Annonce
Udland

IS-familier i flygtningelejre flygter under bombardement

Nazeer Al-Khatib/Ritzau Scanpix
Kurdiske styrker anklager tyrkisk offensiv for at hjælpe Islamisk Stat med at genopstå. Erdogan afviser.

En lejr i det nordlige Syrien med Islamisk Stat-krigeres familier har i weekenden været udsat for et bombardement. Ifølge en observatør har omkring 100 beboere i lejren benyttet bombardementet til at flygte.

De kurdiske styrker, der står for at holde IS-familierne i lejren, sætter tallet højere. De siger, at 785 er flygtet.

Bombardementet kom fra Tyrkiets hær og dens allierede militser. De har siden onsdag ført en offensiv mod de kurdiskledede styrker i området.

Kurderne står for en række lejre, der blandt andet er beboet af nogle af de mennesker, som boede i Islamisk Stat herunder en række udenlandske statsborgere.

Flere af lejrene er blevet berygtet for, at deres beboere stadig bærer ønsket om et islamisk kalifat, som det Islamisk Stat forsøgte at oprette. Den mest berygtede er angiveligt al-Hol-lejren.

I weekenden er det dog en lejr nær Ain Issa nord for Raqqa, hvor nogle af beboerne er flygtet. Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder er der tale om omkring 100 kvinder og børn.

Observatoriet er baseret i London, men får sine informationer fra et kildenetværk i Syrien.

Rami Abdulrahman, der leder observatoriet, siger, at en person i lejren har fortalt ham, at der hersker "anarki" inde i lejren.

Ifølge kurderne er de tyrkiske bombardementer nær lejren det samme som "støtte til en genoplivning af" Islamisk Stat.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, afviser meldingerne om masseflugten som "disinformation", der har til formål at fremprovokere en vestlig reaktion.

Det siger han ifølge det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu, skriver Reuters.

Kampene mellem kurdiskledede styrker og den tyrkiske hær sammen med dens allierede begyndte onsdag. Her indledte Tyrkiet en offensiv, der skal skabe en bufferzone langs den syrisk-tyrkiske grænse, som tyrkerne ønsker kontrol over.

De kurdiskledede styrker siger, at de forbeholder sig ret til at kæmpe for deres territorium til sidste mand.

I første omgang kæmper de to hærstyrker om kontrollen i blandt andet byen Ras al-Ain.

Her havde tyrkerne ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder oprindeligt jagtet de kurdiskledede styrker på porten. Men søndag formiddag dansk tid er byen igen under kurdisk kontrol, oplyser observatoriet.

/ritzau/Reuters

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce