Annonce
Læserbrev

Højhuse og afstand: Har vindmøller øjne, Hans Østergaard?

Læserbrev: I et læserbrev her i Dagbladet om vindmøllerne i kommunen vil borgmester Hans Østergaard gerne skilte med kommunens velvilje overfor trængte vindmøllenaboer, som kommer i klemme, når tårnhøje vindmøller skyder op i landskabet.

Her skriver Hans Østergaard – og jeg citerer: Dertil skal siges, at byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune allerede i november 2014 besluttede at fastsætte en række kriterier for vindmøllers afstand til beboelse. Blandt disse kriterier er, at alle ejendomme inden for en afstand på 10 gange møllens højde har ret til at få foretaget en værditabsvurdering. Citat slut.

Nu har højhuse jo ingen vinger, men i Videbæk undrer vi os over, at samme velvilje ikke gælder, når der er udsigt til nye tårnhøje huse tæt op ad vores ejendomme.

Højhuse har masser af ”øjne”, støj og skygger, som kan forstyrre freden, og som helt sikkert kan give tab på de omkringliggende ejendomme, hvis de opføres.

10 gange husenes højde er en radius af 170 meter, og indenfor denne afstand ligger over 25 ejendomme på Dalsvinget, Bredgade, Kærvej og Kirkeallé i Videbæk.

Kommunens juridiske afdeling har meget behændigt afvist, at kommunen ikke må tilgodese private interesser ved at sende ”Taksationskommissionen” ud for at vurdere tab på ejendomme i forbindelse med opførelse af højhuse tæt op af private huse, haver og ejendomme.

Jeg er sikker på, at hvis der var politisk vilje til det, ligesom i sagen om vindmøllerne, så kunne de mange private ejendomme i Videbæk let få vurderet tab, men der er åbenbart ikke samme empati for naboer til højhuse, som der er for naboer til vindmøller. Man kan spørge hvorfor?

Det kunne være skønt, hvis et samlet byråd for en gangs skyld ville lytte til de cirka 25 husstande i Videbæk, som bliver ramt, hvis planerne om højhuse realiseres.

Derfor spørger jeg direkte Hans Østergaard: Vil du og Venstre stå i spidsen for, at byrådet sætter samme prestige ind på, at bygherre til højhuse skal vurdere tab for naboer til højhuse, som det gælder vindmøller?

Det kunne være godt én gang for alle at få afklaret. Det er jo ikke sikkert, at det er sidste gang, naboer har udsigt til overgreb med højhuse i baghaven her i kommunen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Udbud af ambulancekørsel: Den gode idé opstår i samarbejdet

Læserbrev: I løbet af januar tager Region Midtjylland vigtige skridt i retning af at fastlægge fremtidens ambulancekørsel, når der tages stilling til det kommende udbud af kørslen. Der er meget på spil i regionsrådets måde at skrue udbuddet sammen på: Grundlæggende spørgsmål om, hvilken pris og kvalitet borgerne kan få for skattekronerne i de kommende år, og mulighederne for at bruge offentlig-privat samarbejde som driver for innovation i den offentlige sektor. I disse år går en stor generation på pension med udsigt til at leve længere, og færre er tilbage til at forsørge flere. Lige som vi står overfor udfordringer med at få sundhedskronerne til at række, fordi folk lever længere, og flere får kroniske sygdomme. Der er med andre ord grundlag for at tænke nyt og bruge det store potentiale, der ligger i samarbejdet mellem sektorerne, til at få mere for pengene og levere ny og innovative løsninger. De gode ideer og intelligente løsninger på sundhedsområdet er allerede mange – og regionerne er grundlæggende gode til at række ud til offentlig-privat samarbejde i udviklingen af nye innovative teknologier og måder at løse sundhedsudfordringen på. Historisk gælder det også indenfor det akutte og det præhospitale område, hvor vi har set forsøg med el-køretøjer, kunstig intelligens, stabilisering eller færdigbehandling af KOL-patienter. Og mange nye tiltag er for længst implementeret, som for eksempel den elektroniske patientjournal, der optimerer patientforløbet, eller EKG taget allerede i ambulancen, som sikrer, at hjertepatienter kommer til det rigtige hospital. Langt flere bliver i dag hjulpet hurtigere og bedre, fordi den fælles innovation fungerer. Region Midt står overfor de kommende udbud på ambulanceområdet, og her har regionen gode muligheder for at stille krav i udbud til andet og mere end blot økonomien. Udbud bliver dermed en vej til at omsætte innovationen og de smarte løsninger hos leverandørerne til realitet til gavn for borgerne. Man behøver ikke se længere end til Norge, hvor flere kommuner gik sammen om at stille krav om CO2-neutrale byggepladser til leverandørerne i forbindelse med et stort fælles byggeri. På den måde kommer offentlige økonomiske muskler i spil og bliver en driver for innovationen. På samme måde har Region Midtjylland med udbuddet gode muligheder for at skubbe på innovation på sundhedsområdet til patienternes og borgernes fordel.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Skatteborgerne skal se aftalerne: Kommunen betalte én million for lokaler, men brugte kun for 700.000

Annonce