Ringkøbing-Skjern

Herborg-borgere øjner nyt håb: Ny minister skal spørges om Viking Link

Niels Henrik Vad og Bent Søndergaard har to gange haft foretræde i i Folketingets energiudvalg i deres kamp mod højspændingsforbindelsen, der vil skære gennem Herborg. Arkivfoto
Enhedslisten har indkaldt Dan Jørgensen i samråd om Viking Link-forbindelsen og dermed om opførelsen af højspændingsmaster ned gennem Vestjylland.

Herborg: Den nye socialdemokratiske energiminister Dan Jørgensen skal nu svare på en række spørgsmål om den planlagte Viking Link-strømforbindelse til England, der nødvendiggør opførelsen af den 170 kilometer lange Vestkyst-strømforbindelse, der skal gå fra Holstebro til grænsen.

Dermed kommer Dan Jørgensen til at svare på de spørgsmål, som egentlig var rejst til den forhenværende energiminister Lars Chr. Lilleholt i et samråd den 7. maj, men som blev aflyst, da statsministeren to timer inden udskrev folketingsvalg.

Dengang var de to mastemodstandere Bent K. Søndergaard og Nielsen Henrik Vad og 15 andre Herborg-borgere til stede på Christiansborg for at overvære samrådet.

Duoen fra Herborg har på to møder i Energiudvalget argumenteret mod højspændingsforbindelserne.

Deres synspunkter mundede ud i et konkret spørgsmål, som Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten nu beder den nye energiminister svare på.

Søndergaard og Vad frygter, at højspændingsmasterne vil medføre ekspropriation af en række ejendomme i Herborg og tvivler på, at ekspropriationen er lovlig. Derfor lyder spørgsmålet til ministeren:

- Vil ministeren give en juridisk vurdering af, om ekspropriationsbestemmelsen i grundlovens paragraf 73 med hensyn til, ”hvor almenvellet kræver det”, er opfyldt, hvis anlægget af Viking Link inklusive forbindelsen fra Holstebro til den tyske grænse medfører et underskud på syv til ti milliarder kroner, som danske elforbrugere skal betale?

Viking Link og Vestkystforbindelsen

Viking Link til England vil bestå af et 75 km landkabel i Danmark, 630 km søkabel i Nordsøen og 65 km landkabel i Storbritannien. Overføringskapaciteten bliver 1.400 MW svarende til godt en tredjedel af det gennemsnitlige danske elforbrug eller tre-fire store havmølleparker.

Viking Link skal sættes i drift 2023. Forbindelsen etableres i samarbejde britiske National Grid. Den danske investering bliver på 11 milliarder kroner.

Grundlaget for Viking Link er opførelsen af Vestkystforbindelsen: En 400 kV-luftledning med to ledningssystemer fra den dansk-tyske grænse til station Endrup, og en kombineret 400/150 kV-luftledning mellem Endrup og Idomlund vest for Holstebro. Ledningsanlægget har en samlet længde på 170 km

Vestkystforbindelsen medfører rejsningen af 500 master på 35 meters højde og en tilsvarende bredde, hvorpå højspændingsledningerne skal trækkes.

Opførelsen kommer til at udløse erstatninger og ekspropriationer af de berørte ejendomme langs ruten.

Energinet har meldt ud, at huse, der kommer til at ligge 80 meter eller mindre fra nærmeste højspændingsledning, bliver berettiget til ekspropriation. Energinet tilbyder at købe ejendommen til markedspris. Hvis husejeren vælger at blive boende, kan vedkommende i stedet få en erstatning.

Husejeren har i øvrigt et år til at beslutte sig for enten ekspropriation eller erstatning. Husejerne kan således blive boende et år og vurdere, om det er til at holde ud - eller om huset skal forlades.

Ejendomme, der ligger i en radius af 80 til 280 meter fra nærmeste ledning vil få erstatning, i hvert tilfælde afhængig af afstanden og ejendommens værdi.

Energi-ø i Nordsøen

Fra flere sider er der stillet spørgsmål ved økonomen i den 11 milliarder kroner dyre Viking Link-forbindelse, som åbner for dansk eksport af vindmøllestrøm til England.

- Vi har brug for at revurdere mulighederne for at anvende overskydende strøm i den danske energiforsyning i stedet for at eksportere strøm, siger Søren Egge Rasmussen (EL).

Han peger på, at der i forståelsespapiret fra regeringsforhandlingerne står, at det skal undersøges, om Danmark sammen med Nordsølandene kan udarbejde en fælles strategi for markant at udbygge og udnytte potentialet i havvind.

- Der står også, at vi skal afsøge muligheden for, at Danmark senest i 2030 bygger den første energi-ø med minimum 10 GW tilkoblet. Men disse nye havvindmøller er overhovedet ikke planlagt ud fra Viking Link. Derfor bør Viking Link sættes på standby, indtil fremtidens havvindmølleudbygning er nøjere planlagt, siger Søren Egge Rasmussen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Voldsom kritik af socialtilsynet i Schuberts Minde-sag: Det lugter af personlig hetz

Læserbrev

Højhuse og højspænding: Master, mandater og meninger

Læserbrev: I et læserbrev i Dagbladet søndag retter Bjarne Nielsen en skarp kritik af politikere i almindelighed og af mig i særdeleshed. Bjarne reflekterer over det forhold, at jeg har stemt for et etagebyggeri i Videbæk og nu personligt rammes af etableringen af 400 KV-ledningen, der antagelig bliver placeret meget tæt på Laugesens Have, hvor jeg er leder og hvor jeg har tjenestebolig med bopælspligt. I læserbrevet tillægger Bjarne Nielsen mig holdninger, jeg aldrig har haft, og udtryk, jeg aldrig har brugt. Jeg mener ikke, etagebyggeriet er uden betydning for de naboer, der bor tættest på. Og jeg har aldrig sagt det. Det ville højne kvaliteten af debatten, hvis Bjarne Nielsen ville holde sig til det, jeg faktisk mener, og det, jeg faktisk har sagt. Jeg har besøgt naboerne til etagebyggeriet. Jeg har talt med dem. Jeg har brugt langt mere tid på modstandere af projektet, end jeg har brugt på projektmagerne. I alle politiske sager mener jeg, det er en pligt at orientere sig grundigt, inden man tager stilling. Det har jeg gjort i den sag. Herefter har jeg taget stilling. I byrådet var der et flertal for etagebyggeriet. Det er mandaterne der tæller. Det er demokrati. Jeg forstår og anerkender fuldstændig de gener, det påfører beboerne på Dalsvinget. Det har jeg sagt gennem hele sagen. Det mener jeg stadig. Alle beslutninger i politik har konsekvenser for de mennesker, der bliver berørt af det. Særligt enhver form for udbygning eller udvikling - af hvad art tænkes kan. Vi ønsker øget bosætning i alle vores byer. Vi ønsker en bedre infrastruktur. Vi ønsker et bedre klima. Vi ønsker bedre og større bygninger til institutioner. Det er altid en knivskarp afvejning af fordele og ulemper. Det er et klassisk politisk dilemma. Vi er valgt til at træffe beslutninger. Det mener jeg, politikere skal gøre - og så i øvrigt tage ansvar for beslutningerne. For så vidt angår anlæg af en 400 KV-ledning tæt på Laugesens Have gælder præcis det samme forhold. Jeg er personlig berørt af projektet al den stund, at min bolig kan blive eksproprieret. Jeg er derfor inhabil i sagen - og må ikke deltage i den politiske behandling af sagen. Det beklager jeg. Men det er vel rimeligt, at politikere afholder sig fra at behandle sager, som de kan have personlige interesser i? Jeg er ansat som leder af Laugesens Have. Her er det min opgave at forsvare de forretningsmæssige interesser på stedet. Laugesens Have og jeg selv forventer at blive behandlet med samme rettigheder og pligter som alle andre borgere eller virksomheder. I den forbindelse vil jeg understrege, at Laugesens Have og jeg må tage de heraf følgende konsekvenser. Det er min mening. Jeg har aldrig sagt andet.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Mindreårig pige udsat for seksuelle overgreb af større dreng på Schuberts Minde

Skjern

Fredagen bød på flere færdselsuheld

Annonce