Læserbrev

Højhuse i Videbæk: Det gode liv?

Læserbrev: Den 9. maj kunne man læse en noget speget historie i Dagbladet Ringkøbing-Skjern om lodsejernes talsmand, der først lovede erstatning til alle, der blev generet af et (måske) kommende højhusbyggeri på Bredgade i Videbæk. Derefter trak han i land igen for til sidst at blive underkendt af boligforeningen, der absolut ikke har tænkt sig at udbetale erstatning uden at være tvunget til det af en domstol.

I forlængelse heraf har jeg forsøgt at undersøge, hvad der er op og ned i den historie. Jeg har fundet frem til en række sager der enten kompenserer naboer for gener/værditab eller dømmer til nedrivning.

Her er et par eksempler: https://ing.dk/artikel/ny-praksis-ulovlige-luksusboliger-bliver-revet-ned-109406 - https://www.tv2lorry.dk/artikel/nabo-fik-medhold-i-retten-kommune-tillod-etagebyggeri-klos-op-ad-have - https://www.aoib.dk/artikel/tvillinge-huses-bygherrer-tabte-sag-i-landsretten&loggedin=1

Alle sagerne har dog det til fælles, at det er en meget langvarig proces med klagesag og civil retssag der trækker ud år efter år. Det sætter de forurettede i en nærmest håbløs situation, hvor de i årevis ikke kan få en afklaring og er tvunget til at bruge ekstremt mange ressourcer på en sag, som det er vanskeligt at forudsige udfaldet af.

Livet bliver sat på pause, mens man er fastlåst i uvished på ubestemt tid.

Spørgsmålet til alle byrådsmedlemmerne er så: Ønsker du virkelig at sætte de implicerede borgere i en sådan fortvivlet situation, når man i stedet for kan gøre boligsituationen i Videbæk til et emne i den helhedsplan, der er lige på nippet til at blive skudt i gang (Nogle arbejdsgrupper er allerede i gang)? Så vi sammen kan finde nogle løsninger hele byen kan være tilfreds med.

Boligforeningen har jo også givet udtryk for, at de er åbne for andre løsninger og placeringer, så det er kun lodsejerne og et par byrådsmedlemmer, der insisterer på, at denne løsning er den eneste rigtige.

0/0
Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern

OK til udvidede åbningstider i studenterugerne

Hvide Sande

Søndervig festede: Vi fik vist sat flueben ved det hele

Læserbrev

Defensiv taktik, hvis man vil være den bedste fritidskommune

Læserbrev: ”Hvordan bliver Ringkøbing – Skjern Kommune den bedste fritidskommune i Danmark?”. Dette var titlen på en invitation til alle foreninger fra Kultur- og Fritidsudvalget til et møde i Videbæk den 27. marts. Efterfølgende ønskede fodbold- og håndboldklubberne i RKSK et møde, der blev afholdt ultimo juni, med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget for at bidrage med deres synspunkter til emnet ”den bedste fritidskommune”, men også for at komme i dialog omkring de berammede besparelser på fritidsområdet. Fodboldklubberne undrer sig stadig over, at de som den eneste idrætsgren direkte skal bidrage med 194.000 kroner (jvf. besparelseskataloget) ”i tilskud til fodboldklubberne til aflønning af deres kridtbander”. Alle ved sikkert, hvilket stort arbejde disse ulønnede frivillige bandemedlemmer gør, for at børn og unge kan få motion og spille fodbold. De slår for eksempel kanter, rydder op, kridter baner, omlægger baner, vander, laver reparationer med mere. Men nej – de får ikke løn, men et beskedent årligt opstarts- og afslutningsarrangement som tak. Ordene "aflønning af deres kridtbander" er derfor dårlig valgt og bliver ikke bedre af, at konsekvensen for spareforslaget kan udlignes ved ”at hæve medlemskontingentet pr. medlem med 43,62 kroner.” Det viser sig kun alt for tydeligt, at nogle går med den opfattelse, at det er gratis for fodboldklubberne at passe fodboldbanerne. Herfra skal lyde en opfordring til, at kommunen laver en undersøgelse af, hvad det reelt koster fodboldklubberne i drift til for eksempel el- og vandforbrug, elattest, elpærer, traktor, kridtbander, mindre nyanskaffelser, vandingsmaskine, vedligeholdelse af rullegræs og afskrivninger på lysmaster, vandingsanlæg, traktor, græsslåmaskiner m.v. I øvrigt får klubberne kun delvis tilskud til mål, net og kridtmaskiner. Fodboldspillet er i dag en idrætsgren, der dyrkes udendørs hele året. Det bliver nu forstærket af, at indefodbold ikke er en aktivitet, der længere udløser aktivitetstilskud. Det vil også ramme hallerne på timeudlejningen. Disse ting gør næppe kommunen til den bedste fritidskommune, og det er en defensiv taktik. Vi kan jo spare os ihjel og tage gejsten fra de mange frivillige ledere og trænere i samtlige kommunens idrætsforeninger. Vi skal i stedet være offensive og følge befolkningsudviklingen med, at flere og flere dyrker idræt. Vi skal afskaffe 25 års reglen for de foreninger, der benytter vore idrætshaller. Det kan faktisk gøres gratis og dermed uden ekstra omkostninger for Kommunen. Vi skal forhøje lokaletilskuddet fra de nuværende 68 procent (= nettoudgift for foreninger p.t. 191 kroner pr. time) til f.eks. 78 procent (= nettoudgift for foreninger 131 kroner pr. time), hvilket vil animere idrætsforeningerne til at leje yderligere haltimer. Håndboldklubberne og deres frivillige får så mere tid til at tænke på andet end økonomi. Det vil – ud fra mine oplysninger – betyde en merudgift for kommunen på cirka 2.500.000 kroner, men er en god investering og er tillidsskabende for idrætshallernes daglige brugere, som dermed giver bedre økonomi forfor eksempel håndbold uden at skade hallernes økonomi, snarere tværtimod.

112

Brand hos Nordsø Fisk: Flammerne brændte hul i taget

Danmark For abonnenter

At være læge, eller ikke at være læge: Stig Gerdes og Styrelsen for Patientsikkerhed mødes i retten

Ringkøbing-Skjern

Markant udvikling: Færre kommer hjem til knuste ruder og gennemrodede skuffer

Ringkøbing IF

Endelig scorede RIF: Alligevel blev det til nul point på kontoen

Annonce