Skjern

Klagesag om minkfarm er udsat igen

Peder Larsen ses mellem sine minkhuse ved Uglbjergvej og må indtil koncentrere sig om arbejdet der. Arkivfoto.

Minkavler Peder Larsen kan kun vente på, at Natur- og Miljøklagenævnet får behandlet hans sag fra Uglbjergvej. Samtidig har han fået miljøgodkendelse til en helt ny farm ved Nr. Vognbjergvej.

Peder Larsen er minkavler i Dejbjerg, og så er han også en meget tålmodig mand.

Han venter og venter og venter.

Nu er der næsten gået to år uden en endelig afgørelse på hans så voldsomt diskuterede sag om en udvidelse af minkfarmen på adressen Uglbjergvej 8 fra 5500 tæver til 9999 tæver.

Kommunen sagde i første omgang nej til hans ønske om den voldsomme udvidelse, hvorefter der blev holdt en række møder mellem ham og den nærliggende Dejbjerglund Efterskole med håbet om, at de to involverede parter i sagen kunne finde hinanden i en mindelig løsning, som begge parter kunne leve med.

Ikke travlt

Adskillige møder gav ingen løsning på sagen, og afslaget blev anket af Peder Larsen til Natur- og Miljøklagenævnet, der siden begyndelsen af 2014 ikke har haft travlt med at komme i gang med en behandling af klagen.

»Jeg fik i vinter et brev fra nævnet, at man på grund af en meget stor sagsmængde desværre var nødt til at udsætte sagsbehandlingen med et kvartal, og så har jeg igen lige før sommerferien fået et nyt brev fra styrelsen, hvor man igen beklager en meget stor sagsmængde, og at man derfor er nødsaget til at udskyde sagsbehandlingen med yderligere et halvt år. Så jeg venter bare stadig. Gad vide hvornår der kommer til at ske noget. Sikkert nok først en gang i løbet af 2016, men i den tid, der går, kan jeg ikke komme videre,« siger Peder Larsen.

På et tidspunkt, efter at han havde anket afslaget fra kommunen, begyndte han at overveje et generationsskifte i minkfarmen på den måde, at han ville arbejde på at flytte hele farmen til Nr. Vognbjergvej og så opføre en ny stor farm der.

Han søgte om en miljøgodkendelse af en farm til 5000 tæver og, og den har han fået, så lige før sommerferien indsendte han en ansøgning om byggetilladelse.

»Der har så - nok grundet ferietiden - ikke været en politisk behandling af den ansøgning. Der er også fortsat en uafklaret sag med en klager, men den volder næppe store problemer, fordi klageren slet ikke bor på den pågældende ejendom,« siger Peder Larsen.

Men han kan ikke rigtigt gøre noget

Udover at vente...

Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Voldsom kritik af socialtilsynet i Schuberts Minde-sag: Det lugter af personlig hetz

Læserbrev

Højhuse og højspænding: Master, mandater og meninger

Læserbrev: I et læserbrev i Dagbladet søndag retter Bjarne Nielsen en skarp kritik af politikere i almindelighed og af mig i særdeleshed. Bjarne reflekterer over det forhold, at jeg har stemt for et etagebyggeri i Videbæk og nu personligt rammes af etableringen af 400 KV-ledningen, der antagelig bliver placeret meget tæt på Laugesens Have, hvor jeg er leder og hvor jeg har tjenestebolig med bopælspligt. I læserbrevet tillægger Bjarne Nielsen mig holdninger, jeg aldrig har haft, og udtryk, jeg aldrig har brugt. Jeg mener ikke, etagebyggeriet er uden betydning for de naboer, der bor tættest på. Og jeg har aldrig sagt det. Det ville højne kvaliteten af debatten, hvis Bjarne Nielsen ville holde sig til det, jeg faktisk mener, og det, jeg faktisk har sagt. Jeg har besøgt naboerne til etagebyggeriet. Jeg har talt med dem. Jeg har brugt langt mere tid på modstandere af projektet, end jeg har brugt på projektmagerne. I alle politiske sager mener jeg, det er en pligt at orientere sig grundigt, inden man tager stilling. Det har jeg gjort i den sag. Herefter har jeg taget stilling. I byrådet var der et flertal for etagebyggeriet. Det er mandaterne der tæller. Det er demokrati. Jeg forstår og anerkender fuldstændig de gener, det påfører beboerne på Dalsvinget. Det har jeg sagt gennem hele sagen. Det mener jeg stadig. Alle beslutninger i politik har konsekvenser for de mennesker, der bliver berørt af det. Særligt enhver form for udbygning eller udvikling - af hvad art tænkes kan. Vi ønsker øget bosætning i alle vores byer. Vi ønsker en bedre infrastruktur. Vi ønsker et bedre klima. Vi ønsker bedre og større bygninger til institutioner. Det er altid en knivskarp afvejning af fordele og ulemper. Det er et klassisk politisk dilemma. Vi er valgt til at træffe beslutninger. Det mener jeg, politikere skal gøre - og så i øvrigt tage ansvar for beslutningerne. For så vidt angår anlæg af en 400 KV-ledning tæt på Laugesens Have gælder præcis det samme forhold. Jeg er personlig berørt af projektet al den stund, at min bolig kan blive eksproprieret. Jeg er derfor inhabil i sagen - og må ikke deltage i den politiske behandling af sagen. Det beklager jeg. Men det er vel rimeligt, at politikere afholder sig fra at behandle sager, som de kan have personlige interesser i? Jeg er ansat som leder af Laugesens Have. Her er det min opgave at forsvare de forretningsmæssige interesser på stedet. Laugesens Have og jeg selv forventer at blive behandlet med samme rettigheder og pligter som alle andre borgere eller virksomheder. I den forbindelse vil jeg understrege, at Laugesens Have og jeg må tage de heraf følgende konsekvenser. Det er min mening. Jeg har aldrig sagt andet.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Mindreårig pige udsat for seksuelle overgreb af større dreng på Schuberts Minde

Skjern

Fredagen bød på flere færdselsuheld

Annonce