Annonce
Erhverv

Klumme: Recessionsfrygten dominerer stemningen

Aktieinvestorerne sidder i øjeblikket på stolekanten, hvor specielt nyheder i relation til vækst og mulig recession synes at have en stor påvirkning. Et recessionssignal fik for nylig aktiemarkedet til at falde tre procent på dagen for offentliggørelsen. Vækstopbremsningen er i gang og har været undervejs det seneste år, men recessionssignaler bør perspektiveres i rette kontekst for den langsigtede investor.

Alle gode råd om at have is i maven, bevare roen og overblikket er p.t. delvist sat ud af kraft på de finansielle markeder. Det blev ikke mindst bevist mandag 12. august.

Her faldt den lange 10-årige amerikanske statsrente under den korte to-årige, og rentekurven inverterede dermed. Det har historisk været et forvarsel om, at en recession var under opsejling. Investorerne, der er ramt af en lurende nervøsitet, solgte straks ud og sendte aktiemarkedet tre procent ned.

Reaktionen var egentlig ikke så overraskende i og med, at der hele tiden er snak om snarlig global afmatning, hvis ikke decideret recession. Man skulle faktisk næsten tro, at den inverterede rentekurve var lig med, at nu var recessionen kommet, og det er her, at man lige bør indtage det kølige overblik.

Det er rigtigt, at den inverterede rentekurve er et muligt varsel om recession, men kigger man historisk på det, er der i gennemsnit gået 19 måneder, før recessionen er kommet, efter den lange rente er faldet under den korte. Det er altså ikke lige nu og her, at vi har recession, selv om folk reagerer som om.

Bedømt på reaktionerne og den nuværende investorpositionering kan man derfor måske tale om, at den næste recession formentlig bliver en af de bedst forberedte nogensinde. Det er naturligvis altid godt at være forberedt, men ikke nødvendigvis nogen god ide at tage sorgerne på forskud.

Lige nu ser vi, at mange professionelle og institutionelle investorer i stor stil har placeret deres kapital i safe haven-aktiver, det vil sige kontanter, obligationer og ejendomme og har bevæget sig væk fra aktier på et niveau, der ikke er set siden 2011. Spørgsmålet er, om det ikke er en postgang for tidligt, at investorerne søger mod sikkerhed i den grad, som de har gjort i august.

Historisk har de 19 måneder, der i gennemsnit er gået fra recessionssignalet til recessionen indtræffer, givet investorerne et positivt aktieafkast på i gennemsnit otte procent. Selv de sidste seks måneder op til recessionen er der historisk leveret et nulafkast i aktiemarkedet.

Dernæst er det også værd at hæfte sig ved, at perioder med negativ vækst, som en recession jo er, er en fast bestanddel af alle konjunkturforløb. Sådan en vil igen indfinde sig i både amerikansk og europæisk økonomi.

Recessioner er udfordrende for aktiemarkedet, da de sætter selskabernes indtjening under pres, men de overvindes typisk også relativt hurtigt igen. Der har over de seneste år været en god del ”ulven kommer” over recessionsretorikken, hvilket måske også er ganske naturligt, når vi i dag observerer et af de længste økonomiske opsving siden Anden Verdenskrig.

Mit ærinde er sådan set ikke at negligere de signaler, der er, men at moderere reaktionerne på dem. Specielt når man fortsat kan observere et stærkt amerikansk arbejdsmarked uden væsentligt lønpres, en historisk lempelig pengepolitik (som naturligvis også har sin indvirkning på renteniveauet og –kurven) og ikke mindst udsigten til et amerikansk valgår, hvor finanspolitikken givetvis vil komme på agendaen.

Vækstopbremsningen i global økonomi har været i gang det seneste år og gør naturligvis økonomien sårbar over for stød. Der er en stigende recessionsrisiko, men man bør som investor forholde sig til de aktuelle økonomiske input kombineret med de historiske reaktionsmønstre. I dette perspektiv er sandsynligheden for en amerikansk recession de kommende 12 måneder fortsat moderat.

Som aktieinvestor bør man fokusere på at placere sine penge i de selskaber, der leverer kvalitet i indtjeningen og har en attraktiv prisfastsættelse – ligesom det naturligvis altid gælder om at have den risikostyring i sin aktieportefølje der forhindre uhensigtsmæssige risici. Markedernes reaktion på den aktuelle retorik (både positiv og negativ) vil skabe muligheder for at positionere sig fordelagtigt – også i relation til den stigende recessionsrisiko.

Annonce
Otto Friedrichsen, aktiechef, Formuepleje. Pressefoto

Investor

Klummen er leveret til Erhverv+ af Formuepleje, der er Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter med cirka 65 milliarder kroner under forvaltning og har cirka 11.000 investorer.

Formuepleje investerer i aktier, obligationer, virksomhedsobligationer og ejendomme. Hovedsædet ligger i Aarhus, og der er over 90 medarbejdere, som primært har base i Aarhus og København.

Virksomheden blev grundlagt af Claus Hommelhoff og Erik Møller i 1986, mens Niels B. Thuesen har været administrerende direktør siden 2012.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sport

12 atletikmedaljer ved landsmesterskaber

Leder

Dagbladet mener: Man bliver stolt over de fastboendes 'folkebevægelse'

Man bliver flov overfor turisterne. Sådan lyder den korte, kontante begrundelse for et initiativ, der forleden fik 20 lokale frivillige til at trække i gummistøvlerne og trodse møgvejret for at bruge deres lørdag på at samle de store mængder affald op, som i månedsvis har skæmmet grøfterne langs Klitvejen. Bag initiativet står Hvide Sande-parret Heidi Broe Vrist og Lars Anker Hansen. Det er dem, der har følt sig så flove over at se den smukke Margueritrute omdannet til en skamfuld skralderute, at de har valgt at tage affaldssækken i egen hånd og gøre noget ved sagen. I første hug blev 74 sække fyldt med øldåser, flasker, slikposer og meget andet skidt. 74 sække! Men der er såmænd tilstrækkeligt med skrald tilbage til, at man kan samle lige så meget op og mere til, når succesen gentages lørdag 29. februar - selvfølgelig forudsat, at der også denne gang dukker en pæn flok frivillige kræfter op, som vil bruge lidt af weekenden på en fælles forskønnelse af grøftekanten. De store mængder affald dukkede op til overfladen, da kommunens folk for nogle måneder siden rensede grøfterne op for at gøre dem i stand til bedre at kunne tage de store mængder af regnvand. Der var røster fremme om, at kommunen burde rydde op efter oprensningen, men afdelingsleder for Vej og Park Kristian Korsholm måtte med beklagelse afvise, at det kunne komme på tale. Det ville kræve mandetimer, der ikke er budget til, forklarede han. Det er sund fornuft, at kommunens ressourcer lige nu gør bedst fyldest ved at blive brugt på at skaffe afløb for de enorme vandmængder. Og det er udtryk for et beundringsværdigt borgersind, når private mennesker som Heidi Broe Vrist og Lars Anker Hansen ikke nøjes med at brokke sig over kommunen eller måske rense lidt på egen matrikel, men i stedet går forrest i en hel lille 'folkebevægelse'. Herfra letter vi på sydvesten og bukker i stor respekt for initiativet. Mennesker som jer er der god grund til at være stolt af! Der er mulighed for at blive en del af 'bevægelsen', hvis man møder op på parkeringspladsen ved genbrugsstationen i Hvide Sande lørdag 29. februar klokken 10. Det er ganske gratis at deltage. Og hvis andre byer skulle lade sig inspirere, fortæller vi gerne om det i Dagbladet.

Annonce