x
Annonce
Vestjylland

Her i regionen er lægerne gode venner med deres it-værktøjer

Overlæge Klaus Roelsgaard har været med i udviklingen af Midt EPJ og er dermed en af garanterne for, at de enkelte funktioner giver mening for de daglige brugere. Foto: Helle Brandstrup Larsen, Regionshospitalet Randers
Midt EPJ, den elektroniske patientjournal, som anvendes på samtlige sygehuse i Region Midtjylland, er udviklet i tæt samarbejde mellem klinikere og it-folk. Og det har været afgørende for dens succes, mener repræsentanter for begge grupper.

Regionen: Når Region Midtjyllands elektroniske patientjournal, Midt EPJ, fungerer så godt, at næsten 90 procent af de yngre læger i regionen erklærer sig tilfredse med den, skyldes det først og fremmest, at brugerne af den har og har haft afgørende roller i udviklingen af systemet.

Det er hovedkonklusionen efter en snak med både læger og it-folk om EPJ, der snart kan fejre 10 års fødselsdag som fælles midtjysk journal-system. 1. februar 2010 blev version ét igangsat på Regionshospitalet Randers, der var blevet udvalgt som pilothospital, blandt andet fordi, man her ikke i forvejen havde et elektronisk journalsystem. Og selv om der var små startvanskeligeheder, som krævede justeringer, så forløb indarbejdelsen af systemet så godt, at regionsrådet allerede i juni samme år på baggrund af evalueringer besluttede at Midt EPJ skulle rulles ud på alle regionens hospitaler.

Udrulningen blev fuldendt 3. juni 2013, da Regionshospitalet Viborg blev koblet på som det sidste, og som nævnt er tilfredsheden med Midt EPJ blandt de daglige brugere i dag udbredt. Vi har taget en snak med nogle nøglepersoner i udviklingen og vedligeholdelsen af systemet og bedt dem give deres bud på hemmeligheden bag succesen.

Annonce
Kvalitets- og sundheds-it.chef Thomas Stadil Pinstrup er overbevist om, at den konsekvente inddragelse af sundhedspersonale i udviklingsarbejdet har været afgørende for systemets succes. Foto: Helle Brandstrup Larsen, Regionshospitalet Randers

Lægelig deltagelse

- Den væsentligste del af forklaringen er, at der hele vejen igennem har siddet klinikere med ved bordet, når det skulle udvikles nye funktioner eller justeres på eksisterende, siger Thomas Stadil Pinstrup, der er kvalitets- og sundheds-it-chef på Regionshospitalet Randers.

Han får samtykkende nik fra Henrik Vestring, der er kontorchef i it, af regions-it-direktør Claus Kofoed samt ikke mindst af overlæge Klaus Roelsgaard, medicinsk afdeling i Randers.

- Jeg har været med stort set fra starten, og det har været virkelig spændende at få lov at sætte sit aftryk på det værktøj, jeg og alle mine kolleger hver dag er afhængige af. Man skal imidlertid også være klar til at stå på mål for de løsninger, som ender med at blive valgt, siger Klaus Roelsgaard og uddyber:

- Også internt i faggrupperne kan der som bekendt være forskellige opfattelser af, hvad der er mest hensigtsmæssigt, og så må man bare være klar til at tage de verbale tæv, der måtte komme.

Modulopbygget

Et andet godt bud på baggrunden for Midt EPJs succes er selve systemets opbygning. Det består nemlig af en efterhånden velafprøvet kerne, hvorpå der så er hæftet forskellige moduler med hver deres funktioner.

- Det gør det forholdsvis let at udvikle og justere på systemet, når der opstår nye ønsker og behov. Fordi man ikke skal ind og ændre på hele systemet, men kan nøjes med at skrue og justere på det enkelte modul, forklarer Thomas Stadil Pinstrup og tilføjer, at det på samme måde er forholdsvis ukompliceret at tilføje helt nye moduler.

Justeringer sker løbende og altid med en kliniker i arbejdsgruppen bag.

Med andre ord bygger den nuværende version af Midt EPJ på grundsystem, som over mange år er blevet godt og grundigt gennemprøvet, forbedret og videreudviklet. Faktisk daterer kernen sig tilbage til 1999, da ideen om at udvikle et fælles system for det daværende Aarhus Amt opstod i Aarhus. Allerede samme år blev opgaven med at skabe en fælles elektronisk patientjournal sendt i udbud med, som Henrik Vestring udtrykker det, "et meget lille budget".

Man endte med at vælge den aarhusbaserede it-virksomhed Systematic som leverandør, og det er denne løsning, som sammen med Capgemini's bookingfunktionalitet i dag udgør kernen i Midt EPJ.

Det første modul blev sat i drift omkring årsskiftet 2003-2004, hvorefter flere moduler blev koblet på.

Succefuld udrulning

- Da Region Midtjylland blev dannet var der fire forskellige leverandører, hvis systemer i forvejen var i brug på forskellige sygehuse, og hvor særligt de tre var gode og seriøse bud, husker Henrik Vestring.

Det blev hurtigt besluttet, at man i Region Midtjylland skulle have et fælles system. Et sådant var som nævnt klar til at blive afprøvet i 2010 og blev 1. februar sat i drift i Randers.

Godt tre år senere var Midt EPJ forholdsvis gnidningsløst blevet implementeret på alle regionens hospitaler.

- Hver gang vi satte systemet i drift et nyt sted, sørgede vi for at være godt forberedte. Først fokuserede vi på at sikre, at systemet straks fungerede på det pågældende hospital, dernæst, at det fungerede sammen med de øvrige hospitaler og relevante it-systemer, siger Henrik Vestring.

At Midt EPJ er godt og brugervenligt har man også fået øje på uden for Region Midtjylland. Således har har både den nordjyske og den syddanske region besluttet at at droppe deres respektive journalsystemer til fordel for Midt EPJ. Syddanmark lægger ud med at indføre det i 2020 og 2021, og Region Nordjylland følger umiddelbart efter.

Monopol, nej tak

Så kunne man spørge, om det i virkeligheden ikke ville være det smarteste, hvis hele Danmark benyttede samme system. Men hertil siger it-direktør Claus Kofoed:

- Jeg mener, det er fint med konkurrence. Èn leverandør til hele Danmark ville skabe en monopol-situation, hvilket erfaringsmæssigt aldrig er at foretrække. Det vigtigste er også, at man kan dele data også med andre systemer, og det kan man.

Han nævner her blandt andet Sundhedsjournalen og Medicinkortet, som ikke blot læger orientere sig om deres patienters sygdomshistorik, men hvor også patienterne selv via hjemmesiden sundhed.dk kan klikke sig ind og se sin egen journal med samt se, hvad man har fået ordineret af medicin og hvorfor.

Disse muligheder giver så anledning til nye diskussioner som eksempelvis spørgsmålet om, hvad en patientjournal er, og hvordan man skal formulere sig i en sådan. Skal det være på ren lægelatin, eller skal almindelige mennesker, patienter også kunne forstå indholdet?

- En journal er jo først og fremmest et værktøj for lægen. Derfor er det vigtigt, at man kan formulere sig præcist. Eksempelvis kan man ikke bare skrive lårmuskel, da der findes et større antal muskler i låret med hver deres navn, forklarer Klaus Roelsgaard, som samtidig medgiver, at man også i journaler godt kan kommunikere på en måde, som ligger tættere på almindeligt dansk, også uden at det går ud over præcisionen.

- Men der har vi stadig noget, vi skal øve os i, siger Klaus Roelsgaard.

Annonce
Annonce
Hvide Sande

God plads til lystfiskere: Vi plejer at stå som sild i en tønde

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Nødråb fra genbrugscontaineren: Nej tak til mugne bøger og hullede kufferter

Læserbrev: Hver eneste dag året rundt bliver den blå ”genbrugscontainer” på Genbrugspladsen i Ringkøbing tømt på skift af fire forskellige, velgørende organisationer her fra lokalområdet. Ringkøbinggarden er en af de fire, og vi har retten til at tømme containeren hver dag i april, august og december. Det betyder, at det i disse uger er os, det vil sige vores frivillige hjælpere, som hver eneste dag kommer forbi med en trailer for at tømme genbrugscontaineren og fragte alle de gode ting ud til vores loppe- og genbrugsbutik på Klostervej 110 i Kloster. Allerførst TAK. Vi er meget taknemmelige for alle de ting, I donerer, og som vi efterfølgende i genbrugsbutikken får konverteret til gode penge, der finansierer en stor del af driften af Ringkøbinggarden; herunder musikskoleundervisning, instrumenter, uniformer, rejser og andre gode oplevelser for vores børn og unge. Men nu kommer hjertesukket og nødråbet: Vi oplever her under Coronakrisen, hvor genbrugspladsen lige er genåbnet for private, at rigtig mange mennesker desværre også bruger den blå genbrugscontainer som en nem og hurtig måde at komme af med deres affald i stedet for selv at køre rundt i den lange kø på pladsen… I ”gamle dage” (før Covid-19) tog det os hver dag cirka halvanden time at tømme containeren og køre tingene væk. Men i denne uge og i sidste uge har vores frivillige hjælpere hver dag brugt minimum tre timer på først at sortere, og derefter køre rundt i den lange kø på pladsen for at aflevere alt det blandede affald de rigtige steder, inden vi kan begynde at håndtere de gode varer, som er egnede til at komme ind i vores loppe- og genbrugsbutik. Vi tager rigtigt gerne imod alle jeres GODE genbrugsting, men vi vil altså helst slippe for alt det, der er tydeligt usælgeligt; eksempelvis skæve cykler, skåret porcelæn, gennemblødte lænestole, knækkede grydeskeer, defekte legesager, ildelugtende tøj, hullede kufferter og mugne bøger. På gensyn derude på Genbrugspladsen - vi glæder os til at tømme containeren i resten af april måned.

Annonce