Annonce
Læserbrev

Højhusbyggeriet i Videbæk. En postgang for sent!

Læserbrev: Tirsdag 26. november holder teknik- og miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, og her skal udvalget behandle et notat udfærdiget af administrationen omhandlende etagebyggerier i kommunen. Administrationen forslår en række kriterier, der fremover skal tages hensyn til, inden der gives tilladelser til fremtidige byggerier.

For eksempel skriver man: ”Nogle af ulemperne ved etagebyggeri kan være skyggepåvirkning og indbliksgener for naboerne, eller en uheldig påvirkning af byens profil, hvis højden på etagebyggeriet er for dominerende i bybilledet”.

Vi kan som naboer til et højhuse-projekt kun bakke op om, at der nu forhåbentlig bliver indført nogle retningslinjer på et område, der hidtil har været præget af yderst tvivlsomme wild west metoder. Især set i lyset af, at de restriktioner administrationen, nu forslår, stemmer meget godt overens med hovedparten af de indsigelser, kommunen modtog til Bredgade-projektet i Videbæk.

Der er dog en god portion ironi i, at disse indsigelser blev fejet af bordet som værende ikke relevante af den samme administration, som nu foreslår politikerne stort set det samme til drøftelse og vedtagelse.

For nu at benytte et af tidens mest benyttede politiske buzzwords kan Ringkøbing-Skjern Kommune med fordel ”trykteste” deres eget forslag på Lokalplan 433.

Jeg tror, de vil finde det endog meget vanskeligt at retfærdiggøre en godkendelse i dag efter de foreslåede retningslinjer.

Men der er dog stadig store mangler i det foreslåede notat. Der er for eksempel stadig ingen mulighed for at kompensere de naboer, der bliver udsat for faldende ejendomsværdi og gener som blandt andet skyggekast og indbliksgener. Deres eneste håb er stadig en lang og opslidende retssag med et meget tvivlsomt udfald.

Man kan godt undre sig over, hvorfor naboer til uønskede højhuse skal stilles anderledes og dårligere end naboer til vindmøller og solcelleparker, som nu får lovbestemt deres kompensations-muligheder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Fulderik havde problemer med toget

Læserbrev

Læserbrev: Lad centrene, der trækker borgerne i byen, blive i byen

Læserbrev: Indlægget “Lad der ikke gå sognepolitik i sagen” om Innovests husning af de kommunale arbejdspladser havde nogle gode pointer, der førte til den rigtige konklusion i et dilemma. Der savnes nogle tal på økonomien, og jeg kan betvivle, kommunalbestyrelsen har det vigtigste; det tabte skatteprovenu og følgeomkostningerne ved den mistede omsætning i detailhandelen. Butikkerne vil miste omsætning. Ikke blot til nabobyerne, men også til storcentrene i de større byer og til netbutikkerne udenfor kommunen. Det vil koste arbejdspladser, give tomme butikslejemål og tomhed i bymidten. Så på den måde et paradoks, når et erhvervscenter er omdrejningspunktet for at trække kunderne væk fra de små lokale erhvervsdrivende. Vi har jo lige fulgt kampen for købmanden i Stauning, og her er det så i større målestok. Du kan blot se til Esbjerg, hvad det har betydet i Kongensgade, at kontorer er flyttet på havnen. Og omvendt, hvad de gør i Billund for at trække folk til midtbyen. Så byrådet bør have det tabte skatteprovenu og følgeomkostningerne ved den mistede detailomsætning i kommunen med i ligningen. Det er ikke nok med en kort tilbagebetalingstid på investeringen i Excel-arket. Så jeg er enig med Jacob Agerbo i, at der ikke skal gå sognepolitik i sagen. For det handler ikke kun om finansiering og besparelser, men også om tabt detailhandel. Ikke “bare” i Skjern midtby. Men i kommunen. For der ingen garanti for, at omsætningen affødt af butiksdøden bliver i Skjern/Tarm, eller for den sags skyld i kommunen. Så derfor vedkommer det også borgerne udenfor Skjern ... Så herfra skal opfordringen lyde; lad centrene, der trækker borgerne i byen, blive i byen.

Ringkøbing

12. december-nissen: - Jeg har 38 timers lønnet arbejde om ugen. Herudover går der en del tid med frivilligt foreningsarbejde og ufrivilligt husarbejde

Skjern For abonnenter

Viceborgmester: Jeg synes, det er ærgerligt, at Skjern nu mister chancen for at udvikle midtbyen

Annonce