x
Annonce
Erhverv

Hvor mange kopper kaffe er der blevet drukket: Minister imponeret over jordfordelingsprojekt i Ganer Kær

Det var vandkoldt, men heldigvis havde Landbrugsstyrelsen taget kaffe med. Foto Poul Osmundsen.
Fødevareminister Mogens Jensen var taget til Ganer Kær for at kigge på projekt, der reducerer køreafstanden fra driftsbygningerne til jord med cirka 1500 meter i gennemsnit.

SKJERN: - Hvor mange kopper kaffe er der blevet drukket?!? Det må have været en svær omgang!

Fødevareminister Mogens Jensen (S) lagde ikke skjul på, at han var imponeret over det jordfordelingsprojekt, som syv landmænd med jord i Ganer Kær havde gennemført.

Mandag var han på besøg i området for med egne øjne at konstatere, hvordan landet lå og at høre nærmere om, hvordan de syv lodsejere har omlagt 132 hektar jord, så den kommer til at ligge mere bekvemt for dem, samtidig med, at den mindsker køreafstanden fra driftsbygningerne til jorden med cirka 1500 meter i gennemsnit.

Drivende kraft bag jordfordelingen, Laurids Erik Andersen, fastslog dog, at det var såmænd ikke så mange kopper, det var blevet til. De syv landmænd havde kun haft et par møder, resten var foregået over telefonen.

Til gengæld havde han haft rigtig mange møder med landinspektør Malene Foldager Andersen, Landinspektør Vest. Hun har udformet ansøgningen til Landbrugsministeriet for lodsejerne om at få del i den pulje på 10 millioner kroner til erhvervsrettet jordfordeling, som Folketinget afsatte i 2018.

Annonce
Initiativtager Laurids Erik Andersen (th) forklarer fødevareminister Mogens Jensen om Ganer Å projektet, mens landinspektør Malene Foldager Andersen og Palle Graversgaard, enhedschef i Landbrugsstyrelsen, lytter med. Foto Poul Osmundsen.

Landet i våde

- Puljen var en del af tørkepakken. Jeg kan godt se, at det er lidt paradoksalt i dag, sagde Malene Foldager Andersen med et skævt smil, mens hun kiggede ud over de dyngvåde marker.

- Det er ellers sandjord herude, men det kan man godt nok ikke se, fastslog Laurids Erik Andersen.

Mogens Jensen havde taget gummistøvler med, men selv med dem på valgte han klogeligt kun at gå ud på et jordstykke, tilsået med efterafgrøden olieræddike; ellers var han også sunket et pænt stykke ned, for landmændene i Ganer Kær er bestemt heller ikke blevet skånet for de enorme vandmængder.

Laurids Erik Andersen fortalte ministeren og repræsentanterne for Fødevareministeriet, hvordan han i 2018 - efter at have hørt om den nye jordfordelingspulje - kontaktede naboerne for at høre, om de ville være med til en jordfordeling.

- Større marker, en mere rationel placering af jorden og mindre kørsel gør, at vi vil kunne spare cirka 750 kroner per hektar per år, afhængig af afgrøden, forklarede han.

Projektet er blevet støttet med 476.000 kroner; det meste heraf er gået til landinspektørudgifter, tinglysninger og så videre, og uden tilskuddet var projektet ikke blevet til noget, understregede han.

Flere midler, tak

Malene Foldager Andersen opfordrede da også ministeren til at skaffe flere midler til den slags projekter.

- Kan du ikke grave nogle flere puljer op? Kassen bliver hurtigt tom, sagde hun.

- Jeg lytter til ønskerne, lovede han.

Over for Dagbladet understregede han, at denne type projekter - der også kommer til at omfatte såkaldt multifunktionel jordfordeling, som også tager højde for virkningen på miljøet og på de kreative værdier - er vigtig for de klimapolitiske målsætninger, regeringen har.

- Vi skal reducere CO2-udledningen med 70 procent på 10 år, og landbruget skal levere en fjerdedel heraf. Det bliver en stor udfordring, for landbruget arbejder jo under givne forudsætninger, hvor det ikke kan undgås, at der udledes CO2 og for eksempel også kvælstof. Derfor er vi nødt til at finde de midler, der virker bedst, eksempelvis udtagning af lavbundsjorder.

- Et projekt som dette i Ganer Kær påvirker jo også CO2-udledningen, idet det giver mindre kørsel, tilføjede ministeren.

Han påpegede, at der snart åbnes op for en ny pulje på 150 millioner kroner til multifunktionel jordfordeling, og håbede, at andre vil lære af projektet i Ganer Kær.

- Vi stillede midlerne til rådighed, men det var lokale ildsjæle, der gjorde det muligt, sagde Mogens Jensen.

Ministeren havde klogeligt taget gummestøvlerne på, da Malene Foldager Andersen og Laurids Erik Andersen tog ham med på en lille markvandring. Heldigvis var grunden under olieræddikerne noget mere fast end på de vanddrukne nabomarker. Foto Poul Osmundsen.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Unfair at A-kassemedlemmer behandles dårligere end selvstændige

Læserbrev: I kølvandet på coronavirussen har regeringen og Folketinget handlet effektivt: Den ene hjælpepakke har afløst den anden. I 3F er vi særligt glade for trepartsaftalen, der sikrer mange lønmodtagere deres job. Desværre melder mange nye sig hele tiden ledige. De ikke-forsikrede selvstændige har allerede fået deres hjælpepakke. Nu har vi også brug for en, der sikrer de forsikrede lønmodtagere en bedre dagpengesats. Siden statsminister Mette Frederiksen valgte at lukke Danmark ned, er der kommet 79 ekstra ledige i 3F Ringkøbing-Skjerns A-kasse. Det svarer til en stigning på 26,2 procent! Det er 79 lønmodtagere, der går væsentligt ned i indtægt som følge af coronapandemien. De lønmodtagere har krav på den samme beskyttelse som selvstændige, der er ramt af krisen. De selvstændige kan få en understøttelse på op til 23.000 kroner om måneden. Sådan skal det være. Desværre kan forsikrede medlemmer af 3F og andre A-kasser højst få ca. 19.000 kroner, som er den maksimale dagpengesats. Det er unfair, at medlemmer der solidarisk hver måned indbetaler til en A-kasse for at sikre sig mod løntab, får mindre end dem, der ikke betaler. Derfor bør der indføres et tillæg til de forsikrede lønmodtagere. Helt konkret skal satsen stige med en tredjedel af det nuværende beløb, hvilket betyder, at forsikrede vil få en sats på ca. 25.000. Højreorienterede debattører fra bl.a. Cepos har kritiseret forslaget, fordi de mener, at det vil være svært at rulle tilbage og giver et incitament til at gå arbejdsløs. Det giver ingen mening, fordi forslaget kun er målrettet coronakrisen og arbejdsløsheden er uforskyldt. Desuden kender jeg ikke nogen af mine medlemmer, der har lyst til at gå arbejdsløse. Ligesom de selvstændige, der har tabt deres livsgrundlag, ønsker ledige 3F’ere også kun at vende tilbage til deres arbejde. Ingen skal gå fra hus og hjem som følge af denne krise. Den øgede sats vil samtidig sikre, at efterspørgslen øges. Vi skal stå sammen i den svære situation. Derfor skal de ledige lønmodtagere også have ekstra hjælp!

Annonce