Læserbrev

Jeg er begejstret: Vindmølle-mekka får en ekstra dimension

Læserbrev: Man kan kun blive vildt begejstret over at læse, at Vattenfall nu officielt har besluttet at bruge Hvide Sande som servicehavn.

Vi er i forvejen et mekka for vindmølleproduktion og det har skabt viden og velstand i vores område til glæde for os alle.

Nu kommer der en ekstra dimension på, med at vi nu også får ikke bare produktion, men også opstilling og servicering af offshore vindmøllerne. Det vil udbygge vores position som førende indenfor vindmøller og grøn vedvarende energi og dermed gode forudsætninger for et godt sted at leve – Naturens Rige.

Det er også udtryk for, at vores indsats tilbage fra 2010 med udvidelsen at havnen i Hvide Sande i forbindelse med ”Søvejen mod vest” og kommunens og vi andre aktørers offensive og positive tilgang til de kystnære vindmøller i 2012 og årene derefter nu giver endnu mere ”pay back”. I min rolle som lokal fagforeningsformand for Dansk Metal og LO, men også som byrådsmedlem, er jeg også vild glad. Det vil give gode videnstunge og dermed vellønnede jobs til vores medlemmer.

Det er vigtigt, at vi spænder vidt i forhold til brancher i vores erhvervspolitik. Der er alt andet lige en stor forskel i lønindtjeningen mellem brancherne.

Det har betydning for kommunens skatteindtægter og dermed velfærd for vores borgere og for hele fødekæden med disse vellønnede jobtyper i offshore-vindmølleindustrien.

Vattenfall forudser umiddelbart 25 – 30 nye jobs i Hvide Sande. Dertil kommer opgaverne hos underleverandørerne og service fra den lokale industri, som også vil kaste jobs af sig.

Og det er vigtigt at være opmærksom på den teknologitilførsel, som der vil ske til disse firmaer, og som skaber mulighed for innovation og vækst generelt.

Med denne beslutning fra Vattenfall er det endnu mere påkrævet, at vi som minimum får en 2+1-vej fra Herning-motorvejen til Hvide Sande. Allerede nu i denne tid med de mange turister er der kaos på vejene i myldretiden på strækningen.

Med den vækst i trafikken, der vil ske som følge af ”Naturkraft” og feriecentret i Søndervig og nu med Hvide Sande som servicehavn, er det relevant at overveje, om en firsporet motortrafikvej ikke er den rigtige løsning.

0/0
Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing IF

Endelig scorede RIF: Alligevel blev det til nul point på kontoen

Navne

Naturvejleder elsker det vilde Vestjylland og drømmer om at gå i Darwins fodspor

Debat

Da det slog klik hos Baadsgaard: Spændingen om den forkerte strømning

Læserbrev

Defensiv taktik, hvis man vil være den bedste fritidskommune

Læserbrev: ”Hvordan bliver Ringkøbing – Skjern Kommune den bedste fritidskommune i Danmark?”. Dette var titlen på en invitation til alle foreninger fra Kultur- og Fritidsudvalget til et møde i Videbæk den 27. marts. Efterfølgende ønskede fodbold- og håndboldklubberne i RKSK et møde, der blev afholdt ultimo juni, med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget for at bidrage med deres synspunkter til emnet ”den bedste fritidskommune”, men også for at komme i dialog omkring de berammede besparelser på fritidsområdet. Fodboldklubberne undrer sig stadig over, at de som den eneste idrætsgren direkte skal bidrage med 194.000 kroner (jvf. besparelseskataloget) ”i tilskud til fodboldklubberne til aflønning af deres kridtbander”. Alle ved sikkert, hvilket stort arbejde disse ulønnede frivillige bandemedlemmer gør, for at børn og unge kan få motion og spille fodbold. De slår for eksempel kanter, rydder op, kridter baner, omlægger baner, vander, laver reparationer med mere. Men nej – de får ikke løn, men et beskedent årligt opstarts- og afslutningsarrangement som tak. Ordene "aflønning af deres kridtbander" er derfor dårlig valgt og bliver ikke bedre af, at konsekvensen for spareforslaget kan udlignes ved ”at hæve medlemskontingentet pr. medlem med 43,62 kroner.” Det viser sig kun alt for tydeligt, at nogle går med den opfattelse, at det er gratis for fodboldklubberne at passe fodboldbanerne. Herfra skal lyde en opfordring til, at kommunen laver en undersøgelse af, hvad det reelt koster fodboldklubberne i drift til for eksempel el- og vandforbrug, elattest, elpærer, traktor, kridtbander, mindre nyanskaffelser, vandingsmaskine, vedligeholdelse af rullegræs og afskrivninger på lysmaster, vandingsanlæg, traktor, græsslåmaskiner m.v. I øvrigt får klubberne kun delvis tilskud til mål, net og kridtmaskiner. Fodboldspillet er i dag en idrætsgren, der dyrkes udendørs hele året. Det bliver nu forstærket af, at indefodbold ikke er en aktivitet, der længere udløser aktivitetstilskud. Det vil også ramme hallerne på timeudlejningen. Disse ting gør næppe kommunen til den bedste fritidskommune, og det er en defensiv taktik. Vi kan jo spare os ihjel og tage gejsten fra de mange frivillige ledere og trænere i samtlige kommunens idrætsforeninger. Vi skal i stedet være offensive og følge befolkningsudviklingen med, at flere og flere dyrker idræt. Vi skal afskaffe 25 års reglen for de foreninger, der benytter vore idrætshaller. Det kan faktisk gøres gratis og dermed uden ekstra omkostninger for Kommunen. Vi skal forhøje lokaletilskuddet fra de nuværende 68 procent (= nettoudgift for foreninger p.t. 191 kroner pr. time) til f.eks. 78 procent (= nettoudgift for foreninger 131 kroner pr. time), hvilket vil animere idrætsforeningerne til at leje yderligere haltimer. Håndboldklubberne og deres frivillige får så mere tid til at tænke på andet end økonomi. Det vil – ud fra mine oplysninger – betyde en merudgift for kommunen på cirka 2.500.000 kroner, men er en god investering og er tillidsskabende for idrætshallernes daglige brugere, som dermed giver bedre økonomi forfor eksempel håndbold uden at skade hallernes økonomi, snarere tværtimod.

Hvide Sande

Se de mange fotos: Hvide Sande-børn og kunstnere satte kulør på en gråvejrsdag

Videbæk For abonnenter

Borgere går i aktion: Vil have bedre internet

Kultur

Forfatters besøg i Ringkøbing er blevet til en novelle, hvor fordommene får et twist

Alarm 112

55-årig mand blev fundet død i Ringkøbing Fjord

Annonce