Annonce
Erhverv

Hun sætter tingene i system: Akademikeren Janet har været med til at skabe vækst hos Strandbygaard

Janet Fredensborgs opgave er at have styr på Strandbygaards miljøindsats, blandt andet brugen af FSC mærket papir. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordenlig sikkerhedsudstyr og løn. Foto Poul Osmundsen.
Den store grafiske virksomhed i Skjern har nu to akademikere ansat, og det kan mærkes på bundlinjen. Den 7. november afgøres det, om virksomheden vinder Akademikerprisen 2019.

SKJERN: Akademikere kan være guld værd for en virksomhed.

Det kan direktør Ole Strandbygaard, Strandbygaard A/S, skrive under på.

Den 1. maj 2018 ansatte den store grafiske virksomhed Janet Fredensborg, der har en master i teknisk miljø- og arbejdsmiljøledelse, med den opgave at videreudvikle Strandbygaard i forhold til cirkulær økonomi, bæredygtighed og effektivitet.

Lige siden har hun især arbejdet med certificeringer og miljømærker, og virksomheden ligger nu langt foran konkurrenterne på de områder.

- Den grafiske branche har tidligere haft et dårligt ry, når det gælder miljø. Vi vidste, at for at kunne overleve i markedet, og skulle vi kunne kigge os selv i øjnene, skulle vi have en grøn profil; det har blandt andre Janet hjulpet os med, siger Ole Strandbygaard.

Hvad er det så, Janet Fredensborg kan?

- Hun kan først og fremmest stille de "dumme" og irriterende spørgsmål - og blive ved med at stille dem, siger han med et smil, og tilføjer så:

- Akademikere har den egenskab, at de er strukturerede. Vi kan trygt lægge tingene over i Janets hænder, og så ved vi, at tingene bliver gjort!

Annonce
Direktør Ole Strandbygaard fastslår, at ansættelsen af Janet Fredensborg har sat sig positive spor på bundlinjen i virksomheden.

Videreuddannelse

Janet Fredensborg, der bor i Tarm med mand og børn, lagde egentlig ud et helt andet sted end miljøområdet: Hun har en bachelor i ergoterapi.

- Men jeg fik interesse for området, da jeg havde et job på Velux, hvor jeg arbejdede med miljø og arbejdsmiljøforhold; jeg sad i HS & E-afdelingen, fortæller Janet Fredensborg.

Da hun fik mulighed for at læse en master i teknisk miljø- og arbejdsmiljøledelse på Danmarks Tekniske Universitet, greb hun straks chancen.

- Jeg kan godt lide at sætte ting i system, og er ret god til at organisere og sætte ting i system; det ville jeg gerne have papir på, siger hun.

I starten af 2018 fik hendes forgænger i stolen hos Strandbygaard nyt job, og hun gav Janet Fredensborg et tip om, at her var en stilling, som måtte interessere hende.

Janet Fredensborg havde da stilling på en produktionsvirksomhed i Sdr. Felding, men syntes at jobbeskrivelsen lød spændende, og efter en samtale med ledelsen hos Strandbygaard, endte det med, at hun fik jobbet.

Koordinator

Lige siden har hun haft forrygende travlt, for det er et omfattende område, hun sidder med.

Miljøledelse er en systematisk og dokumenteret måde at håndtere virksomhedens miljøforhold på, og er en fortløbende proces, der blandt andet indebærer, at virksomheden kortlægger sine miljøforhold, formulerer en miljøpolitik, fastsætter et ambitionsniveau i form af miljømål og udarbejder handlingsplaner.

- Hos Strandbygaard arbejder jeg især med kvalitets- og miljøcertificering og miljømærker. Jeg er koordinator, og skal blandt andet sørge for, at ledelsens ideer bliver ført ud i livet, og at vores ledelsessystem effektivt hjælper os i dagligdagen til at efterleve kunde- og lovkrav, fortæller Janet Fredensborg.

Det kan måske lyde noget abstrakt, men er det bestemt ikke i praksis. Janet Fredensborg sidder ikke dagen lang bag sit skrivebord, men er ofte ude i produktionen for at se, hvordan arbejdet udføres, og for at snakke med de ansatte om, hvordan virksomhedens kvalitets- og miljømål føres ud i livet, og hvordan tingene kan gøres endnu bedre.

Til prisoverrækkelse

Og Janet Fredensborgs indsats virker, fastslår Ole Strandbygaard.

Ikke nok med, at den har skærpet Strandbygaards grønne profil; den har også gjort virksomheden mere effektiv, og det kan læses på bundlinjen.

Strandbygaards erfaringer med at ansætte en akademiker er så gode, at virksomheden lige har ansat én til.

- Vi er ikke gode til at markedsføre os selv; så nu har vi ansat en akademiker, der sammen med en sælger skal sætte struktur på egen markedsføring og sætte tingene i system, siger Ole Strandbygaard.

Det er selvfølgelig noget, der skaber begejstring hos Akademikernes A-kasse, der den 3. september i år udpegede Strandbygaard til at repræsentere Region Midtjylland i finalen, når Akademikerprisen 2019 skal uddeles. Denne har til formål at sætte fokus på de job- og vækstmuligheder, der ligger i at ansætte akademikere i små og mellemstore virksomheder.

Kåringen finder sted ved en prisuddeling den 7. november 2019, og Ole Strandbygaard og Janet Fredensborg skal selvfølgelig af sted.

- Men vi sender også en sælger med. Det kunne jo være, det resulterede i en kunde, tilføjer Ole Strandbygaard.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce