Annonce
Ringkøbing

Forældre-frustration over politiker-planer om at flytte børn: - I svarer i øst og i vest

Politikerne i børne- og familieudvalget mødte mange kritiske spørgsmål fra forældrene i salen. Foto Poul Osmundsen.
Masser af mennesker til dialogmøde om sammenlægningen af Alkjærskolens og Ringkøbing Skoles distrikt; frustration blandt forældre over mangel på klarhed om, hvad det betyder for lige netop deres barn.

RINGKØBING: "Hvad betyder det her for mit barn"?

Det er et spørgsmål, masser af forældre til børn i Alkjærskolen og Ringkøbing Skole tumler med netop nu, efter der er kommet forslag om at sammenlægge de to skoledistrikter for at sikre en bedre fordeling af tosprogede børn.

Skolebestyrelserne på de to skoler havde i aftes indkaldt til dialogmøde med børne- og familieudvalget for at give forældrene mulighed for at stille spørgsmål til politikerne om konsekvenserne af en fusion.

Og at frustrationen blandt mange forældre er stor, fremgik tydeligt af mange af spørgsmålene:

- Jeg har et barn, der går på Ringkøbing Skole, og et andet på vej, der gerne skal gå der. Kan jeg være sikker på, at det kommer til at gå på Ringkøbing Skole, lød et typisk spørgsmål.

- Det kan jeg ikke garantere. Men vi arbejder ud fra princippet om mindst mulig indgriben i børnenes og familiernes liv, lød svaret fra udvalgsformand Trine Ørskov (S).

Hun og de øvrige politikere understregede, at ingen børn, der allerede går på de to skoler, vil blive flyttet til en anden skole.

Annonce
- Jeg er skuffet over, at I ikke møder med noget mere gennemarbejdet, fastslog denne kvinde - og det udløste klapsalver i salen.

"Rettidig omhu"

- Vi er nødt til at lave en bedre fordeling af de tosprogede børn. Det er vigtigt, at andelen af tosprogede ikke overstiger 30 procent i en klasse, fastslog Trine Ørskov.

Sker det, viser forskningen, at deres sproglige færdigheder i dansk forringes, fordi der ikke længere er en "kammeratskabseffekt", hvor de spejler sig sprogligt i de elever, der har dansk som modersmål.

- Der er to grunde til, at vi griber ind nu. Dels, at udfordringen bliver større, jo længere tid vi venter; vi kan se, at der kommer årgange, der ikke har den optimale sproglige baggrund. Dels at vi har et "åbent vindue", fordi vi har fire ledige lederstillinger. At bruge den mulighed, er at vise rettidig omhu, sagde hun.

- Vi foreslår byrådet at lave et skoledistrikt med to skoler og et pasningsdistrikt med fire matrikler - alle med selvstændige ledere og med en fælles ledelse af skole og af dagtilbud.

De betingelser, der skal anvendes ved en fordeling af eleverne, er ikke fastlagt endnu, understregede Trine Ørskov.

- Men det bliver ikke ud fra et regneark; det bliver en subjektiv vurdering, som skolelederne foretager, sagde hun.

Få elever

Jens Præstegaard, formand for skolebestyrelsen på Alkjærskolen, fastslog, at det ikke kommer til at dreje sig om ret mange elever, der skal flyttes.

- Der er ret få børn på årgangene, så det bliver ikke store strømme af børn, der skal krydse byen, fastslog han.

- Det her betyder forandringer, men hovedparten af forældrene vil ikke mærke så meget til det, sagde Henrik Jensen, formand for skolebestyrelsen på Ringkøbing Skole.

Flere forældre borede i spørgsmålet om, hvorvidt der skal flyttes lige mange børn hver vej.

En tosproget mor ville vide, om ikke der var lagt op til, at kun tosprogede børn skal flyttes.

En anden spurgte:

- Hvis I vil flytte tosprogede til Ringkøbing Skole, må I da fra dag ét vide, hvor mange spor, der skal være på den enkelte skole. Vil der kun være ét spor tilbage på Alkjærskolen?

Politikerne afviste, at kun tosprogede elever skal flyttes.

- Det bliver ikke kun et spørgsmål om etnicitet, der bliver også andre kriterier, sagde Bjarne Svendsen (V), næstformand i børne- og familieudvalget.

Spørgsmålet om antal spor på de enkelte skoler skal et udvalg, der planlægges nedsat for at kulegrave skolestrukturen i hele kommunen, kigge nærmere på.

- Vi har endnu ikke fastslagt kriterierne for, hvilke børn, der skal flyttes, sagde Trine Ørskov (S).

Frustrerede forældre

Med hensyn til de kriterier, der bliver afgørende for, om elever flyttes, bliver etnicitet kun ét blandt flere, sagde Trine Ørskov.

- Et andet kunne være, om man har søskende på skolen, geografien - altså hvor langt har barnet fra bopæl til skole - og om barnet har særlige udfordringer. Men det bliver ikke sådan, at man ved at se på disse kriterier vil kunne taste dem ind, og sige, at "der kommer mit barn til at gå". Det bliver et redskab for skolernes ledelse, sagde hun.

I øvrigt opfordrede hun forældrene til at byde ind med deres forslag til, hvilke kriterier der skal være gældende.

Disse svar tilfredsstillede dog langt fra alle forældre.

- Jeg er skuffet over, at I ikke kommer med noget mere gennemarbejdet. I svarer i øst og i vest, lød en afsluttende kommentar fra en mor - hvilket udløste klapsalver fra forældrene i salen.

Henrik Jensen, formand for skolebestyrelsen på Ringkøbing Skole, var ordstyrer.
Der blev lyttet intenst ved bordene.
Der var stor spørgelyst blandt forældrene.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Innovest 2: Lad der ikke gå sognepolitik i sagen

Læserbrev: På tirsdag skal Byrådet behandle sagen omkring Innovest2. Jeg har en stor bekymring i forhold til at flytte jobcenteret ud af midtbyen og derved miste cirka 24.000 besøgende, samt ikke mindst cirka 150 arbejdspladser i Skjern centrum - stik imod alle ekspertanbefalinger omkring en aktiv handelsby. I Økonomiudvalget har vi drøftet sagen ad flere omgange, og har indsnævret sagen til tre mulige scenarier, hvor vi i alle scenarier beholder Borgerservice i Skjern midtby, så langt så godt! De tre scenarier er som følger: Scenarie A: Beskæftigelse flyttes til Innovest2 og Borgerservice til biblioteket. Scenarie B: Beskæftigelse flyttes til Innovest2 og Borgerservice til biblioteket samtidig med at Land By og Kultur flyttes fra Ringkøbing til Innovest2. Scenarie C: Alt bliver, hvor det er, og der igangsættes renovation af Finderupsvej 7 og 9. Jeg mener faktisk, det optimale scenarie er, kun at flytte LBK fra den dyrt lejede Vestas bygning på havnen i Ringkøbing til Innovest2. Da vi i sin tid flyttede LBK fra Tarm til Ringkøbing var vi enige om, at det var en midlertidig flytning, og nu har vi så muligheden for at flytte LBK tilbage til området, samtidig med at det kan være med til at styrke igangsætningen til et Innovest2. Vil det så ikke have betydning for handelslivet i Ringkøbing? Jo, men ikke i samme omfang, som hvis man flytter Borgerservice og Jobcenteret fra Skjern midtby. Sammenlagt har Borgerservice og Jobcenteret 40.000 besøgende om året. LBK er ikke på samme måde et servicecenter, der modtager mange borgerbesøg. Desuden er beliggenheden på havnen i Ringkøbing helt unik, og vel måske den absolut bedste beliggenhed i kommunen. En sådan beliggenhed skal vi ikke fylde op med kommunale arbejdspladser, her kunne i stedet ligge attraktive lejligheder. På trods af mange gode argumenter samt store synenergier ved at placere LBK ved siden af RKSK forsyning i Inovest, og en yderst attraktiv business case, der viser en tilbagebetalingstid på kun 15-16 år, fornemmer jeg, at der er gået ”sognepolitik” i sagen, og en del byrådspolitikere ikke vil være med til at flytte arbejdspladser fra Ringkøbing til Skjern. Skal vi alene flytte Jobcenteret, for at hjælpe Innovest2 på vej, som forslået i scenarie 1, er det for mig vigtigt, at der kommer noget andet end bare lejligheder på Finderupsvej. Der bør i givet fald stilles konkrete krav og laves restriktioner, således der er en garanti for, der kommet aktivitet, som skaber liv i midtbyen, som også handelsforeningen og Gentænk Skjern anbefaler, for at de kan bakke op. Desværre har jeg lyttet mig til, at der ikke kan gives garantier eller laves restriktioner for Finderupsvej, og det er heller ikke en del af de forskellige scenarier, vi skal stemme om tirsdag. I stedet er der lagt op til at lade det være op til en kommende køber, hvad der skal være på grunden, dermed må man formode, at der alene bliver boliger. De ellers gode tanker og ideer fra Borgermødet i Kulturcenteret er derfor intet værd, og hvorfor så afholde et borgermøde, hvis man ikke lytter til borgerne? Såfremt der ikke bliver stillet garantier for aktivitet på Finderupsvej ved en udflytning af Jobcenteret, vil det være min indstilling at stemme for scenarie 3, nemlig at vi intet flytter men i stedet igangsætter renovering af Finderupsvej 7-9. Dette vil i øvrigt også være til glæde for de mange borgere, som har udtrykt bekymring omkring en udflytning til Innovest, da der i dag allerede er store trafikale udfordringer i området omkring Innovest og Skolebyen og meget lidt offentlig transport.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Sidste bold er endnu ikke slået: 20 års kamp om rigmandens ulovlige tennisbane på Klitten

Annonce