Annonce
Erhverv

Klumme: Recessionsfrygten dominerer stemningen

Aktieinvestorerne sidder i øjeblikket på stolekanten, hvor specielt nyheder i relation til vækst og mulig recession synes at have en stor påvirkning. Et recessionssignal fik for nylig aktiemarkedet til at falde tre procent på dagen for offentliggørelsen. Vækstopbremsningen er i gang og har været undervejs det seneste år, men recessionssignaler bør perspektiveres i rette kontekst for den langsigtede investor.

Alle gode råd om at have is i maven, bevare roen og overblikket er p.t. delvist sat ud af kraft på de finansielle markeder. Det blev ikke mindst bevist mandag 12. august.

Her faldt den lange 10-årige amerikanske statsrente under den korte to-årige, og rentekurven inverterede dermed. Det har historisk været et forvarsel om, at en recession var under opsejling. Investorerne, der er ramt af en lurende nervøsitet, solgte straks ud og sendte aktiemarkedet tre procent ned.

Reaktionen var egentlig ikke så overraskende i og med, at der hele tiden er snak om snarlig global afmatning, hvis ikke decideret recession. Man skulle faktisk næsten tro, at den inverterede rentekurve var lig med, at nu var recessionen kommet, og det er her, at man lige bør indtage det kølige overblik.

Det er rigtigt, at den inverterede rentekurve er et muligt varsel om recession, men kigger man historisk på det, er der i gennemsnit gået 19 måneder, før recessionen er kommet, efter den lange rente er faldet under den korte. Det er altså ikke lige nu og her, at vi har recession, selv om folk reagerer som om.

Bedømt på reaktionerne og den nuværende investorpositionering kan man derfor måske tale om, at den næste recession formentlig bliver en af de bedst forberedte nogensinde. Det er naturligvis altid godt at være forberedt, men ikke nødvendigvis nogen god ide at tage sorgerne på forskud.

Lige nu ser vi, at mange professionelle og institutionelle investorer i stor stil har placeret deres kapital i safe haven-aktiver, det vil sige kontanter, obligationer og ejendomme og har bevæget sig væk fra aktier på et niveau, der ikke er set siden 2011. Spørgsmålet er, om det ikke er en postgang for tidligt, at investorerne søger mod sikkerhed i den grad, som de har gjort i august.

Historisk har de 19 måneder, der i gennemsnit er gået fra recessionssignalet til recessionen indtræffer, givet investorerne et positivt aktieafkast på i gennemsnit otte procent. Selv de sidste seks måneder op til recessionen er der historisk leveret et nulafkast i aktiemarkedet.

Dernæst er det også værd at hæfte sig ved, at perioder med negativ vækst, som en recession jo er, er en fast bestanddel af alle konjunkturforløb. Sådan en vil igen indfinde sig i både amerikansk og europæisk økonomi.

Recessioner er udfordrende for aktiemarkedet, da de sætter selskabernes indtjening under pres, men de overvindes typisk også relativt hurtigt igen. Der har over de seneste år været en god del ”ulven kommer” over recessionsretorikken, hvilket måske også er ganske naturligt, når vi i dag observerer et af de længste økonomiske opsving siden Anden Verdenskrig.

Mit ærinde er sådan set ikke at negligere de signaler, der er, men at moderere reaktionerne på dem. Specielt når man fortsat kan observere et stærkt amerikansk arbejdsmarked uden væsentligt lønpres, en historisk lempelig pengepolitik (som naturligvis også har sin indvirkning på renteniveauet og –kurven) og ikke mindst udsigten til et amerikansk valgår, hvor finanspolitikken givetvis vil komme på agendaen.

Vækstopbremsningen i global økonomi har været i gang det seneste år og gør naturligvis økonomien sårbar over for stød. Der er en stigende recessionsrisiko, men man bør som investor forholde sig til de aktuelle økonomiske input kombineret med de historiske reaktionsmønstre. I dette perspektiv er sandsynligheden for en amerikansk recession de kommende 12 måneder fortsat moderat.

Som aktieinvestor bør man fokusere på at placere sine penge i de selskaber, der leverer kvalitet i indtjeningen og har en attraktiv prisfastsættelse – ligesom det naturligvis altid gælder om at have den risikostyring i sin aktieportefølje der forhindre uhensigtsmæssige risici. Markedernes reaktion på den aktuelle retorik (både positiv og negativ) vil skabe muligheder for at positionere sig fordelagtigt – også i relation til den stigende recessionsrisiko.

Otto Friedrichsen, aktiechef, Formuepleje. Pressefoto

Investor

Klummen er leveret til Erhverv+ af Formuepleje, der er Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter med cirka 65 milliarder kroner under forvaltning og har cirka 11.000 investorer.

Formuepleje investerer i aktier, obligationer, virksomhedsobligationer og ejendomme. Hovedsædet ligger i Aarhus, og der er over 90 medarbejdere, som primært har base i Aarhus og København.

Virksomheden blev grundlagt af Claus Hommelhoff og Erik Møller i 1986, mens Niels B. Thuesen har været administrerende direktør siden 2012.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Lad ikke besparelser ramme teatret: Teatret Om giver farve til kommunen

Læserbrev: Mon ikke de fleste læsere er klar over, at det ikke bliver nogen nem opgave for Byrådet at få balance i kommunens budget, og situationen bliver næppe mere tilfredsstillende af, at en uretfærdig fordeling af pengene imellem landets kommuner har nødvendiggjort besparelserne. I bestyrelsen for Teatret Om håber vi selvsagt, at besparelserne ikke rammer Teatret, så Teatret kan bevares, og så der er mulighed for også i 2022 at lave en festival for hele kommunen. Lige nu er vi så stolte af festivalen, som skabte så meget røre og opmærksomhed. Tak til de mange, som bidrog til festivalens succes. I min optik er der fem gode grunde til, at besparelserne ikke bør ramme Teatret Om: 1. Teatret Om er hele kommunens egnsteater. Teatret fortæller om de mennesker, der har boet i Naturens Rige, og mange af forestillingerne vækker opmærksomhed i hele Regionen. Teatret har fortalt om Mylius Erichsen, historier fra havet er fortalt gennem “Lighthouses”, og livet ved Bundsbæk Mølle har også været en ramme for teatret. 2. Teatret skaber opmærksomhed om Ringkøbing-Skjern Kommune både nationalt og internationalt. I forbindelse med Aarhus som Europas Kulturhovedstad i 2017 fik teatret en central rolle og var med til at gøre året til hele Regionens kulturbegivenhed. Teatret optræder i det hele taget mange forskellige steder både i Danmark og uden for landets grænser - og hver gang er det med til at manifestere Ringkøbing-Skjern Kommune som en stærk kulturkommune. 3. Teatret gør meget ud af at være synlig i hele kommunen. Vi har netop afviklet Ur-nat festivalen, og heldigvis har festivalen skabt opmærksomhed og begejstring rundt i hele kommunen. Det har været dejligt at opleve. Vi er stolte af at blive brugt, og vi er stolte af at være en del af Naturens Rige. Lige nu arbejder vi på at hjælpe med at formidle visionerne om Naturkraft - vi ser mange muligheder for samarbejde mellem Naturkraft og Teatret Om. 4. Ringkøbing-Skjern Kommune har et stærkt fritidsliv, som giver kommunen berettiget opmærksomhed i hele landet. Det kan man kun være stolt af. Men jeg synes også, at et mangfoldigt kulturliv er godt for kommunen. Et alsidigt kulturliv understøtter det gode liv i kommunen. Jeg synes, Teatret Om er en af hjørnestenene i kommunens levende kulturliv, og Teatret er med til at give kulturlivet farve. 5. Jeg synes Teatret Om giver overskud på kulturbalancen i kommunen. Men Teatret Om gavner også den økonomiske handelsbalance. Ganske vist betaler Ringkøbing-Skjern Kommune 1 million kroner i tilskud til Teatret Om. Det er mange penge. Men for hver krone, som kommunen giver, kommer der to kroner fra staten, og hertil kommer masser af indtægter fra fonde, salg af forestillinger og fra projekter. Det er mange penge, som på den måde flyder ind i kommunen og som skaber arbejdspladser til ni personer. Både tilskuddet og den kommunale bevilling til festivalen skaber aktivitet og udvikling i kommunen. Hver dag arbejdes der seriøst med en fortsat udvikling af teatret, så det gennem sine udtryksformer kan sætte sit præg på tidens aktuelle dagsordener. I al beskedenhed synes jeg, at Teatret Om på den måde har gjort et flot stykke arbejde for os alle sammen.

Annonce