Debat

Hvad koster flytning af Vesterhav Syd møllerne?

A2SEAs installationsfartøj Sea Power efter afsejling fra Esbjerg, på vej mod en installation med Siemens møller ombord. Foto: Jens Bollerup

Læserbrev: Der har de seneste uger været flere læserbreve om Vesterhav Syd møllerne, hvor det nu er åbenlyst, at præmisserne for beslutningen har ændret sig. Møllerne er dog ikke sat op endnu, og montagen ikke engang påbegyndt. Beslutningen kan derfor ændres. Spørgsmålet er så; hvad koster det? Det er dels anlægsinvesteringerne men også driften og vedligeholdelsen, samt omdømmet mellem staten og vindindustrien.

Anlægsinvesteringerne vil ikke ændre sig væsentligt i forhold til den samlede projektsum i omegnen af 2 mia. kr. for Vesterhav Syd. Antages det, at hvis møllerne i stedet opføres på Horns Rev - hvor der jo kommer til at stå ca. 200 møller - kan der givetvis findes et område med passende vanddybde til de 20 møller fra Vesterhav Syd, og sejltiden fra havnene øges ikke væsentligt. Der er godt nok kortere fra Hvide Sande til Vesterhav Syd, men så skal der stationeres en ekstra båd i forhold til Esbjerg. Sejltiden er heller ikke afgørende i forhold til logistikken på land. Altså vindes der ikke væsentligt på besejlingen til de kystnære møller. Men så skal der etableres kabelføring, hvor der umiddelbart vil være en meromkostning. Reelt er denne meromkostning dog marginal, da der også skal opføres andre møller på Horns Rev, samtidigt med de 72 møller på Horns Rev 1 står til snarlig opgradering ved udskiftning til andre møller. Her kan der altså reelt med god vilje ske en koordinering og samdrift af transformerstationer og infrastruktur, der reducerer de samlede investeringer. Det skal nemlig med i vurderingen, at de to operatører på Horns Rev - Vattenfall og Ørsted - samarbejder om driften på Horns Rev med et krydsejerskab i parkerne. Her kan der altså med god vilje foretages en samlet vurdering af investeringen, der ikke behøver være udslagsgivende for placeringen. I forhold til anlægsinvesteringerne må det antages, at montagen sker ud fra Esbjerg, hvor der allerede er etableret afskibningsfaciliteter. Der skal således ikke etableres faciliteter for dette, som hvis afskibningen skete fra Hvide Sande, der vil være fordyrende for anlægsinvesteringen og installationen. Så her er altså en besparelse i forhold til udskibning fra Hvide Sande. Samlet set øges anlægsomkostningerne derfor ikke væsentligt.

Når det gælder driften og vedligeholdelsen af vindmølleparken er der i forvejen etableret faciliteter i Esbjerg med lagerfunktion, kvalitetssikring, mandskabsfaciliteter, driftsovervågning, bådservice og helikopterflyvning m.v. Så uanset sejltiden vil være kortere fra Hvide Sande til Vesterhav Syd end fra Esbjerg til Horns Rev, opvejer den kortere sejltid ikke omkostningerne ved at etablere et parallelt set-up for 20 kystmøller. Ved større serviceopgaver og udskiftninger af hovedkomponenter er der stordriftsfordele ved at samle møllerne på Horns Rev. For driften er der altså reelt en besparelse ved at opføre møllerne på Horns Rev. Og ser man på økonomien i Hvide Sande er det nu åbenlyst, at de få arbejdspladser - færre end 10 efter installationen - ikke retfærdiggør en økonomisk risiko i forhold til turistindtægterne. Og for den samlede danske nationaløkonomi vil det altså være mere rentabelt at etablere møllerne på Horns Rev. Var det mere rentabelt med Vesterhav Syd, havde vindindustrien helt givet presset på for flere kystnære møller i området... Så placeringen på Horns Rev er konkurrencedygtig økonomisk.

Når det så gælder omkostningerne på omdømmet vil det afgørende være hvordan det håndteres. Tages der en åben dialog med Vattenfall og Ørsted, der bød ind på Vesterhav Syd, bør der kunne opnås en løsning. Også selvom andre operatører kan have haft interesse i projekterne, og EU-udbudsreglerne skal overholdes, bør det med politisk deltagelse være muligt, at nå frem til en forhandlingsløsning. Også selvom der evt. skal ske en kompensation for de afholdte omkostninger til forundersøgelser, der trods alt er beskedne i forhold til projektsummen.

Vindindustrien med operatører, producenter og servicevirksomheder har en interesse i, at den positive tilgang til vindkraft er i fokus. Der kan hverken i Danmark eller EU være interesse i, at et vindprojekt med massiv folkelig modstand gennemføres, når der er et oplagt og langt bedre alternativ. Vores danske virksomheder skal fortsat være globalt førende indenfor vindkraft, så derfor er det også vigtigt at industrien sammen med politikerne træder i karakter, omkring løsninger med forening af grøn vindenergi, økonomisk rentabilitet og ansvarlighed i forhold til lokalbefolkningen, turisterne og de naturmæssige hensyn. Så til aktører i vindindustrien og politikere kan jeg kun sige: kom ind i kampen for Naturens Rige med bevaring af vore kyster!

0/0
Danmark

Video: Se den fulde statsminister-duel mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke

Klumme

Midt i en konfirmationstid: Talen, som en farfar aldrig fik holdt til sit ældste barnebarn

Klumme

Hvad har Kasper Søndergaard, min cykel og sammenhængskraft til fælles?

Debat

Den fødende kvinde

Leder For abonnenter

Flere penge end ord til uddannelser, tak

Det er et sympatisk forslag, Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen bragte frem under en debat med statsminister Lars Løkke Rasmussen i denne uge. Forslaget går på, at der skal flyttes en større andel af de såkaldte velfærdsuddannelser til de byer i provinsen, der senere skal beskæftige de færdiguddannede mennesker. Realiteten er nemlig, at de videregående uddannelsesinstitutioner i dag i overvejende grad ligger i landets store byer Odense, Aarhus, Aalborg og København. Derfor er det også en realitet, at landets unge er tvunget til at flytte til en storby, hvis de skal uddanne sig - og konsekvensen er meget ofte, at de samme unge mennesker stifter familie og bliver boende i storbyen efter endt uddannelse. Det er selvfølgelig godt for de store uddannelsesbyer, men det er samtidig skidt for de byer og kommuner, som i de senere år har fået sværere og sværere ved at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Derfor kan det være fornuftigt, som Mette Frederiksen foreslår, at flytte flere uddannelser derud, hvor mange af os bor - blandt andet i Vestjylland. Det er også lige så fornuftigt, at Dansk Folkepartis "lokale folketingsmedlem" Dennis Flydtkjær har meldt ud, at DF er med på, at der skal gang i en "udflytningsbølge". Ifølge Dennis Flydtkjær er DF klar til frem mod 2025 at sætte 600 millioner kroner af til at flytte uddannelser ud fra de større byer, og han sagde følgende her i spalterne: "Der blev taget hul på uddannelsesudflytning, da man fik en afdeling for markedsføringsøkonomer i Skjern, men der skal meget mere til. Jeg synes, det vil være oplagt at etablere turistuddannelser i Ringkøbing-Skjern, hvor turismen buldrer derudaf, og uddannelser, der understøtter områdets mange produktionsarbejdspladser, som skriger efter kvalificeret arbejdskraft". Sådan. Det er da klar tale, og når der med 120 procent sikkerhed bliver klippet snore i forbindelse med åbningen af blandt andet Naturkraft uden for Ringkøbing og Lalandia Søndervig i løbet af de næste tre, fire eller fem år, er der vel ingen, der kan være uenig med Dennis Flydtkjær i, at der bliver behov for folk med en uddannelse, der har fokus på netop turisme og turister. Når det er sagt, er sagen jo - desværre - at forslag ikke fører noget positivt med sig, hvis man ikke for alvor prioriterer forslagene. Heller ikke, selv om de er nok så sympatiske. Derfor er det mega vigtigt, at regeringen - uanset hvilken farve den har efter valget - vil tilføre flere penge til uddannelsesområdet. Og Dennis Flydtkjær … Hvis du igen får en plads i Folketinget, kan du være helt sikker på, at Dagbladet vil holde dig fast på den der med en turistuddannelse her i kommunen. Og tag så lige at konvertere det der med at "synes det vil være oplagt med en turistuddannelse" til en realitet.

Klumme

Alle hører til et sted og har to vigtige valg!