Annonce
Hvide Sande

Klagenævn har talt: Kabelparks tilladelse fra Kystdirektoratet kendt ugyldig

Etablering af kabelpark i Hvide Sande. Foto: Johan Gadegaard
En udvidelse og lovliggørelse af kabelparken i Hvide Sande skal nu gå om, efter at klagenævn har behandlet sagen. Danmarks Naturfredningsforening er tilfreds med nævnets afgørelse.

HVIDE SANDE: Kystdirektoratet skal nu genbehandle sin tilladelse til udvidelse og lovliggørelse af Hvide Sande Kabelpark, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt og ophævet tilladelsen.

I juni sidste år godkendte Kystdirektoratet, at kabelparken fortsat kunne være på søterritoriet i Ringkøbing Fjord, og desuden at parken kunne udvides, blandt andet med en cafe. Ønsket var at fremtidssikre parken, og Ringkøbing-Skjern Kommune havde udtrykt sig positiv i sit høringssvar, da kabelparken er med til at understøtte kommunens strategi for sundhed og friluftsliv. Kystdirektoratet vurderede desuden, at projektet ikke var omfattet af VVM-pligt.

Afgørelsen blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening (DN), der anførte at projektet burde have været miljøvurderet, fordi kabelparkens inddæmning kan gå ud over vandkvaliteten. Klagenævnet vurderede at Kystdirektoratet ikke har opfyldt bestemmelserne i miljøvurderingsloven, og derfor skal sagsbehandlingen gå om.

Annonce

Fremmer ikke retsbevidstheden

DN Ringkøbing-Skjern er godt tilfreds med afgørelsen. Foreningen mener ikke at områdets natur- og miljøværdier er blevet tilgodeset.

- Vi er meget tilfredse, da vi har fået medhold. Kystdirektoratet har ikke behandlet sagen ordentligt, og det er ikke tilfredsstillende, at det skal være en forening som vores, der skal påklage en sag. Det er ikke noget, der fremmer retsbevidstheden, siger Per Mikkelsen, formand for DN Ringkøbing-Skjern.


Vi er meget tilfredse, da vi har fået medhold. Kystdirektoratet har ikke behandlet sagen ordentligt, og det er ikke tilfredsstillende, at det skal være en forening som vores, der skal påklage en sag. Det er ikke noget, der fremmer retsbevidstheden.

Per Mikkelsen, lokalformand for DN


Nu håber Per Mikkelsen, at Kystdirektoratet vil behandle sagen korrekt, og DN vil holde øje med det videre forløb.

- Der bliver nok givet en fornyet tilladelse, og når det sker, vil vi kigge på det, siger Per Mikkelsen.

Lykke Høj, der sammen med sin mand Thorkild Høj ejer kabelparken, ønsker ikke at udtale sig til Dagbladet om sagen.

Dagbladet har desuden været i kontakt med Kystdirektoratet, men det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar til sagen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce