Annonce
Ringkøbing-Skjern

Herborg-borgere raser over ny ministers melding om Viking Link

Energiminister Dan Jørgensen (S) er tilhænger af Viking Link-forbindelsen, så håbet brast for modstanderne af den planlagte Vestkystforbindelse, der vil betyde opførelsen af 500 elmaster fra Holstebro og til grænsen. Foto: Folketings-tv
Energiminister Dan Jørgensen (S) vil ikke stoppe Viking Link-forbindelsen til stor fortørnelse for Herborg-aktivister, som kæmper imod opførelsen af Vestkystforbindelsen, der skal gå igennem landsbyen.

København/Herborg: De to Herborg-borgere Niels Henrik Vad og Bent K. Søndergaard var traditionen tro på plads i Folketingets energiudvalg torsdag, da den nye energiminister Dan Jørgensen (S) i sit første samråd skulle svare på spørgsmål om Viking Link-forbindelsen.

Vad og Søndergaard er via deres kamp mod den planlagte Vestkystforbindelse, der skal gå gennem Herborg og ned mod grænsen, blevet lægmandseksperter på den 11 milliarder kroner dyre Viking Link-forbindelse til England, som netop forudsætter opførelsen af 500 nye elmaster i Vestjylland.

Sidst Vad og Søndergaard var på Christiansborg, udskrev Løkke folketingsvalg, hvilket aflyste udvalgsmødet med daværende energiminister Lars Chr. Lilleholt. Derfor var det torsdag efterfølgeren, der skulle forholde sig til kritiske spørgsmål om Viking Link.

Annonce

'Til gavn for klimaet'

Dan Jørgensen gjorde det klart, at han er varm tilhænger af Viking Link forbindelsen og et fælles europæisk strømnet. Han deler ikke den skepsis over for økonomien i projektet, som flere forskere har udtrykt.

- Jeg har ikke tænkt mig at pålægge Energistyrelsen at genberegne Viking Link, som er til gavn for klimaet. Beregninger viser, at Viking Link på sigt vil føre til faldende CO2-udledning, og fra år 2030 vil det være decideret positivt målt på CO2. Viking Link understøtter den grønne omstilling, og skal den lykkes, er det nødvendigt med kraftige forbindelser til at transportere strømmen i Danmark og udlandet, sagde Dan Jørgensen.

Han argumenterede med, at når Danmark øger vindproduktionen frem mod 2030, vil værdien af Viking Link blive forøget med 3,5 milliarder kroner.

Samtidig er investeringen i Viking Link blevet 2,2 milliarder billigere takket være lavere kontraktpriser. Desuden kan investeringen på 11 milliarder ikke bruges på andre projekter, da det er penge, som generes i selve Viking Link-projektet.

Det er heller ikke muligt at aflyse projektet, da det vil medføre erstatningskrav på to milliarder, sagde Dan Jørgensen. Det vil desuden skabe mistillid til Danmark, forud for kommende investeringer i blandt andet en energi-ø i Nordsøen, der skal producere ti gigawatt strøm.

Den eneste imødekommelse Dan Jørgensen kunne give Enhedslistens Søren Egge Rasmussen og Henning Hyllested, som havde indkaldt til samrådet, var, at en ny lov skal gøre beslutningsprocessen ved større statslige investeringer mere gennemskuelig og sikre, at offentlighed og politikere inddrages tidligere.

Uvidenhed og magt

Bent K. Søndergaard og Niels Henrik Vad kalder samrådet en yderst nedslående oplevelse.

- Vi fik virkelig en lektion i, hvad kombinationen af uvidenhed og magt kan betyde for borgerne. Sidst Socialdemokratiet var i regering, førte de borgerlig politik, og det tyder på, at den nye energiminister har taget ved lære af en tidligere Venstrestatsminister, idet han affejer protesterne mod Viking Link med kommentaren ’der er ikke noget at komme efter’, siger Bent K. Søndergaard og fortsætter:

- Som et nyopfundet argument for Viking Link nævnte ministeren, at ’I kan jo se, at vores møller tit står stille, fordi vi ikke kan eksportere vores strøm. Det er i bedste fald et svigagtigt forsøg på at omgås sandheden. Den er nemlig, at Nordtyskland betaler Energinet for at stoppe de danske møller og i stedet modtage tysk vindmøllestrøm, fordi tyskerne ikke har en el-infrastruktur, der kan transportere strømmen sydpå, og det er dyrere for Tyskland at stoppe deres egne møller.

Søndergaard og Vad giver heller ikke noget for ministerens forklaring om, at Viking Link-investeringen er penge, der kan bruges på andet.

- Det skyldes, at projektet jo betales af forbrugerne via højere elpriser for i alt otte milliarder kroner, som går til strømproducenter som svenske Vattenfall. Så det er jo ikke rigtige penge, det er bare penge fra borgerne, som regeringen ikke i forvejen havde fingrene i, siger Søndergaard, der udnævner én vinder efter samrådet: - Det er strømproducenterne. Til gengæld tabte klimaet, den sunde fornuft og vestjyderne, som nu måske må se deres ejendomme blive eksproprieret på grund af en statslig spekulativ investering.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce