Skjern

Indvielse af sti omkring Skjern Å

Den nye sti passerer Skjern Å over den flotte Sønderbygård Spang, der blev indviet for to år siden. Foto: DN

Borris: Alle er velkomne til at være med til indvielse af en ny sti fra Havsø over Sønderbygård Spang til Borris-Faster Kommuneplantage.

Det sker søndag 24. september klokken 11.00 fra den nye p-plads syd for Havsøgård med tilkørsel fra Sønderskovvej, cirka en kilometer vest for Borris.

Efter selve indvielsen vil hele fem guider lede en tur ad stien, omkring to kilometer, og undervejs fortælle om naturen og naturplejen omkring stien.

Gårdejer Mads Rahbek, Sønderbygård, vil fortælle om tankerne med stien og spangen over Skjern Å og om betydningen af Skjern Å's regulering og genopretning.

Gårdejer Gunner Iversen vil fortælle om de seneste års drift af Sønderbygårds marker og enge med græssende kvier.

Forstander Claus Tobler og driftsleder Enok Linde, Erhvervsskolen Vestjylland, vil fortælle om skolens fårehold og kødkvæg på engene nedenfor Borris-Faster Kommuneplantage, og Per Mikkelsen, DN Ringkøbing-Skjern, vil fortælle om betydningen af afgræsning for sikring af naturværdierne i ådalen.

Turen er en del af Ringkøbing-Skjern Kommunes arrangement Skjern Å Dagen, som i øvrigt foregår på teltpladsen ved Borrislejren, Borriskrogvej 4, fra kl. 10-16.

Efter turen omkring åen kan deltagerne fortsætte til teltpladsen ved Borrislejren eller gå tilbage til parkeringspladsen og køre derfra til teltpladsen. Turen kan også gås af gangbesværede.

0/0
112

Politiet kørte til én forbrydelse - sigtede ung mand for en anden

Skjern

Specialefterskole har bygget ud: Bedre undervisning og mere sang

Skjern

Laksene venter på slusen og bedre vejr

Skjern

Konfirmation i Borris Kirke søndag den 28. april klokken 10