Annonce
Portræt

Kenny vil vælge klassisk Queen-nummer på karaoke-bar - den sang betyder noget helt specielt

Kenny Frost har fisket siden han var dreng, og i 2006 sagde han sit job som skolelærer op for at hellige sig laksefiskeriet. I dag er han leder af Laksens Hus ved Skjern Å. Arkivfoto: Christer Holte
Laksesæsonen er slut, og i år har den været tæt på at slå rekord. Kenny Frost, leder af Laksens Hus ved Skjern Å, har haft en travl sæson. Han har kendt Skjern Å, siden han var dreng, og kommer der besøgende, vil han tage dem med ud at fiske.

EN GOD SØNDAG FOR MIG ER EN DAG, der begynder med en tidlig fisketur til åen og så rundstykker med hjem til familien. Måske en strandtur til havet eller hygge med min familie i sommerhuset i Søndervig. Det er et gammelt sommerhus, der kræver en del restaurering, som jeg meget gerne selv går og laver - selv på en søndag, hvis tiden er til det. Min kones forældre har haft huset i mange år. Nu har vi købt det. Det er et lillebitte sommerhus fra 40'erne. Vi bygger lidt til, og så kommer der nyt tag på. Jeg laver alt håndværkerarbejdet. Det er jeg vant til, og jeg har bygget flere huse.

HVIS JEG FÅR EN UDENBYS GÆST PÅ BESØG, SÅ VIL JEG HELT KLART VISE VEDKOMMENDE Skjern Å. Mange af mine venner har den samme passion for laksefiskeri, som jeg har. Derfor viser jeg ofte med stolthed og begejstring Skjern Å frem. En å, som med det fiskeri, vi oplever i dag, er i international klasse. Gennem mit job har jeg en rigtig god finger på pulsen, hvor der er fisk henne. Det afhænger meget af vandstanden. Jeg tager gæsterne med ud, hvor forholdene er bedst. Jeg kender hele åen, og jeg har kendt den, siden jeg var dreng i 70'erne, hvor jeg cyklede derud for at fiske.

MIT SENESTE BESØG I EN KIRKE VAR til konfirmation hos naboens søn. Næste gang er juleaften, som er fast tradition i vores familie. Vi har adopteret lille dreng fra Sydafrika for nogle år siden, og da skrev vi under på, at han skulle opdrages i den kristne tro. Det prøver vi på, men jeg er ikke super-kristen.

HVIS JEG BLIVER BEDT OM AT VÆLGE EN SANG PÅ EN KARAOKEBAR, SÅ SKAL DET VÆRE "We are the champions" med Queen. Det er en sang, som har fulgt mig siden ungdommen og betyder noget helt særlig for mig. Denne sang kan jeg ikke høre uden at fælde en tåre. I mine unge dage dyrkede jeg meget triatlon, og når vi var afsted, hørte vi altid den sang i bussen. For fire år siden fik jeg en meget alvorlig blodforgiftning, som jeg var tæt på at dø af. I 11 døgn lå jeg i koma, og jeg kan ikke huske noget fra de dage, men min kone sang den for mig, da jeg lå der. Så den betyder noget helt særligt.

HVIS JEG UD AF DET BLÅ VINDER 50.000 KRONER TIL EN DRØMMEREJSE, SÅ VIL JEG tage min familie med til Sydafrika. Det er godt nok lidt snyd, for vi har faktisk planlagt en tur til Sydafrika til næste sommer. Min søn er adopteret derfra, og vi hentede ham, da han var syv måneder gammel. Vi har ikke været der siden, men nu skal vi se det børnehjem, hvor han kommer fra. Vi skal rejse sammen med nogle gode venner, som også adopterede derfra på samme tid. Vi er klar over, at det kan blive lidt af en hård oplevelse for Adam at komme tilbage, men forhåbentlig vil det hjælpe, når vi har venner med.

HVIS JEG KUNNE FÅ EN MIDDAGSAFTALE MED EN KUNSTNER, SÅ SKULLE DET VÆRE Allan Olsen eller Niels Hausgaard. Deres sange giver mening og er altid sjove at lytte til. Der er ikke så mange, der kan skrive sange, hvor man både kan forstå musik og tekst, men det kan de.

I NÆSTE UGE SER JEG FREM TIL en rolig uge på kontoret efter en travl, hektisk men også succesfuld sæson i Laksens Hus. Det er fedt at have sådan et job, hvor det strømmer ind med turister fra udlandet. Så ved man, at det, man laver, gør en forskel. Hvis ikke der var nok laks i åen, så kom der ingen. Mit job er sæsonbetonet, og om vinteren får man tid til at lave de andre ting, der for hober sig op, blandt andet skrivebordsarbejdet.

Annonce

Kenny Frost

ALDER: 53 år.

PRIVAT: Gift med Gitte og har to adoptivsønner. Den store på 35, som familien adopterede, da han var 17 år, og den lille på ni år, som blev adopteret i 2010.

PROFESSION: Leder af Laksens Hus og konsulent i Riverfisher Danmark. Uddannet skolelærer. Sagde op i 2006 for at hellige sig laksefiskeriet, som han siden har gjort til sin levevej.

HJEMBY: Bor i Silkeborg og stammer fra Herning.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Borgmester om sommerhussag: Kommunen har handlet i god tro

Læserbrev: Dagbladet har de seneste dage skrevet om den såkaldte sommerhussag, hvor Danmarks Naturfredningsforening (DN) har klaget over Ringkøbing-Skjern Kommunes administration af Naturbeskyttelsesloven i sommerhusområder på Holmsland Klit. DN har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet med anmodning om, at Statsforvaltningen går ind i sagen, hvis klagenævnet ikke gør det, og har efterfølgende bedt miljøminister Lea Wermelin og erhvervsminister Simon Kollerup gå ind i sagen. Det er vigtigt for mig at slå fast, at Ringkøbing-Skjern Kommune bakker op om DN’s ønske om, at ministrene går ind i sagen, hvilket kommunen da også i denne uge har skrevet i et brev til de to ministre. Det er en kompliceret sag, og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker en tydelig afklaring af, hvordan en så kompleks problemstilling skal håndteres, ligesom vi beder ministrene give os en klar anvisning på den fremtidige sagsbehandling på området. Når Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer ministrene til at gå ind i sagen, er det selvfølgelig også af hensyn til ejerne af ca. 750 sommerhusgrunde, der pt. er i en fastlåst situation med deres sommerhuse og ubebyggede grunde. De 11 områder på Holmsland Klit, som sagen drejer sig om, har både i Holmsland Kommune og sidenhen i Ringkøbing-Skjern Kommune været håndteret som sommerhusområder, hvorfra der er visse undtagelser i Naturbeskyttelseslovens §3. Årsagen til kommunens praksis skyldes primært, at de pågældende områder allerede var rigt udbyggede sommerhusområder, da Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft den 1. juli 1992. Derfor kunne de efter kommunens vurdering ikke adskilles fra nabo-områderne med vedtagne lokalplaner, selvom områderne formelt set lå i landzone og først fik status af sommerhusområder efter den 1. juli 1992. DN klager over, at forvaltningen ikke har behandlet byggesagsansøgninger fra grundejere i de pågældende områder som sager, der skulle have dispensation fra Naturbeskyttelsesloven eller hvor en ansøgning om byggetilladelse alternativt skulle afvises. I stedet har kommunen behandlet sagerne, som vi behandler byggesagsansøgninger i alle andre sommerhusområder, hvor der som nævnt er visse undtagelser fra Naturbeskyttelseslovens §3. Hovedparten af byggesagerne har drejet sig om til- og ombygninger, om carporte, udhuse, overdækninger og garager. Andre har søgt om at bygge et nyt sommerhus på fundamentet af et gammelt hus. Selv hvis klagenævnet eller ministrene finder kommunens praksis kritisabel er der altså langt fra tale om, at der i modstrid med Naturbeskyttelsesloven er bygget 750 sommerhuse i beskyttet natur på Holmsland Klit. Det er da også vigtigt for mig at slå fast, at kommunen har handlet i god tro, når vi i årenes løb har sagsbehandlet ud fra en praksis, der bl.a. baserer sig på en dialog Miljøministeriet havde med Holmsland Kommune og Ringkøbing Amt i 1994. I et brev dateret den 19. april 1994 og underskrevet af miljøminister Svend Auken opfordrede ministeriet kommunen til at lade områderne med landzonestatus indgå i sommerhusområder via lokalplaner. ”For at opfylde planlovens bestemmelser om en entydig inddeling af landet i sommerhusområder, byzoner og landzoner har Miljøministeriet, Landsplanafdelingen under drøftelserne med Holmland Kommune tilkendegivet, at kommunen successivt bør overføre de resterende aftaleområder til sommerhusområder via lokalplaner.” Sådan skrev ministeriet, og derfor har først Holmsland Kommune og senere Ringkøbing-Skjern Kommune sidenhen truffet afgørelser ud fra en forudsætning om, at områderne skulle sidestilles med sommerhusområder, der var lokalplanlagt før 1. juli 1992. I 27 år er dette ikke blevet anfægtet, hverken af Ringkøbing Amt, af Miljøstyrelsen under deres §3-gennemgang eller af andre. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi derfor ikke haft grund til at tvivle på, at behandlingen af byggesager fra de pågældende områder skulle sidestilles med andre sommerhusområder. Har vi taget fejl, håber vi, at ministrene kan hjælpe med at finde en løsning på sagen, så de mange grundejere, der pt. står i en uafklaret situation, kan få klarhed. Og vi håber, at ministrene træffer beslutning om, hvordan sommerhusområderne skal administreres fremadrettet.

Annonce