Annonce
Debat

Hvornår ser vi det første sagsanlæg mod regeringen for misbrug af særlovgivningen?

Aflivede mink desinficeres og køres til forbrænding. Foto: Mette Mørk
Annonce

Læserbrev: Minkavlernes krise er påført af landets regering ved en impulsiv, populistisk og lovløs beslutning.

Regeringen skal overholde landets grundlov. Uanset corona-særloven kan beslutninger indbringes for domstolene af de forurettede med påstand om misbrug af særloven ved henvisning til grundloven.

Regeringens overgreb på minkavlerne er klart misbrug af loven. Overgrebet har langt videre konsekvenser end aflivning af 4 mio. mink. Generationers avlsarbejde går tabt, ejere må hjælpeløst se på, at ”myndighederne” skaffer sig adgang til deres ejendom og afliver minkene. Ejerne og flere tusind medarbejdere i erhvervet mister arbejde og levebrød.

Disse omkostninger ved regeringens overgreb kan relativt let opgøres. Omkostningerne kan anslås til 6-7 mia. kr. hvoraf alene 5 mia. kan henføres til erstatning for millioner af aflivede mink. Hertil kommer bl.a. driftstab, indtil produktionen er genetableret, direkte omkostninger ved aflivning og bortskaffelse af kadaverne m.v.

Hvad er det så regeringen vil opnå, hvad er problemet? Jeg er vist ikke den eneste, der mener, at regeringen søger at fastholde den skræk, der blev skabt i befolkningen i foråret. Men har det ikke vist sig, at corona er som en almindelig influenza, således som den har udviklet sig i Danmark?

Lad os se på de seneste tal for antal døde med corona fra Seruminstituttet: Der ingen personer under 50 år, der er død med corona, bortset fra én. Ud af 688 døde havde de 566 haft hospitalskontakt indenfor de seneste fem år med bl.a. diagnoser som kronisk lungesygdom, cancer, diabetes og hjerte-kar-sygdomme m.fl.

Restgruppen, 122 døde, har ikke haft hospitalskontakt, men det er sandsynligt, at de fleste af dem, forinden smitten, har haft risikable diagnoser. Antallet af døde uden forudgående risikable diagnoser må antages at være under 50 personer.

Smitten stiger åbenbart voldsomt i disse dage. Men er de smittede også syge? Jeg har set i dagspressen, at tre ud af fire smittede ikke har haft symptomer på sygdommen, og at den gennemsnitlige indlæggelsestid er fire dage. Kunne vi få disse oplysninger bekræftet af regeringens eksperter, eller er det upassende i forhold til regeringens strategi eller mangel på samme?

Når henses til et befolkningstal på 5.8 mio. kan man vist rolig konstatere, at hysteriet om corona er kommet helt ud af proportioner. At aflive blot en enkelt minkbesætning på et sådant grundlag må være et klart overgreb i forhold til grundloven med deraf følgende fuld erstatning til de forurettede.


Regeringens igangværende overgreb på minkavlerne leder tanken hen på den gamle molbohistorie om de ti karle, der skulle jage storken ud af kornmarken fordi den trampede kornet ned.


Regeringens igangværende overgreb på minkavlerne leder tanken hen på den gamle molbohistorie om de ti karle, der skulle jage storken ud af kornmarken fordi den trampede kornet ned.

Overgrebet på minkavlerne har politiske undertoner. Minkavl er et relativt lille familiedrevet erhverv. Flere tusinder, fortrinsvis ufaglærte medarbejdere, har deres levebrød på farmene. For få år siden var erhvervet et af landets største eksportører, så vidt jeg husker med en valutaindtjening mellem 10-15 mia. kr. i de bedste år.

Nu er de så blevet ofre for regeringens trang til at udskamme visse erhverv. Det sker ikke direkte, men enhver kan læse mellem linjerne. Vi ved, at regeringen (officielt) ikke har været villig til at afvikle erhvervet. Derimod presser dens støttepartier på for at få afviklet minkavl i Danmark.

Og her er vi nok ved sagens kerne: Den såkaldte corona-krise og alle dens eksperter, kombineret med regeringens enevælde, har skabt et ideelt grundlag for at legalisere regeringens - og især dens støttepartiers - ønske om at tilføje minkavlerne en skade, der gør det mere legitimt at tage det ultimative skridt senere. Støttepartierne får med dette overgreb en passende betaling for at støtte regerings hidtidige og fortsatte magtmisbrug. Det er en ganske alvorlig sag for retssamfundet i Danmark at landet regeres af en primitiv regering, der ikke varetager alle borgernes interesser.

Hvornår ser vi regeringens magtmisbrug indbragt for en domstol? Minkavlerne har en oplagt sag, som bør prøves ved domstolene, med krav om fuld erstatning i henhold til grundloven. De fleste har formentlig retshjælp-forsikring. Det er bare med at komme i gang.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Tarm For abonnenter

Rasmus Paludans skolekøb får en vinterkold modtagelse: - Det her kan skabe splittelse i byen

Annonce