Annonce
Ringkøbing-Skjern

Kniven for struben: Staten vil have Ringkøbing-Skjern til at hente ni slags affald hos borgerne om et halvt år

En af årsagerne til, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke kan nå at få etableret en henteordning for otte nye affaldsfraktioner, er, at man tidligst kan få leveret de nødvendige biler om et år. Foto: Peter Linderoth Sørensen
Ringkøbing-Skjern Kommune vil søge staten om dispensation for tidsfrister i regeringens nye affaldsplan; udvalgsformand kalder tidsfristerne for 'urealistiske'. Planen vil tidligst kunne realiseres i december 2022.

RINGKØBING-SKJERN: Står det til staten, skal borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune allerede fra den 1. juli i år sortere en lang række affaldstyper, der så afhentes af skraldemændene.

Det kan dog ikke lade sig gøre, fastslår formanden for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S).

- Det kan vi simpelthen ikke nå på så kort tid. Vi skal jo både have den fysiske planlægning, logistikken, indkøb og så videre på plads, lyder det fra udvalgsformanden.

I sommeren 2020 indgik Folketinget forlig om en grøn affaldssektor; den indebar ikke mindst, at der skal sorteres i langt flere fraktioner end nu.

Først nu er forliget delvist blevet udmøntet i bekendtgørelser på området og i et udkast til en national affaldsplan.

Ifølge den nye affaldsplan skal Ringkøbing-Skjern lige som alle landets øvrige kommuner senest den 1. juli i år have etableret en henteordning for ni slags affald ved både sommerhuse og helårshuse.

Vi skal således allesammen sortere mad, papir, metal, glas, plast, drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald i særskilte fraktioner.

Senest den 1. januar 2022 skal der desuden være etableret en henteordning ved både sommerhuse og helårshuse for tekstiler.

Annonce

Kan ikke nås

Udmeldingen mødes med hovedrysten af John G. Christensen.

- Først er Folketinget for længe om at få udformet affaldsplanen, og så stiller man os ude i kommunerne over for helt urealistiske tidskrav. Vi kan simpelthen ikke nå det!

John G. Christensen peger på, at Ringkøbing-Skjern Kommune lige har udrullet en henteordning for madaffald og restaffald ved både sommerhuse og helårshuse,  mens der for papir, pap, metal, glas, plast og farligt affald nu er en bringeordning i form af 106 miljøstationer og 10 genbrugspladser.

Kommunen har heller ingen ordning for drikke- og fødevarekartoner eller tekstiler, og mangler derfor at få etableret en henteordning for otte af de i alt 10 affaldstyper.


Først er Folketinget for længe om at få udformet affaldsplanen, og så stiller man os ude i kommunerne over for helt urealistiske tidskrav. Vi kan simpelthen ikke nå det!

John G. Christensen, formand for teknik- og miljøudvalget.


Det er simpelthen ikke praktisk muligt at nå inden den 1. juli i år, mener såvel den kommunale administration som John G. Christensen.

Annonce

Dispensations-søgning

Teknik- og miljøudvalget besluttede faktisk i efteråret 2019 - altså før Folketingets forlig - at i løbet af 2023 skal der etableres en henteordning for genanvendelsesmaterialer for helårshuse. Det er så at sige denne ordning, Folketinget ønsker flyttet til sommeren 2021 - og vel at mærke indbefattet sommerhuse.

Det er dog muligt at søge om dispensation fra kravene i den nye affaldslov, hvis en kommune har en acceptabel undskyldning.

For Ringkøbing-Skjern Kommune vil begrundelsen blandt andet blive leveringstiden på renovationsbiler og affaldsbeholdere. For affaldsbeholdere er leveringstiden et halvt år og for renovationsbiler typisk et år eller mere.

Desuden bliver det svært at nå at få udformet de otte henteordninger, udarbejde udbud og indgå kontrakt med renovatør og beholderleverandør.

Uanset om kommunen får dispensation eller ej, bliver tidsplanen voldsomt sammenpresset. Kommunen sigter mod en etablering den 1. december 2022.

John G. Christensen understreger, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke er den eneste, der står med problemet.

- Der er masser af kommuner, der aldrig vil kunne nå det, og som søger om dispensation, siger han.

Sagen skal behandles på teknik- og miljøudvalgets møde tirsdag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Da Dagny Helene Nielsen, Sdr. Vium, købte brudesko for 6000 en-ører hos Kronborg Sko i Tarm - og andre glimt fra før verden gik af lave

Skjern

Falsk coronalyntest lammer Finderup Efterskole: 60 elever sendt hjem i isolation

Erhverv For abonnenter

Kunde fik 300 kroner for et P. S. Krøyer-værk: Er det rimeligt, at antikvitetshandleren nu sælger det for 7.000 kroner?

Ringkøbing-Skjern

Efterskolernes formand om falske coronalyntest: - Det dur ikke med halvandet døgns ventetid på en mere sikker test

Annonce