Annonce
Ringkøbing

Højskole med i kapløb om pris

- Det har været et mål for os at opfylde kriterierne for prisen. Det var ikke, fordi vi ville vinde prisen, men fordi vi ville fortælle en god historie til eleverne, siger Kristoffer Brun Gram om nomineringen af højskolens hjemmeside. Foto: Skærmbillede af efterskolens hjemmeside

Vestjyllands Højskoles hjemmeside har gjort højskolen til én af tre nominerede til prisen for "godt og dannet indhold på internettet".

Velling: Vi lever i en digital tidsalder, hvor mere og mere af vores tilværelse har rod i ting, der både findes og foregår på internettet.

Derfor er det vigtigt, at indholdet på internettet er både autentisk, inddragende og engagerende på én og samme tid.

Det mener i hvert fald den frie skole, som står bag Severin-prisen, som Vestjyllands Højskole er nomineret til for sin hjemmeside.

"Vestjyllands Højskole er valgt for sit website, der på fornem vis forbinder fortid, nutid og fremtid: Med humoristiske, animerede helleristninger, flotte billeder og en fortællestil, der gør skolens ånd både forståelig og nærværende", lyder det fra komiteen bag prisen i pressemeddelelsen om hjemmesiden, der blev lanceret i maj.

- Det har været et mål for os at opfylde kriterierne for prisen. Det var ikke, fordi vi ville vinde prisen, men fordi vi ville fortælle en god historie til eleverne, siger Kristoffer Brun Gram, lærer og kommunikationsmedarbejder ved Vestjyllands Højskole.

Annonce

Severinprisen

Severinprisen er de frie skolers årlige pris for godt og dannet indhold på internettet. Prisen er stiftet af forstander på Lunderskov Efterskole, Irene Stapel, medieforsker Jesper Tække og kommunikationsekspert Rasmus Anker Rysgaard. De udgør samtidig Severinprisens dommerpanel. Prisen sætter fokus på det, den frie skole kan og på dens rolle som formidler af holdninger og værdier i det digitale rum.Med dannet kommunikation menes:

- Mulighed for deltagelse og refleksion på forskellige niveauer.

- At man kan mærke, at nogen mener det, der siges - altså at det er autentisk

- At man mødes af en form, som formår at fastholde opmærksomheden og engagere.

Severin prisen går altså til en fri skole, som hæver niveauet i vores alle sammens fælles digitale virkelighed.Kilde: www.vostok.dk (Hjemmesiden bag Severinprisen)

Fremme i skoene

Selvom prisen måske er ukendt for den brede befolkning, er det ikke uden betydning at være med i kapløbet om Severin-prisen, mener Kristoffer Brun Gram.

- Nomineringen betyder helt sikkert noget for vores anseelse blandt de andre højskoler. Det har høj værdi indadtil i højskoleverdenen. Vi får noget omtale. Jeg forestiller mig, at det sender et signal om, at vi er fremme i skoene på det her punkt, siger han.

Han håber, at højskolen med sin hjemmeside kan ende som det gode eksempel for resten af landets højskoler.

Nomineringen kan derudover blive medvirkende til, at højskolen i fremtiden forbliver fuldt booket med elever.

Det er muligt at stemme på sin favorit blandt de tre kandidater frem til og med 8. oktober.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Borgmester om sommerhussag: Kommunen har handlet i god tro

Læserbrev: Dagbladet har de seneste dage skrevet om den såkaldte sommerhussag, hvor Danmarks Naturfredningsforening (DN) har klaget over Ringkøbing-Skjern Kommunes administration af Naturbeskyttelsesloven i sommerhusområder på Holmsland Klit. DN har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet med anmodning om, at Statsforvaltningen går ind i sagen, hvis klagenævnet ikke gør det, og har efterfølgende bedt miljøminister Lea Wermelin og erhvervsminister Simon Kollerup gå ind i sagen. Det er vigtigt for mig at slå fast, at Ringkøbing-Skjern Kommune bakker op om DN’s ønske om, at ministrene går ind i sagen, hvilket kommunen da også i denne uge har skrevet i et brev til de to ministre. Det er en kompliceret sag, og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker en tydelig afklaring af, hvordan en så kompleks problemstilling skal håndteres, ligesom vi beder ministrene give os en klar anvisning på den fremtidige sagsbehandling på området. Når Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer ministrene til at gå ind i sagen, er det selvfølgelig også af hensyn til ejerne af ca. 750 sommerhusgrunde, der pt. er i en fastlåst situation med deres sommerhuse og ubebyggede grunde. De 11 områder på Holmsland Klit, som sagen drejer sig om, har både i Holmsland Kommune og sidenhen i Ringkøbing-Skjern Kommune været håndteret som sommerhusområder, hvorfra der er visse undtagelser i Naturbeskyttelseslovens §3. Årsagen til kommunens praksis skyldes primært, at de pågældende områder allerede var rigt udbyggede sommerhusområder, da Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft den 1. juli 1992. Derfor kunne de efter kommunens vurdering ikke adskilles fra nabo-områderne med vedtagne lokalplaner, selvom områderne formelt set lå i landzone og først fik status af sommerhusområder efter den 1. juli 1992. DN klager over, at forvaltningen ikke har behandlet byggesagsansøgninger fra grundejere i de pågældende områder som sager, der skulle have dispensation fra Naturbeskyttelsesloven eller hvor en ansøgning om byggetilladelse alternativt skulle afvises. I stedet har kommunen behandlet sagerne, som vi behandler byggesagsansøgninger i alle andre sommerhusområder, hvor der som nævnt er visse undtagelser fra Naturbeskyttelseslovens §3. Hovedparten af byggesagerne har drejet sig om til- og ombygninger, om carporte, udhuse, overdækninger og garager. Andre har søgt om at bygge et nyt sommerhus på fundamentet af et gammelt hus. Selv hvis klagenævnet eller ministrene finder kommunens praksis kritisabel er der altså langt fra tale om, at der i modstrid med Naturbeskyttelsesloven er bygget 750 sommerhuse i beskyttet natur på Holmsland Klit. Det er da også vigtigt for mig at slå fast, at kommunen har handlet i god tro, når vi i årenes løb har sagsbehandlet ud fra en praksis, der bl.a. baserer sig på en dialog Miljøministeriet havde med Holmsland Kommune og Ringkøbing Amt i 1994. I et brev dateret den 19. april 1994 og underskrevet af miljøminister Svend Auken opfordrede ministeriet kommunen til at lade områderne med landzonestatus indgå i sommerhusområder via lokalplaner. ”For at opfylde planlovens bestemmelser om en entydig inddeling af landet i sommerhusområder, byzoner og landzoner har Miljøministeriet, Landsplanafdelingen under drøftelserne med Holmland Kommune tilkendegivet, at kommunen successivt bør overføre de resterende aftaleområder til sommerhusområder via lokalplaner.” Sådan skrev ministeriet, og derfor har først Holmsland Kommune og senere Ringkøbing-Skjern Kommune sidenhen truffet afgørelser ud fra en forudsætning om, at områderne skulle sidestilles med sommerhusområder, der var lokalplanlagt før 1. juli 1992. I 27 år er dette ikke blevet anfægtet, hverken af Ringkøbing Amt, af Miljøstyrelsen under deres §3-gennemgang eller af andre. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi derfor ikke haft grund til at tvivle på, at behandlingen af byggesager fra de pågældende områder skulle sidestilles med andre sommerhusområder. Har vi taget fejl, håber vi, at ministrene kan hjælpe med at finde en løsning på sagen, så de mange grundejere, der pt. står i en uafklaret situation, kan få klarhed. Og vi håber, at ministrene træffer beslutning om, hvordan sommerhusområderne skal administreres fremadrettet.

Danmark For abonnenter

Skandaleramt omskæringslæge er tilbage: Styrelse kæmper for at stoppe ham

Annonce