Annonce
Navne

Spjald-mand har købt sig ind i Campaya

Jesper Kamp Kruse. Pressefoto
Ferieboligsøgemaskinen Campaya vil være for ferieboligbranchen hvad Hotels.com er for hotelbranchen. Jesper Kamp Kruse, der kommer fra Spjald, har netop købt sig ind i firmaet.

Spjald/Danmark: Jesper Kamp Kruse, der oprindeligt kommer fra Spjald, er ny medejer af den internationale ferieboligsøgemaskine Campaya.

Jesper Kamp Kruse har overtaget en tiendedel af virksomheden, hvor han de seneste tre år har arbejdet som kommunikationschef. Den funktion fortsætter han i fremadrettet.

- Min overtagelse sker som et led i en større omstrukturering af ejerskabet i virksomheden, hvor investeringsselskabet K2 Invest samtidig overtager 15 procent og vores kommende chefprogrammør, Allan Alf Nielsen, ligesom jeg selv overtager lige over ti procent. Den samlede investering i virksomheden beløber sig til en stor kapitalindsprøjtning på et millionbeløb, siger Jesper Kamp Kruse.

- Ambitionen med kapitalindsprøjtningen er at skabe et endnu mere fuldstændigt overblik over de danske sommerhuse og de internationale ferieboliger på sitet, så hele udvalget bliver samlet et sted. På samme måde som Momondo for eksempel gør med flybiletter og Hotels.com med hotelværelser, siger Jesper kamp Kruse.

- Samtidig kommer vi til at øge indsatsen med at tiltrække internationale besøgende til de danske sommerhuse, som år for år bliver mere efterspurgte af både tyskere, svenskere, nordmænd, hollændere og belgiere, for bare at nævne de største markeder, siger Jesper Kamp Kruse.

Jesper Kamp Kruse boede i Spjald i hele sin barndom og flyttede først fra Spjald, da han rykkede til Fredericia for at starte som soldat. Han færdiggjorde sin kandidat i analytisk journalistik i Aarhus og bor i dag i Silkeborg med sin kæreste og datter.

- I Silkeborg er vi lidt tættere på vores familier i Vestjylland. Min mor, dagplejer Lis Kamp Stefansen, bor stadig i Spjald med sin mand, Per Kamp Stefansen, og jeg har meget anden familie i byen og i Vestjylland. Min mors og hendes mands hus er et samlingspunkt for hele vores store familie, så vi kommer der tit. Også fordi vores datter er glad for at blive passet af sin farmor og sin Per, siger Jesper Kamp Kruse med et smil.

Annonce

Campaya

Campaya er en international søgemaskine for sommerhuse i Danmark og ferieboliger i udlandet.

Idéen til Campaya er opstået ud fra et ønske om at gøre markedet for udlejning af sommerhuse i Danmark og ferieboliger i udlandet mere simpelt. Campaya samler sommerhusene fra de mange forskellige udlejere og private på deres site, så man kun behøver lede ét sted, når man leder efter et sommerhus.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce