Annonce
Debat

Hvad koster flytning af Vesterhav Syd møllerne?

A2SEAs installationsfartøj Sea Power efter afsejling fra Esbjerg, på vej mod en installation med Siemens møller ombord. Foto: Jens Bollerup

Læserbrev: Der har de seneste uger været flere læserbreve om Vesterhav Syd møllerne, hvor det nu er åbenlyst, at præmisserne for beslutningen har ændret sig. Møllerne er dog ikke sat op endnu, og montagen ikke engang påbegyndt. Beslutningen kan derfor ændres. Spørgsmålet er så; hvad koster det? Det er dels anlægsinvesteringerne men også driften og vedligeholdelsen, samt omdømmet mellem staten og vindindustrien.

Anlægsinvesteringerne vil ikke ændre sig væsentligt i forhold til den samlede projektsum i omegnen af 2 mia. kr. for Vesterhav Syd. Antages det, at hvis møllerne i stedet opføres på Horns Rev - hvor der jo kommer til at stå ca. 200 møller - kan der givetvis findes et område med passende vanddybde til de 20 møller fra Vesterhav Syd, og sejltiden fra havnene øges ikke væsentligt. Der er godt nok kortere fra Hvide Sande til Vesterhav Syd, men så skal der stationeres en ekstra båd i forhold til Esbjerg. Sejltiden er heller ikke afgørende i forhold til logistikken på land. Altså vindes der ikke væsentligt på besejlingen til de kystnære møller. Men så skal der etableres kabelføring, hvor der umiddelbart vil være en meromkostning. Reelt er denne meromkostning dog marginal, da der også skal opføres andre møller på Horns Rev, samtidigt med de 72 møller på Horns Rev 1 står til snarlig opgradering ved udskiftning til andre møller. Her kan der altså reelt med god vilje ske en koordinering og samdrift af transformerstationer og infrastruktur, der reducerer de samlede investeringer. Det skal nemlig med i vurderingen, at de to operatører på Horns Rev - Vattenfall og Ørsted - samarbejder om driften på Horns Rev med et krydsejerskab i parkerne. Her kan der altså med god vilje foretages en samlet vurdering af investeringen, der ikke behøver være udslagsgivende for placeringen. I forhold til anlægsinvesteringerne må det antages, at montagen sker ud fra Esbjerg, hvor der allerede er etableret afskibningsfaciliteter. Der skal således ikke etableres faciliteter for dette, som hvis afskibningen skete fra Hvide Sande, der vil være fordyrende for anlægsinvesteringen og installationen. Så her er altså en besparelse i forhold til udskibning fra Hvide Sande. Samlet set øges anlægsomkostningerne derfor ikke væsentligt.

Når det gælder driften og vedligeholdelsen af vindmølleparken er der i forvejen etableret faciliteter i Esbjerg med lagerfunktion, kvalitetssikring, mandskabsfaciliteter, driftsovervågning, bådservice og helikopterflyvning m.v. Så uanset sejltiden vil være kortere fra Hvide Sande til Vesterhav Syd end fra Esbjerg til Horns Rev, opvejer den kortere sejltid ikke omkostningerne ved at etablere et parallelt set-up for 20 kystmøller. Ved større serviceopgaver og udskiftninger af hovedkomponenter er der stordriftsfordele ved at samle møllerne på Horns Rev. For driften er der altså reelt en besparelse ved at opføre møllerne på Horns Rev. Og ser man på økonomien i Hvide Sande er det nu åbenlyst, at de få arbejdspladser - færre end 10 efter installationen - ikke retfærdiggør en økonomisk risiko i forhold til turistindtægterne. Og for den samlede danske nationaløkonomi vil det altså være mere rentabelt at etablere møllerne på Horns Rev. Var det mere rentabelt med Vesterhav Syd, havde vindindustrien helt givet presset på for flere kystnære møller i området... Så placeringen på Horns Rev er konkurrencedygtig økonomisk.

Når det så gælder omkostningerne på omdømmet vil det afgørende være hvordan det håndteres. Tages der en åben dialog med Vattenfall og Ørsted, der bød ind på Vesterhav Syd, bør der kunne opnås en løsning. Også selvom andre operatører kan have haft interesse i projekterne, og EU-udbudsreglerne skal overholdes, bør det med politisk deltagelse være muligt, at nå frem til en forhandlingsløsning. Også selvom der evt. skal ske en kompensation for de afholdte omkostninger til forundersøgelser, der trods alt er beskedne i forhold til projektsummen.

Vindindustrien med operatører, producenter og servicevirksomheder har en interesse i, at den positive tilgang til vindkraft er i fokus. Der kan hverken i Danmark eller EU være interesse i, at et vindprojekt med massiv folkelig modstand gennemføres, når der er et oplagt og langt bedre alternativ. Vores danske virksomheder skal fortsat være globalt førende indenfor vindkraft, så derfor er det også vigtigt at industrien sammen med politikerne træder i karakter, omkring løsninger med forening af grøn vindenergi, økonomisk rentabilitet og ansvarlighed i forhold til lokalbefolkningen, turisterne og de naturmæssige hensyn. Så til aktører i vindindustrien og politikere kan jeg kun sige: kom ind i kampen for Naturens Rige med bevaring af vore kyster!

Annonce
Navne For abonnenter

Efterskoleforstander gennem 34 år springer ud som forfatter: - Om 50 år er bogen fuld af gode historier for mine oldebørn

Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Sofus fra 5. klasse på Højmark Skole: - Det er meget vigtigere for mig at komme til håndbold igen end at komme tilbage i skolen

Coronavirus

Forsinket vaccineplan chokerer rejsebranchen: 'Vil det så ske igen - og til det værre?'

Annonce