Annonce
Ringkøbing-Skjern

KD vil have byrådet med i appel til Folketinget

På kortet ses Viking Link-forbindelsen til England - og Vestkystforbindelsen, som er den stiplede linje.
Kristendemokraterne vil have Viking Link og Vestkystforbindelsen sat på pause – og opfordrer byrådet til en fælles appel til Folketinget. SF er positiv, borgmesteren siger nej.

Ringkøbing-Skjern: Kristendemokraterne opfordrer byrådet til samlet at sende en appel til Folketingets partier om stille de planlagte strømforbindelser Viking Link og Vestkystforbindelsen i bero. Der er nemlig opstået tvivl om projekterne, mener partiet, som vil have en række spørgsmål afklaret.

Der har ellers været forholdsvis ro om mastesagen siden december, da energimister Lars Chr. Lilleholt (V) fastholdt Vestkystforbindelsen og dermed opstillingen af nye master og 400 kilovolt luftledninger, mod at 150 kilovolt-ledninger nedgraves.

Siden har de nye oplysninger om Viking Link genåbnet diskussionen, som KD i Ringkøbing-Skjern nu skubber yderligere til.

Kristendemokraterne peger på nye undersøgelser og rapporter, der peger på, at de økonomiske forudsætninger for Viking Link ikke holder, og at "der mangler helt grundlæggende kontrol med, at Energinet handler i samfundets interesse".

- Da Energinet præsenterede teknik- og miljøudvalget samt økonomiudvalget for projektet med højspændingsmasterne i starten af 2018, blev det gjort klart, at den nye forbindelse var nødvendig for den grønne omstilling, skriver Kristendemokraterne i et læserbrev underskrevet af de seks byrådsmedlemmer og fortsætter:

- På det givne tidspunkt troede vi, at højspændingsforbindelsen var en tvingende nødvendighed. Siden da, er der løbet meget vand i Skjern å. Det vi ikke havde forudset var, at der fra flere uvildige forskeres side sidenhen, er blevet stillet så meget spørgsmålstegn ved projektets nødvendighed.

- Det giver ingen mening, at politiske beslutninger truffet af Folketinget fastholdes, hvis det viser sig, at det oprindelige beslutningsgrundlag ikke var korrekt og fyldestgørende, mener partiet.

Annonce

Vil høre Energinet

SF’s Niels Rasmussen bakker op om KD’s forslag, men er i første omgang interesseret i at høre Energinets svar på kritikken af Viking Link og dermed også af nødvendighed af at opføre Vestkystforbindelsen.

- Det er vurderinger fra kompetente folk, der tidligere har haft ret i deres forudsigelser. Holder påstandene vand, er der ikke nogen grund til at etablere højspændingsledningerne. Derfor er jeg interesseret i at få at vide, hvordan Energinet forholder sig til det, siger Niels Rasmussen.

- Hvis byrådet skal gøre noget, er det vigtigt, at vi er samlet om det. Kommer vi delt, har det ikke så stor effekt. Det var fantastisk, at vi kunne samles om en henvendelse om Vesterhav Syd. Det vil være godt hvis vi også kan gøre det om strømforbindelserne. Ledningerne vil ødelægge vores områder på mange måder. Hvis det ikke er nødvendigt og forretningen bag er tvivlsom, er det en skandale, at man etablerer noget, der ikke bliver brug for. Har man truffet en beslutning, og der så kommer ny viden frem, må man som folketingsmedlem være modig nok til at få det stoppet, siger Niels Rasmussen.

Ikke en kommunal sag

Borgmester Hans Østergaard (V) er imod forslaget fra KD.

- Jeg mener ikke, at vi som byråd skal henvende os til Folketinget i den sag. De er en statslig sag, vi som kommune ikke har nogen indflydelse på. Der stilles spørgsmål ved behovet for og økonomien i Viking Link, og det skal jeg ikke kloge mig på, for det har jeg ingen kompetencer til, siger Hans Østergaard.

Han peger på, at Ringkøbing-Skjern involverede sig i sagen om Vestkystforbindelsen, der skal trækkes gennem kommunen vest for Videbæk og videre mod syd, på det tidspunkt, da det gav mening at søge indflydelse.

- Sammen med de fem andre kommuner holdt vi møder med energiministeren, hvilket mundede ud i en undersøgelse, om, hvorvidt 400 kilovolt luftledningerne kunne blive gravet ned som kalder. To undersøgelser viste, at det ikke var en mulighed. Det støttede jeg mig opad, og hvis jeg ikke skulle gøre det, ved jeg ikke, hvordan jeg skal drive politik i den kommune, jeg er sat i spidsen for, siger borgmesteren.

Han noterer sig, at resultatet af den fælleskommunale aktion var, at flere 150 kilovolts ledninger vil blive gravet ned, så nettoresultatet er færre luftledninger.

Østergaard mener samtidig, at Viking Link og Vestkystforbindelsen er med til at binde elnettet i Europa sammen, hvilket er en betingelse for at kunne bruge den stigende grønne elproduktion, der samtidig kan tiltrække store datavirksomheder.

Nej tak

Anser du forslaget for KD som valgflæsk?

- Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg har bare svært ved at se, hvorfor vi som byråd skal blande os i et statsligt anliggende og stille spørgsmål ved økonomien og teknikken i et statsligt projekt. Skulle vi gøre det, ville det kræve, at vi brugte ressourcer på at komme nogle spadestik dybere i sagen. Det ville kræve hjælp fra eksterne konsulenter, og for mig at se giver det ingen mening, siger Hans Østergaard.

KD’s opfordring kommer efter, at de to Herborg-borgere Bent K. Søndergaard og Niels Henrik Vad fik foretræde i Folketingets energiudvalg for at argumentere imod Viking Link. De tilbyder at give byrådet samme orientering, men borgmester borgmester Hans Østergaard siger nej tak.

- De får ingen invitation til byrådet, for de haft foretræde det helt rigtige sted, nemlig i Folketingets energiudvalg, hvor sagen om Viking Link hører hjemme, siger borgmesteren.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev fra Lise Bonde: Rart at LO kommenterer på 3F-sager

Læserbrev: Jeg må rose den lokale LO og Metalformand Helge Albertsen for at stå frem og kommentere de seneste måneders skriverier omkring 3F’s uacceptable opførsel og tage afstand herfra. Jeg er helt enig i, at ”konfliktvåbnet” ikke skal bruges unødigt – hverken på arbejdstager- eller arbejdsgiversiden! Når 3F bruger ”konfliktvåbnet” unødigt og forkert, bliver det en trussel mod det danske arbejdsmarked og arbejdspladserne! Vi skal væk fra diktatur, trusler og tvang og i stedet have frihed til selv at vælge både som arbejdstager og arbejdsgiver! Sådan som det er kutyme i alle andre sammenhænge i dag. Vi befinder os i 2019, og meget er forandret på arbejdsmarkedet gennem tiden siden 1899 – både på arbejdstager- og arbejdsgiversiden! Arbejdsmarkedets parter og fagforeninger skal følge med udviklingen, som Helge Albertsen også beskriver med udtalen ”de gamle metoder med at presse kollegaer ind i fagforeningen er for længst fortid”. Vi må så bare også sande, at det ikke er sket i 3F, hvor disse metoder stadig finder sted i Lufthavnssagen & Lauge Bonde-sagen! Det er derfor heller ikke rimeligt at samme ”pres” eller tvang har lov at finde sted på arbejdsgiversiden i 2019, når der allerede er ordnede forhold, alle danske love og regler er overholdt, og der er absolut ingen utilfredshed blandt medarbejdere og virksomhed med eksisterende forhold. Det skal 3F lære at håndtere og respektere. Prøv at se tingene fra en anden vinkel: Arbejdstager og arbejdsgiver er dybt afhængige af hinanden – virksomhederne kan ikke eksistere uden dygtige medarbejdere, og medarbejderne kan ikke eksistere uden virksomhederne. Hvis ikke vi er ordentlige overfor hinanden, har vi ingen arbejdsplads, og vi er nødt til at ”spille sammen som et hold”! Sammen er vi stærke, alene er vi intet! Jeg tror ikke, 3F og andre helt forstår vores frustrerede situation, men lad mig give et par eksempler i håb om, det bliver lettere forståeligt: Forestil jer at 3F fik dikteret følgende: ”Fra næste uge skal I følge KA’s overenskomst og indbetale til deres fonde – I har intet valg – det skal I bare!” eller hvis Socialdemokratiet fik dikteret: "Fra næste uge skal I føre Venstrepolitik – I har intet valg – det skal I bare!” Hvordan mon stemningen og arbejdsglæden så ville være i de to lejre? Mon ikke I ville være rasende? Præcis den følelse af magtarrogance og brud på tillid og retfærdighed føler vi og vore medarbejdere i denne sag! Det er derfor også glædeligt og tankevækkende, at arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen udtaler ”En overenskomst er meget mere end timeløn, overtidsbetaling og pensionsordning, man skal have tiltro til dem, man indgår overenskomst med, og folk vil selv have bestemmelsesretten”. Det er det, vi efterlyser: Tillid mellem overenskomstparter/arbejdsgiver og arbejdstager samt frihed til selv at vælge overenskomst og fagforening, så længe der er tale om lovlige danske overenskomster og fagforeninger. Det bør være en øjenåbner for 3F om, at det er tid til forandring og fornyelse med hensyn til deres misbrug af tillid og magt fra det danske system! Husk: Monopol er aldrig godt - konkurrence er kun sundt, for det skaber det bedste for alle. 3F har også flere gange i vores sag nævnt ”fair konkurrence” som et argument for at tegne overenskomst. Jeg er helt enig i, der skal være fair konkurrence. Det er der også, når vi følger en anden dansk anerkendt og lovlig overenskomst! Det vil klæde 3F, hvis de selv begynder at konkurrere på en fair facon. Altså gøre sig attraktive og ”sælge” sig selv, og derved konkurrere på lige fod med andre fagforeninger og deres overenskomster. 3F skal så også bare lære at acceptere et ”nej tak”!

Danmark For abonnenter

Johns kæbe var blød som bølgepap efter strålebehandlinger: - Den ville smuldre væk uden tandbehandlinger

Annonce