Ringkøbing-Skjern

Høringssvar: Kystnære møller skal stå ud for Hvide Sande

Vesterhav Syd-møllerne, der bliver 193 meter høje, vil ikke få den røde bemaling, men kun den gule. Foto: Energistyrelsen
Frem til 16. august kan offentligheden pege på emner, som Vattenfall skal belyse i den nye VVM-redegørelse for Vesterhav Syd. Foreløbige høringssvar peger på et massivt krav om, at møllerne opstilles så sydvestligt som muligt.

Holmsland Klit: Hvad skal belyses i den nye VVM-redegørelse, som Vattenfall skal lave for at få Energistyrelsens tilladelse til at opstille de 20 Vesterhav Syd-møller ud for Holmsland Klit?

Det kan offentligheden komme med et bud på netop nu og frem den 16. august. Indkaldelsen af ideer og forslag til VVM-redegørelsen er første step i den fire år lange proces frem mod opstillingen af møllerne, der ifølge Vattenfalls tidsplan skal være i drift i efteråret 2023.

Vattenfall lover på forhånd, at redegørelsen vil belyse, hvordan mølleparken påvirker omgivelserne visuelt, for ”Vesterhav Syd vindmøllepark vil kunne ses på havet og i landskabet langs kysten”, skriver selskabet. Også hvor meget møllerne kommer til at støje, skal undersøges, ligesom påvirkningen af havfugle og flagermus, som risikerer at kollidere med møllerne, skal kortlægges. Møllerne kan fortrænge fugle fra fouragerings- eller rasteområder og udgøre en barriere for trækfugle, erkender Vattenfall.

Parken skal redesignes

Markante modstandere af Vesterhav Syd-projektet har allerede sendt deres høringssvar til Energistyrelsen – og det tyder på, at kræfterne nu sættes ind på at overbevise Vattenfall om, at de tyve møller skal placeres så langt mod sydvest som overhovedet muligt inden for koncessionsområdet.

Lodsejer Jens Kabell, der har offentliggjort sit høringssvar til inspiration for andre modstandere, peger på, at det vigtigste er, at møllerne kommer længere ud på havet, gerne 20 eller 30 kilometer. Hvis ikke det kan lade sig gøre, skal møllerne placeres således, at de skæmmer mindst muligt.

- Alternativt må det være et vilkår, at den kystnære vindmøllepark komprimeres og redesignes i et let opfatteligt geometrisk mønster, fx vinkelret ud for indsejlingen til Hvide Sande Havn (ud for de eksisterende strandmøller) og i så stor afstand fra kysten som overhovedet muligt – mindst 10 km og gerne 20 km, fx i 2 rækker af 10 møller eller 3 rækker af 6/7 møller, skriver Jens Kabell og tilføjer ”hvorfor ødelægge 15 kilometer kyst, hvis man kan nøjes med at spolere én kilometer".

Han peger på, at Ringkøbing-Skjern Kommune tilbage i 2012 selv foreslog at placere en møllepark nord for Hvide Sande Havn og derfra ud i en nordvestlig linje, længst væk fra sommerhusområderne, men stadig inden for 4 til 10 kilometerfeltet.

I en klump

Også Jens Bollerup taler i sit høringssvar for Hvide Sande-placeringen, hvis en det ikke er muligt at få koblet

- Vi har stadig en drøm om, at det nye energiudvalg skrider til handling og får møllerne længere ud, men hvis det ender med, at Energistyrelsen kommer til at administrere det og fastholder koncessionsområdet ud til ti kilometer, er det optimale at få placeret møllerne i det sydvestlige hjørne og få dem op at stå i tre rækker, siger Bollerup.

Det allerbedste vil ifølge ham være, hvis møllerne placeres i en klump, men hvis Vattenfall har en teknisk begrundelse for at det skal være i to rækker, bør møllerne have samme startpunkt mod syd og så trækkes mod nord, mener han.

- Havmølleparker står i flere rækker, og i et område på otte til ti kilometer kan man placere alle tyve møller, så de ikke står i læ af hinanden. Det vil betyde en kæmpeforskel på kystlinjen, hvis møllerne står samlet og ikke på en linje, siger Jens Bollerup.

Kun én række

Da Vattenfall i juni meldte ud, at møllerne tættest på kysten vil blive flyttet længere ud, uden dog at angive den endelig opstilling, understregede selskabet, at man er nødt til at arbejde med én møllerække. Det skyldes, at møllerne ikke må skygge for hinanden og for at maksimere afstanden til kysten.

Samtidig afviste Vattenfall at kunne placere møller i det sydvestlige hjørne, som modstanderne nu bringer på bane. Det skyldes, at to fiberoptiske kabler krydser området og derfor forhindrer placering af møller dér.

0/0
Annonce
Tarm For abonnenter

Jonas har fans verden over - men skal stadig gå tur med hunden Pepsi hjemme i Tarm

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing IF

Endelig scorede RIF: Alligevel blev det til nul point på kontoen

Navne

Naturvejleder elsker det vilde Vestjylland og drømmer om at gå i Darwins fodspor

Debat

Da det slog klik hos Baadsgaard: Spændingen om den forkerte strømning

Læserbrev

Defensiv taktik, hvis man vil være den bedste fritidskommune

Læserbrev: ”Hvordan bliver Ringkøbing – Skjern Kommune den bedste fritidskommune i Danmark?”. Dette var titlen på en invitation til alle foreninger fra Kultur- og Fritidsudvalget til et møde i Videbæk den 27. marts. Efterfølgende ønskede fodbold- og håndboldklubberne i RKSK et møde, der blev afholdt ultimo juni, med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget for at bidrage med deres synspunkter til emnet ”den bedste fritidskommune”, men også for at komme i dialog omkring de berammede besparelser på fritidsområdet. Fodboldklubberne undrer sig stadig over, at de som den eneste idrætsgren direkte skal bidrage med 194.000 kroner (jvf. besparelseskataloget) ”i tilskud til fodboldklubberne til aflønning af deres kridtbander”. Alle ved sikkert, hvilket stort arbejde disse ulønnede frivillige bandemedlemmer gør, for at børn og unge kan få motion og spille fodbold. De slår for eksempel kanter, rydder op, kridter baner, omlægger baner, vander, laver reparationer med mere. Men nej – de får ikke løn, men et beskedent årligt opstarts- og afslutningsarrangement som tak. Ordene "aflønning af deres kridtbander" er derfor dårlig valgt og bliver ikke bedre af, at konsekvensen for spareforslaget kan udlignes ved ”at hæve medlemskontingentet pr. medlem med 43,62 kroner.” Det viser sig kun alt for tydeligt, at nogle går med den opfattelse, at det er gratis for fodboldklubberne at passe fodboldbanerne. Herfra skal lyde en opfordring til, at kommunen laver en undersøgelse af, hvad det reelt koster fodboldklubberne i drift til for eksempel el- og vandforbrug, elattest, elpærer, traktor, kridtbander, mindre nyanskaffelser, vandingsmaskine, vedligeholdelse af rullegræs og afskrivninger på lysmaster, vandingsanlæg, traktor, græsslåmaskiner m.v. I øvrigt får klubberne kun delvis tilskud til mål, net og kridtmaskiner. Fodboldspillet er i dag en idrætsgren, der dyrkes udendørs hele året. Det bliver nu forstærket af, at indefodbold ikke er en aktivitet, der længere udløser aktivitetstilskud. Det vil også ramme hallerne på timeudlejningen. Disse ting gør næppe kommunen til den bedste fritidskommune, og det er en defensiv taktik. Vi kan jo spare os ihjel og tage gejsten fra de mange frivillige ledere og trænere i samtlige kommunens idrætsforeninger. Vi skal i stedet være offensive og følge befolkningsudviklingen med, at flere og flere dyrker idræt. Vi skal afskaffe 25 års reglen for de foreninger, der benytter vore idrætshaller. Det kan faktisk gøres gratis og dermed uden ekstra omkostninger for Kommunen. Vi skal forhøje lokaletilskuddet fra de nuværende 68 procent (= nettoudgift for foreninger p.t. 191 kroner pr. time) til f.eks. 78 procent (= nettoudgift for foreninger 131 kroner pr. time), hvilket vil animere idrætsforeningerne til at leje yderligere haltimer. Håndboldklubberne og deres frivillige får så mere tid til at tænke på andet end økonomi. Det vil – ud fra mine oplysninger – betyde en merudgift for kommunen på cirka 2.500.000 kroner, men er en god investering og er tillidsskabende for idrætshallernes daglige brugere, som dermed giver bedre økonomi forfor eksempel håndbold uden at skade hallernes økonomi, snarere tværtimod.

Hvide Sande

Se de mange fotos: Hvide Sande-børn og kunstnere satte kulør på en gråvejrsdag

Videbæk For abonnenter

Borgere går i aktion: Vil have bedre internet

Kultur

Forfatters besøg i Ringkøbing er blevet til en novelle, hvor fordommene får et twist

Alarm 112

55-årig mand blev fundet død i Ringkøbing Fjord

Annonce