Annonce
Læserbrev

Højhuse i Videbæk: Skal skattekroner gå til overpris for byggegrunde?

Læserbrev: På tirsdag skal byrådet tage stilling til et milliontilskud til almennyttigt boligbyggeri i Videbæk. Et tilskud på 8,1 millioner kroner samt en garantistillelse på cirka 48,8 millioner kroner. Penge, byrådet ikke har budgetteret med og derfor må ”låne” fra næste års budget for at finde pengene.

På trods af det massive kommunale tilskud bliver omkostningerne ved projektet så voldsomme, at udlejningspriserne kommer til at overstige prisniveauet på det private boligmarked. Det er noget af et kvantespring, Bo-midtvest har taget fra grundtanken bag almene boligselskaber om at bygge gode, sunde og billige boliger for den mindre bemidlede del af befolkningen, til nu at ville bygge dyre luksuslejligheder til velbjærgede pensionister. Er det overhovedet en kommunal opgave at yde tilskud til et sådant byggeri? Mon ikke der findes et segment med større behov, eller er kommunens pengekasse virkelig så velpolstret, at vi uden at det går ud over mere værdigt trængende, kan give offentligt tilskud til projekter, der ikke har behov for det?

Når man tager i betragtning, at der på Nygade er fuld gang i opførelsen af 8 udlejningsejendomme, og at der på Højsagervej også er fuld gang i planlægningen af et endnu ukendt, men helt sikkert ganske betragteligt antal udlejnings-huse/lejligheder og nu 38 lejligheder på Bredgade, kan man godt sætte spørgsmålstegn ved det forsvarlige i, at kommunen i disse coronatider, med efterfølgende kæmperegning, sætter ca. 57 millioner på spil. Hvor mange udlejningsejendomme er der egentlig behov for?

Hvad får kommunen (skatteyderne) så for deres noget tvivlsomme investering? Jo, vi er med til at finansiere købet af Videbæks i særklasse dyreste byggegrunde. Ca. 1450 kr./m2. Til sammenligning koster Soldugvej 8, som pt. er den dyreste byggegrund til salg i Videbæk, 566 kr./m2. Arealet på Højsagervej, der er påtænkt et lignende, men privat etagebyggeri, 500 meter fra Bredgade-projektet, har Ringkøbing-Skjern kommune solgt for mindre end 87 kr./m2. Altså koster grundene på Bredgade mere end 2½ gange så meget som den dyreste på det ordinære marked og svimlende 16,5 gange kommunens egen pris for byggegrunde til etagebyggeri!

Det ville aldrig kunne lade sig gøre at opnå så skyhøje priser uden skatteyder-betalte kommunale støttekroner. Hvilket tydeligt demonstreres af, at bagmændene allerede tidligt i forløbet måtte opgive at finde private investorer, der kunne se det fornuftige i projektet. Det kan ikke være rimeligt, at vores skattekroner skal gå til at finansiere så uhørte overpriser.

Vi er ligeledes med til at finansiere et voldsomt dyrt og utidssvarende byggeri, hvori bæredygtighed og klimahensyn, i modsætning til lignende projekter andre steder, overhovedet ikke er tænkt ind i projektet. Det er kun planlagt til at leve op til minimumskravene i energiklasse 2015 standarden. Det gør ikke udfordringerne ved at opnå en 70% reduktion af CO2 udledningen mindre. Både i Ringkøbing K og Teglparken i Herning vil man f.eks. opføre almene lejeboliger efter den skrappere 2020 standard (Passiv hus standarden). Dette bør som minimum være et krav fra kommunens side for at yde tilskud til nybyggeri.

Det er vigtigt at huske på, at lokalplanen jo ikke dikterer, at det partout skal være et alment boligselskab, der opfører højhusene. Ville det ikke være at udvise rettidig omhu, at overlade byggeriet af udlejningsejendomme i Videbæk til de private aktører, der allerede er i fuldt sving med opgaven og som tydeligvis kan gøre det både bedre og billigere, så man kan koncentrere kommunens sparsomme ressourcer på kerneopgaver som daginstitutioner, skoler og ældrepleje?

Man kan med rette undre sig over, hvorfor lige nøjagtig dette projekt er så vigtig for den kommunale ledelse, at man er villige til at spille hasard med kommunens begrænsede midler for at sikre gennemførelsen af projektet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Millionprojekt skal samle landsbyen: Efter flere års arbejde, utallige møder og store indsamlinger begynder nedrivningen

Annonce