Annonce
Læserbrev

Højspænding: Vi trænger til en afklaring

Læserbrev: Det er nok gået de færreste forbi, at Jyllands-Posten i en række artikler har rejst tvivl om forløbet i forbindelse med den planlagte 400 kV forbindelse gennem det vestlige Jylland. Særligt stilles der spørgsmålstegn ved den uafhængige vurdering foretaget af det internationale konsulenthus WSP.

Artiklerne har forståeligt nok fået flere til at sætte spørgsmålstegn ved rapportens konklusioner om, at det kun er muligt at kabellægge 15 procent af den samlede strækning.

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har gennem hele forløbet kun haft én holdning. Vi ser helst hele strækningen i kommunen kabellagt. Hvis det ikke er muligt, så har vi nogle specifikke ønsker, herunder eksempelvis et ønske om at kabellægge ledningsanlægget i Skjern Ådal, ligesom vi gerne ser forbindelsen placeret vest for Videbæk.

Det er budskaber, der er afgivet i breve og høringsvar til Energinet samt Miljøstyrelsen, i et ministerbrev i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og berørte kommuner som Esbjerg og Varde, samt i et direkte møde i december måned sidste år med den nu tidligere klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt. Jeg er i den forbindelse glad for, at Energinet har valgt at imødekomme ønsket om Skjern Ådal.

Jeg har som udgangspunkt tiltro til de udarbejdede rapporter og de konklusioner, der er fremført på baggrund af dem.

Jeg har dog også i forbindelse med artiklerne i Jyllands-Posten klart meldt ud, at vi trænger til en afklaring. Vi skal have undersøgt sagen til bunds, så vi en gang for alle kan mane al tvivl i jorden og få afklaret, om det er teknisk muligt, at få linjeføringen nedgravet. På det punkt ligger jeg helt på linje med Lars Chr. Lilleholt samt flere vestjyske borgmestre.

Endelig vil jeg gerne – og jeg føler næsten, jeg gentager mig selv – opfordre til, at vi har en ordentlig tone i debatten. Jeg er klar over, at der er mange følelser i sagen. Dem skal man også give udtryk for. Men man bør kunne holde sig for god til at blive personlig og fordreje andres intentioner.

Annonce
Hans Østergaard. Arkivfoto: Jørgen Kirk
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Udvikling: Det er vores butik - vi har selv skabt den

Læserbrev: I eftersommeren 2018 mistede vi i Stauning vores brugsforening, hvor folk havde handlet gennem mere end 100 år. Tankstationen lukkede også. Det var en ringe trøst, at COOP-koncernen – tilsyneladende uden mange tanker om sine dybeste rødder – var i gang med at lade sine brugser i en lang række landsbyer gå konkurs. Som én af os i Stauning med velplaceret ironi udtrykte det: ’Det er da vist ligesom en so, der æder sine egne grise’. Men ulykken tog ikke gå-på-modet fra os. Tværtimod var der folk i Stauning, som omgående tog initiativet. De gik på med krum hals. De samlede Staunings kræfter. De fik ting til at ske. Der er nemlig det ved det, at det dér med at få noget til at ske - det ligger nærmest indbygget i Staunings DNA. Derfor skete det, at vi allerede i foråret 2019 – bare et halvt år efter brugsens lukning – kunne byde benzinselskabet Go’on velkommen til Stauning. Biler begyndte igen at dreje ind. Der var igen aktivitet. Og nu på lørdag, 23. november, sker der det, at vores nye købmand kan byde os velkommen – og vi ham – i en topmoderne dagligvareforretning, der er gennemgribende renoveret fra A til Z af professionelle håndværkere. Herudover har mange forskellige frivillige bidraget med oprydning, rengøring, opstilling af inventar - og sat 2500 varenumre på de rette hylder efter købmandens anvisninger. Det er mærkeligt at tænke på – ja, egentligt fantastisk, alt det der er nået på godt et år i et gnidningsløst og humørfyldt samarbejde. Det hele er nået, takket være stauningboernes kæmpeindsats, også økonomisk. Lige efter brugsens lukning strittede initiativerne naturligt nok lidt i alle retninger. Set udefra lignede det måske lidt situationen, når man kradser lidt med en pind i en myretue. Men ligesom myrer hurtigt organiserer sig og får skaderne repareret, når ødelæggelsens pind har kradset i deres tue, så samlede også Stauning sig hurtigt om det væsentlige: nemlig at få samlet økonomi nok til at købe det gamle nedlagte mejeri midt i byen, hvor brugsen havde butik fra omkring 1970. Og selve målet, det lå fast helt fra starten: senest ved udgangen af 2019, så skulle der igen være dagligvarebutik her i Stauning. At det mål er nået, det siger noget meget vigtigt om Stauning. Først og fremmest siger det, at vi er i stand til at samle os og stå sammen for at få ting til at ske. Men ligeså vigtigt: i Stauning har vi folk iblandt os, der besidder de mange vidt forskellige kompetencer, der gør det muligt at tingene faktisk også kommer til at ske – bliver til virkelighed. Det skal vi huske at fortælle hinanden, når vi går rundt og handler med vores nye købmand i vores nye butik. For den fortælling er en vigtig del af vores fælles historie. Den må vi aldrig glemme. Ligesom den gamle brugsforening, som vore forgængere for 100 år siden gik sammen om at skabe, blev en vigtig del af deres fælles historie. Men nu er det vores butik. Vi har selv skabt den. Den er vores værk. Det var os, der fik det til at ske. Uden os, så var vores butik der ikke. Og uden os – så er butikken der ikke! Det er også værd at minde hinanden om. Butikken har brug for os. Og vi har brug for butikken. Det var jo derfor, vi sørgede for, at den kom.

Annonce