Annonce
Skjern

21-årig gik amok med kniv: Skal behandles på en institution

Retten i Herning dømte den 21-årige til behandling på ubestemt tid efter et knivoverfald. Foto: Mads Dalegaard
21-årig gik amok med kniv og stak en mand i hånden flere gange.

SKJERN: Et anfald af jalousi fik en ung mand til at gå amok i raseri med en kniv på et bosted ved Hanning. Den 21-årige mand oplevede, at en anden mand bagtalte ham over for kæresten. Derfor hentede han en spejderdolk og overfaldt manden, der fik flere skader på sin hånd.

Den 21-årige har personlige udfordringer, og af den grund skulle Retslægerådet udtale sig i sagen, før han kunne få sin dom. Derfor er der gået halvandet år fra overfaldet skete, til han i begyndelsen af september i år, fik sin dom for grov vold.

Overfaldet skete i februar 2018, hvor den 21-årige var i et forhold med en kvinde. En tidligere mandlig beboer besøgte ofte stedet, og den 21-årige mente, at den tidligere beboer sagde grimme ting om ham for at ødelægge kæresteforholdet.

Annonce

Truede med at slå ihjel

En dag hentede han en dolk på sit rum og ventede på, at den tidligere beboer kom ind i køkkenet. Her kom de to mænd op at toppes fysisk. Selv forklarede den 21-årige i retten, at han ikke vendte kniven mod den anden i første omgang. Men senere gik han efter at stikke den anden i låret eller skulderen

Den tidligere beboer, der vidnede i retten, fortalte dog, at den 21-årige med vilje stak ham tre gange i hånden og i øvrigt stak ud efter ham flere gange, før det lykkedes at lægge den 21-årige ned med hjælp fra en pædagog.

Pædagogen støttede den forklaring og sagde i retten, at den 21-årige havde løftet armen over hovedet og stak efter den anden mands bryst.

Mens den 21-årige lå på gulvet med to mænd over sig, var raseriet stadig voldsomt, og han råbte flere gange, at han ville slå den anden mand ihjel. Det erkendte han i retten.

På ubestemt tid

Selvom han afviste at have stukket den anden mand i hånden, blev han dog dømt for det. Blandt andet fordi den anden mand havde tre sår i hånden, hvoraf det ene var alvorligt med hul til knoglen og en overskåret nerve.

Selvom overfaldet, der også inkluderer trusler på livet, er af alvorlig karakter, kommer den 21-årige ikke i fængsel. Det skyldes, at manden er lettere mentalt retarderet, har ADHD og kommer fra svære vilkår, så hans reaktionsmønster er bekymrende. Ifølge Retslægerådet falder den 21-årige under straffelovens §16, der betyder, at han ikke kan straffes, men i stedet kan dømmes til et ophold på en institution med behandling og støtte under opsyn af kommunen.

Det valgte retten i Herning at gøre, ligesom retten bestemte, at opholdet ikke skal have en tidsbegrænsning på grund af sagens alvorlige karakter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Magtdemonstrationer: Urimeligt angreb på Danmarks Naturfredningsforening

Læserbrev: I et læserbrev den 22. februar i Dagbladet Ringkøbing-Skjern ses Leif Christensen fra Bork med et forsvar for den fejladministration, som Ringkøbing-Skjern Kommune har udøvet gennem mere end 25 år ved at lade hånt om Naturbeskyttelsesloven gennem hundredvis af ulovlige tilladelser til byggeri i sommerhusområder på Holmsland Klit. Han mener, der blot er tale om rent juristeri, når kommunen ikke i tide fik lokalplanerne på plads, og at parterne i sagen er enige om, at ingen har begået denne juridiske fodfejl med forsæt. Det vides ikke, hvilke parter der henvises til. Men hvis ikke man kan stole på, at myndighederne forvalter efter lovgivningen, kan der for alvor tales om det vilde vesten. Jeg har den fornøjelse at bo midt i et af disse naturskønne sommerhusområder. Da jeg for 10 år siden erhvervede mit helårshus, skete det med vished om, at nabomatriklerne, der henlå med naturskønne lyngklædte klitter, ville forblive sådan, da der på matriklerne er en tinglyst servitut, der forbyder byggeri af enhver art, og området i øvrigt, ifølge de oplysninger enhver kan se på arealinfo i Danmarks Miljøportal, er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Jeg erhvervede en naturperle med frit udsyn over Tipperne og hele Ringkøbing Fjord, og havde ingen synlige naboer, bare uspoleret natur! Da jeg senere gjorde kommunen opmærksom på en aktivitet, der kunne tyde på et kommende nabobyggeri, fik jeg blot at vide, at matriklerne ikke er omfattet af fredningsbestemmelser af nogen art. Kommunen gjorde sig ingen anstrengelse for at undersøge, om der kunne være noget om snakken. Kommunen gav efterfølgende tilladelse til arealomlægninger med mulighed for at bygge to sommerhuse og i øvrigt udlæg af ny vej tværs over de lyngklædte klittoppe. Den stille idyl er nu afløst af en erhvervsmæssig udlejning af sommerhus med ugentlige ud- og indflytninger, smækkende bildøre og larmende turister, der kører ræs på mountainbikes i klitterne. Da kommunen samtidig så stort på nabohensyn ved byggetilladelsen, er jeg desuden ufrivilligt tvangsindlagt til fra min 1. sals stue at skulle følge med i turisternes morgenmad, frokost og aftensmadsindtagelse uge efter uge, dog heldigvis med lidt pause i januar og februar. Jeg opdagede, at det ikke blot var i mit nærområde, men adskillige andre steder på Klitten, kommunen har set bort fra § 3 beskyttelsen på trods af, at kommunen selv har indskrevet den i lokalplanerne på foranledning af daværende Ringkøbing Amt, der godt forstod at rette sig efter lovgivningen! Som privatperson kan der ikke klages over en kommunes vandalisering af naturområder. Efter en årelang diskussion med kommunen, som ikke lod sig rokke i sine synspunkter, måtte jeg derfor ty til andre muligheder. Jeg kontaktede Danmarks Naturfredningsforening, som velvilligt har brugt utallige timer på denne sag. Med beskyldningen om, at Danmarks Naturfredningsforening har en evig trang til at demonstrere magt, bringer Leif Christensen en urimelig kritik af Danmarks Naturfredningsforening. Mange frivillige økonomiske bidrag og meget uegennyttig frivilligt arbejde bliver anvendt af denne organisation til at sætte en stopklods, når kommuner og andre af griskhed for øgede grundskatter, erhvervsaktivitet og turismeindtægter forgriber sig på uerstattelige naturværdier. Skytset bør rettes mod Ringkøbing-Skjern Kommune, der om nogen demonstrerer magt. Det er kommunen, der arrogant gennem nu flere år har nægtet at have begået fejl, skønt selv planlovseksperter ikke er i tvivl. Det er kommunen, der uretmæssigt har indkrævet høje ejendomsskatter og givet ejerne forventninger om byggetilladelser. Og det er kommunen, der fortsætter med at tage de mange berørte sommerhusejere som gidsler ved at undlade at træffe de beslutninger, der kunne stoppe dette cirkus på trods af, at alle historiske dokumenter i sagen viser, at kommunen har handlet forkert. Som om dette ikke var nok! Den tidligere ejer af mit hus formastede sig til at opføre en tagterrasse på taget af en sidebygning på ejendommen. Kommunen har accepteret i snesevis af sådanne tagterrasser i sommerhusområderne gennem årerne. Men da jeg ikke straks kunne tage folkeregisteradresse på ejendommen, som det blev krævet af kommunen for at acceptere tagterrassen, har kommunen nidkært jagtet denne sag i mere end 10 år! På trods af, at kommunen selv har beskrevet, at tagterrassen ligger så godt afskærmet, at den ikke er til gene for naboer, og at ingen nogensinde har klaget over forholdet, har kommunen gennemført politianmeldelse og ført retssager i såvel byret som landsret for at håndhæve sit krav om retablering. Her kan man med rette tale om magtdemonstration! Når private formaster sig til at bryde loven, er der ingen nåde. Heller ikke da ejeren af Hvidbjerg Camping ved Blåvand kommer på kant med § 3 ved at udvide med et par ekstra båse til et telt. Så blæser der ikke milde vinde: ”Hvis ferieparken formår at få reetableret forholdene omkring søen, kan den undgå at få straf, vurderer kommunen”. Og hvis private lodsejere i Lønstrup sikrer deres ejendomme gennem en kystsikring, der rent faktisk virker, men dømmes ulovligt, er kommunen straks på banen: ”Vores udgangspunkt, da vi meldte sagen til politiet, var, at det skulle fjernes” udtaler den lokale formand for Teknik og Miljø. Hvorfor skal der ses igennem fingre med tilsvarende ulovligheder, når de forvoldes af en offentlig myndighed, som her i Ringkøbing-Skjern Kommunes tilfælde med de ulovlige byggegodkendelser til sommerhuse på Holmsland Klit? Og hvorfor skal Danmarks Naturfredningsforening skældes ud, når de blot arbejder for, at gældende lovgivning overholdes?

Annonce