Annonce
Ringkøbing

"Jeg håber, I tænker jer grundigt om": Næsten 200 underskrifter mod skolesammenlægning

Mange forældre til børn på Ringkøbing Skole er modstandere af en sammenlægning med Alkjærskolen, der for ganske nylig fejrede sit 50 års jubilæum. Arkivfoto Jørgen Kirk.
Underskriftsindsamler Thomas Skaarup Kristensen opfordrer medlemmerne af børne- og familieudvalget til at mødes med forældrene, så disse kan stille spørgsmål til planerne om at sammenlægge Ringkøbing Skole og Alkjærskolen.

RINGKØBING: På knap 30 timer er det lykkedes Thomas Skaarup Kristensen at indsamle næsten 200 underskrifter mod en mulig sammenlægning af Ringkøbing Skole og Alkjærskolen; 191 her til morgen for at være helt nøjagtig.

Underskrifterne bliver afleveret til børne- og familieudvalget, der i dag skal drøfte, om man skal lægge Ringkøbing Skole og Alkjærskolen sammen - først og fremmest for at sikre en spredning af antallet af tosprogede elever, som der er en stor koncentration af i Alkjærskolen.

Planerne har vakt uro og modvilje blandt forældre på Ringkøbing Skole; ikke mindst forlydender om, at én af de modeller, der er i spil, er en samling af indskolingen på Alkjærskolen.

Dette fik søndag aften Thomas Skaarup Kristensen, der er far til en søn i 1. klasse og en datter, der starter i 0. klasse næste år, til at starte en underskriftsindsamling.

Han mener, at antallet af underskrifter siger meget om modviljen blandt forældre på Ringkøbing Skole mod en sammenlægning.

Annonce

Brev til formand

I dag til morgen skrev han følgende i en mail til formanden for børne- og familieudvalget, Trine Ørskov (S).

"Så er det idag I har sammenlægning af to skoler på dagsorden. Jeg håber som minimum, at du som formand for børne- og familieudvalget har fulgt med i de seneste dages debat, udsprunget af dagbladets artikel om sammenlægning og omrokering af elever. Jeg har været så flink at “tagge” jer alle i udvalget så i kunne få fingeren lidt på pulsen i forhold til hvad os forældre mener om jeres ideer. Som du sikkert ved, har jeg oprettet en underskriftindsamling, for at vise jer at det ikke kun er mig der er imod og ser "spøgelser". I skrivende stund (ca. 30 timer efter oprettelsen) er der knap 200 underskrifter imod sammenlægning. Det må da være en øjenåbner for jer!!!!!

Thomas Skaarup Kristensen tilføjer til slut:

"Jeg håber på, at I tænker jer grundigt om, og at der måske kunne laves et møde for forældre, hvor vi kunne snakke med jer og stille spørgsmål.

Det kunne jo også være, der var en af de ca. 1600 forældre, der lige havde de vise ord til en løsning. For mig at se har I 7 den imidlertid ikke."

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce