Annonce
Læserbrev

KD's byrådsgruppe: Er højspændingsforbindelsen gennem vores kommune unødvendig?

Læserbrev: KD vil gerne kvittere for, at Bent K. Søndergård og Niels Henrik Vad har fået foretræde for Folketingets energiudvalg, for på ny at stille spørgsmål til Viking Link og dermed også højspændingsmasternes nødvendighed ned gennem Jylland. Da Energinet præsenterede Teknik og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget for projektet med højspændingsmasterne i starten af 2018, blev det gjort klart, at den nye forbindelse var nødvendig for den grønne omstilling. På det givne tidspunkt troede vi, at højspændingsforbindelsen var en tvingende nødvendighed. Siden da er der løbet meget vand i Skjern å.

Da der var stormøde i Videbæk for et år siden, var det tydeligt, at der fra borgernes side ville blive protesteret imod projektet, da det jo for mange mennesker har en meget indgribende betydning for deres liv. Det vi ikke havde forudset, var, at der fra flere uvildige forskeres side sidenhen er blevet stillet så meget spørgsmålstegn ved projektets nødvendighed.

Kort fortalt har professorer og andre forskere nemlig påpeget, at den planlagte højspændingsforbindelse i vores kommune ikke er nødvendig pga. den grønne omstilling. Den eneste grund til forbindelsen er en planlagt kabelforbindelse til England, kaldet Viking Link, som forskerne oveni betragter som en yderst tvivlsom investering, der vil modvirke grøn omstilling.

I løbet af de sidste par uger har en undersøgelse, foretaget af den uvildige europæiske samarbejds- organisation for transmissionsselskaber, Entso-e, så ydermere vist, at forudsætningerne for Viking Link ikke holder, og at økonomien i dette projekt er endnu mere katastrofal end først antaget.

Og for at det ikke skal være løgn, har magasinet Ingeniøren under overskriften ”Statens Energinet er ude af kontrol” skrevet, at ”Der mangler helt grundlæggende kontrol med, at Energinet handler i samfundets interesse.” Oplysningerne kommer fra en rapport udarbejdet af 3 konsulentfirmaer på vegne af Energistyrelsen, Energi- og Finansministeriet, og rapporten, som kommer med en sønderlemmende kritik af Energinet nævner specifikt Viking Link som et på alle måder håbløst projekt.

Man kan, måske med rette, påstå, at vi som politikere burde have undersøgt disse forhold, men politikere er lægfolk, som ikke kan have forstand på alt, men må lytte til eksperterne. De eksperter, troede vi, var Energiministeren og Energinet, men med al den dokumentation, som er fremlagt fra uvildige forskere, er vi blevet i tvivl.

Er den ødelæggende højspændingsforbindelse gennem Vestjylland slet ikke nødvendig? Tjener den kun til formål at kunne levere strøm til en anden unødvendig forbindelse, Viking Link, som forskere omtaler som ren spekulation? Disse spørgsmål er nogle af dem, som de to borgere fra Herborg er taget til Christiansborg for at få stillet - og forhåbentlig få svar på.

Det giver ingen mening, at politiske beslutninger truffet af Folketinget fastholdes, hvis det viser sig, at det oprindelige beslutningsgrundlag ikke var korrekt og fyldestgørende.

Derfor vil KD opfordre til, at vi som samlet byråd sender en kraftig appel til Folketingets partier om, at projekterne stilles i bero indtil ovenstående spørgsmål er afklaret.

Annonce
Skitse: Bystrup Arkitekter samt Rambøll
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Skoleledere om folketingspolitikere: Et klart løftebrud!

Læserbrev: Regeringen går mod egne løfter, når den vil spare på erhvervsskoler og gymnasier. 28,9 mio. på erhvervsskolerne og 18 mio. på gymnasier: så meget vil Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance spare om året fra 2021-2023. Dét vil ramme skolerne hårdt. Allerede nu er både erhvervsskoler og gymnasier hårdt ramt af det berygtede 2% omprioriteringsbidrag – en pæn indpakning af en årlig besparelse, der ikke kan undgås at tage en bid af kvaliteten af uddannelserne. Så glæden var stor, da vi kunne se, at denne besparelse var fjernet med finanslovsforslaget for 2020. Nuvel, selv den største optimist forventede nok ikke, at vi fik de penge tilbage, som allerede var forsvundet (og netop allerede taget direkte fra vores unge menneskers uddannelser), men vi var alligevel lettede over at besparelserne nu var fortid! Sådan gik det ikke. Besparelserne er en direkte konsekvens af en underfinansiering af den nye uddannelse: Forberedende Grunduddannelse (FGU). Et manglende budget på intet mindre end 60 millioner! Lad os, før alt andet, slå fast: vi bakker op om den nye FGU. Men vi er uforstående over for, at man ikke har fundet ”nye” penge til dette formål. Det er en svinestreg, intet mindre – at ungdomsuddannelserne igen skal ”bøde” med besparelser for at finansiere nye tiltag. I de kommende 10 år vil vi lokalt i Ringkøbing Skjern se et drastisk fald i størrelsen af ungdomsårgange. Det presser vores ungdomsuddannelser til max. Sammenholdes denne udvikling med de mange besparelser, kan dét at bevare et attraktivt uddannelsestilbud til de unge blive svært udfordret – hvilket vil gå ud over bosætningen. Det vil være en katastrofe for en kommune, der i forvejen har svært ved at tiltrække tilstrækkelig arbejdskraft.

Videbæk

Intens eftersøgning endte lykkeligt: Hundehvalpen Nala stak af efter uheld på motorvej, men er fundet igen

Annonce