Annonce
112

Havnen var spærret: Madtelt blæste omkuld i stormen

Havnefoged Niels Tarpgaard tilser det kulsejlede telt. Foto: Christian Munk
Mandag morgen kunne biler ikke passerer havnen i Ringkøbing, efter et telt blæste ud på vejen.

Ringkøbing: En god weekend i madens tegn fik en dramatisk afslutning tidligt mandag morgen. Teltet, der husede fødevarefestivalen på havnene i Ringkøbing, kunne nemlig i sidste ende ikke modstå den kraftige blæst, der susede over fjorden natten til mandag.

Vinden rev teltet op, og det tog en tur på hovedet og landede på en toiletvogn, der var sat op til fødevarefestivalen.

Derfor fik købstadschef Jacob Muldkjær Rasmussen en tidligere begyndelse på ugen end planlagt.

- Jeg blive ringet op ved femtiden af en bager, der ville fortælle, at teltet var blæst omkuld, fortæller han mandag morgen.

Teltet blokerede delvist for vejen på havnen, så området var afspærret af politiet.

Annonce
Teltet kunne ikke modstå den kraftige blæst mandag morgen. Foto: Christian Munk

Store kræfter på spil

Teltet var et af flere, som er opstillet på haven i øjeblikket. Men mens to andre telte står med gavlen i vindretningen, så stod det væltede telt med siden mod fjorden og blæsten.

- Det var gjort godt fast med lange pløkker. Måske er der blæst et enkelt fag op, og så har vinden kunne få fat i det. De andre telte er der ikke sket noget med - der er kun røget en lynlås i det ene, siger Jacob Muldkjær Rasmussen.

De lange pløkker var dog ikke nok, da vinden først havde fat, fortæller havnefoged Niels Tarpgaard, der også måtte tidligere op en planlagt:

- Det har simpelthen revet pløkkerne op af jorden og har taget brosten med. Der har virkelig været tryk på, siger han.

Vinden tog det rigtige telt

Mens det selvfølgelig er ærgerligt, at teltet er ødelagt og spærrede for trafikken, så var uheldet alligevel nådigt.

- Det er sket på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen på havnen, så der er kun sket materiel skade. Teltet er kun landet på en toiletvogn og er ikke blæst over i de de nærliggende bygninger, siger Jacob Muldkjær Rasmussen.

Desuden "hjalp" vinden faktisk med oprydningen.

- Teltet skulle alligevel have været pillet ned i dag. De to andre skal blive stående, for der skal være kunsthåndværkermesse i efterårsferien, fortæller købstadschefen.

Der har været kraft på, for teltet rev både lange pløkker og brosten med op. Foto: Christian Munk

Ryddes med håndkraft

Nikolaj Poulsen ejer Ringkøbing Teltudlejning, som har opstillet teltet. Han var med, da man ved håndkraft pillede resterne ned mandag morgen. Teltets skelet har fået nogle alvorlige knubs, og de tykke metalstænger og halv meter lange, massive metalpløkker er bøjet som sugerør.

- Vinden har fået fat i det som en ballon. Vi har stillet telte op i 10 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Men det er jo naturens kræfter, og her er overhovedet ingen læ, siger Nikolaj Poulsen.

- Heldigvis er mange af teltdugene hele og kan bruges igen.

Flere af de massive metalpløkker har fået et hård medfart. Foto: Christian Munk
Politiet har afspærret havnen, indtil teltet er fjernet. Foto: Christian Munk
På hele langsiden mod fjorden blev pløkker og brosten revet op. Foto: Christian Munk
Det var nemmere at rydde teltet af vejen med håndkraft end først at skulle tilkalde en kran. Ejer af Ringkøbing Teltudjelning Nikolaj Poulsen (tv.) håber, at kunne redde mange af teltdugene. Foto: Christian Munk
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce