Annonce
Læserbrev

Kom frisk: Vesterhav Syd-spørgsmål til byrådet

Læserbrev: Efter fremdriften i at flytte Vesterhav Syd-møllerne spørges borgmesteren ved byrådsmødets spørgetid tirsdag 18. januar om næste skridt. Vi vil spørge:

1. Hvordan sikres det, at VVM-tillægget opfylder Planlovens vejledning? Med blandt andet et krav om vurdering af den socioøkonomiske påvirkning. Det gælder både for turismen og fiskerne.

2. En placering med flere rækker i den sydvestlige del af koncessionsområdet skal vurderes som alternativ jævnfør Afgrænsningsudtalelsens side 8. Vattenfall lader imidlertid til at se bort fra dette. Vil Borgmesteren sikre borgerne, at alternativer vurderes? ... uanset Vattenfalls holdning ...

3. Tages der initiativ til en formel opfordring fra Ringkøbing-Skjern Kommune om at stille Vesterhav Syd-projektet i bero? Efter de nyligt fremkomne oplysninger om, at lokale mølleparker til tider stoppes grundet overproduktion af vindmøllestrøm.

Du opfordres til at møde op til byrådsmødet, hvis du har en interesse i at få Vesterhav Syd ændret. Vi spiller langt inde i overtiden, så det er nu, du kan vise din opbakning. Håber vi ses tirsdag 18. februar klokken 16 i byrådssalen på Rådhuset, Ved Fjorden i Ringkøbing. Sæt kryds i kalenderen, og tag gerne naboen med!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Urimeligt gebyr på affald fra genbrugsbutikker

Læserbrev: Så blev der endelig offentligt røre omkring gebyr til genbrugspladsen for frivillige organisationer. Da vi i Kirkens Korshær Genbrug blev præsenteret for gebyret, var vi af den opfattelse, at det måtte bero på en misforståelse. Så vi sendte en ansøgning om fritagelse med henvisning til vores organisations formål, nemlig at indsamle midler til gavn for udsatte mennesker i Danmark blandt andet ved drift af varmestuer og væresteder. Desværre blev vores ansøgning om fritagelse ikke bevilget. Vi er cirka 40 frivillige, som hver uge gør et stort arbejde i den gode sags tjeneste med sortering og salg af donerede effekter fra borgere, som kunne have afleveret direkte til genbrugspladsen, som de har betalt gebyr for. Vi er meget taknemlige for det, som vi modtager til videresalg. Men vi er også nødt til at bruge genbrugspladsen i forbindelse med sortering, og altså nu betale gebyr for at kunne aflevere. Hvilket vi synes er urimeligt i vores situation. Vi i Kirkens Korshær Genbrug tilslutter os fuldt ud argumenterne fremført i læserbreve fra Blå Kors Genbrug og Plejehjemmets Venner vedrørende emnet og ønsker også, at dette gebyr for genbrugsbutikker med videre genbehandles i udvalg og byråd.

Annonce