Annonce
Erhverv

Kender du en virksomhed, der tager grønt ansvar: Grøn omstilling er emnet for årets erhvervspris

Ingrid og Ove Nordestgaard, Jyllands Park Zoo, løb med Erhvervsprisen 2018. Arkivfotofoto: Jørgen Kirk
Kender du en virksomhed, der enten producerer til den grønne omstilling og / eller selv har gennemført grønne tiltag? Så har du måske en kandidat til pris, der i år uddeles for ottende gang.

RINGKØBING-SKJERN: Kender du en virksomhed her i kommunen, der har gjort en særlig indsats for den grønne omstilling? I så fald har du måske en kandidat til Erhvervsprisen 2019.

Den grønne omstilling er for alvor kommet øverst på dagsordenen, og her i Ringkøbing-Skjern Kommune er vi rigtig godt med. Kommunen har en 2020-plan om at blive selvforsynende med vedvarende energi; samtidig er grøn omstilling noget, mange af vore virksomheder har fokus på, og som de enten praktiserer eller leverer produkter og tjenesteydelser til.

Så hvis du kender en virksomhed, der er gået i spidsen, når det drejer sig om at tage grønt ansvar, så skriv en begrundet anbefaling, og send den til souschef Lene Hindbo, Erhvervsrådet, på e-postadressen Lhh@rserhverv.dk.

Kandidater kan være virksomheder, der fremstiller de produktionsmidler, der er nødvendige for den grønne omstilling; det kan også være virksomheder, der har gennemført særlige tiltag for selv direkte at bidrage til omstillingen; og det kan være virksomheder, der satser på den cirkulære økonomi - det vil sige, at materialer og produkter holdes i det økonomiske kredsløb med højest mulig værdi længst muligt, så de undgår at ende som affald.

Kandidaterne må selvfølgelig meget gerne dække alle tre felter på én gang!

Annonce

Innovation

Formålet med den årlige erhvervspris er at fremhæve en virksomhed i Ringkøbing-Skjern Kommune, der ved sit virke har skabt grobund for innovation og fortsatte vækstmuligheder.

Erhvervsprisen uddeles i et samarbejde mellem Vestjysk Lederforum og Dagbladet Ringkøbing-Skjern, og tager som tidligere år udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern Kommunes styrkepositioner ved valget af tema til årets erhvervspris.

De fire væsentlige erhvervsmæssige styrkepositioner i kommunen er fødevarer, turisme, produktionsindustri og energi - den grønne satsning.

Sidste år var emnet turisme, og i år altså den grønne satsning.

Sidste frist for indsendelse af forslag er torsdag den 31. oktober, og forslagene vil derefter indgå i vurderingen af, hvilke fem kandidater, der nomineres og dermed samtidig bliver portrætteret i Dagbladet.

Prisen uddeles ved Vestjysk Lederforums nytårskur.

Prisen består af 25.000 kroner plus et kunstværk.

For at en virksomhed skal kunne komme i betragtning til prisen, gælder følgende kriterier:

- Der skal være tale om virksomheder med ansatte.

- Virksomheden skal have mindst tre år på bagen.

- Virksomheden bør have en positiv udvikling i omsætning, bruttoresultat, nettoresultat og egenkapital.

- Virksomheden må ikke være part i større juridiske slagsmål.

- Virksomheden bør have en positiv udvikling i antal medarbejdere.

- Virksomheden må gerne være eksportorienteret.

- Virksomheden må gerne have en CSR-politik - det vil sige social ansvarlighed.

- Virksomheden må ikke have uregelmæssigheder som overskridelser af skatte- og miljølovgivning.

- Virksomheden må meget gerne kunne dokumentere innovation i form af produktudvikling, metodeændring og lignende.

- Virksomheden skal have hjemstedsadresse i kommunen.

- Virksomheden skal have styr på sin aktuelle økonomi.

Tidligere vindere

I 2018 vandt Jyllands Park Zoo. De øvrige nominerede var Beach Bowl, Hotel Skjern, Westwind og WOW-Park.

I 2017 var vinderen Stauning Whisky; de øvrige nominerede var Slagter Kirkeby, Ejvinds Bageri, Hvide Sande Røgeri og FunkisFood.

I 2016 år blev Hydra Grene vinder af erhvervsprisen; de øvrige nominerede var YGS, Hvide Sande Havn, Linka og One Collection.

I 2015 fik Millpart prisen, mens de øvrige nominerede var Ådum Autoophug, Søms, Herborg Smede- og Maskinforretning og Esmarch Feriehusudlejning.

I 2014 var vinderen Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri; øvrige nominerede var VM Tarm, Ølstrup Special Beton, Ringkøbing-Skjern Installationsforretning og Vestjyllands Andel.

I 2013 var vinderen købmand Keld Hansen og Søndervig Supermarked. Øvrige nominerede var Primo Tours, AS Scan, Grene Danmark og Hansen & Larsen.

I 2012 vandt K. P. Komponenter erhvervsprisen; de øvrige nominerede var Skjern Papirfabrik, Landia og Strandbygaard Grafisk.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce