonomi. Det vil – ud fra mine oplysninger – betyde en merudgift for kommunen på cirka 2.500.000 kroner, men er en god investering og er tillidsskabende for idrætshallernes daglige brugere, som dermed giver bedre økonomi forfor eksempel håndbold uden at skade hallernes økonomi, snarere tværtimod.

Hvide Sande

Se de mange fotos: Hvide Sande-børn og kunstnere satte kulør på en gråvejrsdag

Videbæk For abonnenter

Borgere går i aktion: Vil have bedre internet

Kultur

Forfatters besøg i Ringkøbing er blevet til en novelle, hvor fordommene får et twist

Alarm 112

55-årig mand blev fundet død i Ringkøbing Fjord

Annonce