Jubilæum

Gymnasiets ve og vel har altid været det vigtigste

Hans Birger Jensen og Jørgen Lauridsen kunne den 1. august fejre 40 års jubilæum ved Ringkjøbing Gymnasium. Foto: Ringkjøbing Gymnasium
Hans Birger Jensen og Jørgen Lauridsen har været med i hele Ringkjøbing Gymnasiums levetid - lige siden den spæde start for 40 år siden. Pensionen nærmer sig, men de to jubilarer holder den faglige fane højt og strækker sig kun til at sige, at de årlige medarbejder-udviklings-samtaler (MUS), nu er blevet til medarbejder-afviklings-samtaler, (MAS).

Ringkøbing: - Jeg er under Afvikling - MUS-samtalerne er blevet til MAS-samtaler, siger Hans Birger Jensen med et smil.

- Nogle unge lærere er i færd med at overtage det, jeg laver. Men jeg har ikke sat dato på endnu. Jeg svigter ikke dem, der skal overtage efter mig, siger vicerektor på Ringkjøbing Gymnasium Hans Birger Jensen, og hans kollega gennem alle årene Jørgen Lauritsen nikker.

MUS står som bekendt for Medarbejder Udviklings Samtaler, men i virkeligheden er det nærmest omvendt. Hans Birger Jensen og Jørgen Lauritsen har i den grad været med til at udvikle Ringkjøbing Gymnasium til den institution, stedet er i dag.

Rektor Tonny Hansen sagde det på denne måde ved afslutningen af planlægningsugen op til studiestarten i år:

"Et stort tillykke til både Birger og Jørgen. De har begge bidraget meget til, at Ringkjøbing Gymnasium i mange år har været et velfungerende gymnasium med et særdeles godt ry i lokalområdet og også nationalt, hvor vi klarer os særdeles fint i de nationale målinger af fravær, hvor vi er blandt de ti bedste i Danmark med lavt fravær, og med løfteevnen, hvor vi nu tre år i træk har ligget som nummer to ud af 140 gymnasier."

Man skal da heller ikke have talt ret længe med Hans Birger eller Jørgen, før man fornemmer, at det, der ligger dem allermest på sinde, er gymnasiets ve og vel. For dem har gymnasiet været meget mere end en arbejdsplads. Og historien begynder allerede, før Ringkjøbing Gymnasium var bygget. - Vi mødtes i juni måned 1979 på Alkjærskolen. Vi var syv lærere med rektor. Jeg var 25 år gammel og havde netop taget pædagogikum i Ikast. Så grøn, som man næsten kunne være. Ud over at skulle undervise i mine fag fysik og kemi, skulle jeg også være boginspektor og finde ud af hvilke bøger, jeg skulle købe ind til de fire klassers elever, siger Hans Birger Jensen.

- Jeg ville gerne hjem til det vestjyske. Jeg stammer fra Ørnhøj og min kone er fra Nørre Nebel, så det passede fint, og det var rigtig spændende at være med til at bygge en ny skole op, selv om det gav meget ekstra arbejde. Eleverne anede intet om, hvor de skulle begynde. Den gang var det amtets folk, der bestemte det. Men der var ingen, der klagede, siger Hans Birger Jensen.

Han samarbejdede med arkitekten Flemming Bay Jørgensen, da der for eksempel skulle tages stilling til, hvordan de nye biologi- og kemilokaler skulle se ud.

Jørgen Lauridsen fik indflydelse på, hvordan biblioteket skulle se ud.

- Der blev bygget 17 nye gymnasier det år, og der var nogle rammer, der skulle overholdes, så vi fik aldrig den teatersal, vi ellers havde ønsket os - kun den ekstra indgang. Men gymnasiet har fungeret rigtig godt i de mange år, og jeg kan rigtig godt lide de røde mursten, siger Hans Birger Jensen.

- Jeg husker en episode, hvor en censor østfra undrede sig over, at der hverken var grafitti eller hærværk i Ringkøbing. Det skyldes naturligvis, at vi altid har haft søde og rare elever, men nok også lidt, at bygningerne bare fungerer, siger Jørgen Lauritsen.

På godt og ondt er det naturligvis computerens indtog - og internettet, der har været den helt store forandring for de to gymnasielektorer i deres arbejdsliv.

- Computeren gav nye muligheder, for eksempel udregninger i regneark, og i dag kan mine lærebøger også fås som i-bøger, der hurtigt kan opdateres, siger Hans Birger Jensen.

Han har været med til at skrive omkring 30 lærebøger, blandt andet en bog om kemi på C-niveau, der har solgt i over 40.000 eksemplarer. Han har også skrevet en lærebog om global opvarmning, der som i-bog altid kan opdateres med den nyeste viden.

- Internettet flyder med oplysninger, men de studerende er ikke alt for gode til at google, for søgningerne skal ofte snævres ind. Det kan jeg heldigvis hjælpe med, siger Jørgen Lauritsen med et smil.

Han holdt op med at undervise for ti år siden, men fik heldigvis tilbud om at forsætte på sit elskede biblioteket, hvor han med sin erfaring lynhurtigt kan finde de materialer, de studerende har brug for til årets mange opgaver.

- Jeg har heller ikke sat dato på, hvornår jeg stopper helt, for jeg elsker at komme på gymnasiet, siger Jørgen Lauritsen.

Han er født i Studsgaard ved Herning, og kom fra Brønderslev Gymnasium, som han også havde været med til at opbygge.

Ud over at undervise i dansk og engelsk har han blandt meget andet været censor ved alle universiteter i Danmark.

- Det har været dejligt at kunne få lov til, siger Jørgen Lauritsen.

Begge jubilarer understreger, at det er meget tilfredsstillende at være med til at uddanne unge mennesker, der bliver til læger, ingeniører, forskere og jurister med meget mere.

- Det nytter noget. Man kan være ked af, at mange unge ikke kommer tilbage til Vestjylland. Men ikke desto mindre, er der i dag mange læger, tandlæger og jurister, som vi har uddannet, der er kommet tilbage til Vestjylland, siger Jørgen Lauritsen.

I fritiden arbejder Hans Birger Jensen "Stor set kun med skolen og mit fag", som han udtrykker det.

Jørgen Lauritsen har kastet sig over slægtsforskning, og kan nu føre sin slægt - Fastergaard-slægten, tilbage til omkring år 1640.

Hans Birger Jensen og Jørgen Lauritsen

Hans Birger Jensen er 65 år.

Han bor på Vingevej i Ringkøbing sammen med hustruen Anna Marie Bendixen, der er gået på efterløn.

Parret har tre piger, der alle bor i København. To af pigerne er gymnasielærere og den tredie bioteknolog.

Hans Birger Jensen har i sine 40 år på Ringkjøbing Gymnasium haft næsten alle opgaver, man kan have som medarbejder på et gymnasium; Lærer, Pr-formand, tillidsmand, musicallærer, boginspektor, konstitueret rektor og nu ledende inspektor/vicerektor.

Dertil kommer, at han i mange år også brugt en stor del af sin tid til at skrive lærebøger i sine fag - over 30 i alt - og på den måde været med til at styrke interessen blandt unge for de naturvidenskabelige fag. Nogle af bøgerne er solgt i særdeles store oplag og bruges på mange gymnasier.

Jørgen Lauritsen er 75 år.

Han bor på Alkærhøj i Ringkøbing sammen med hustruen Karin Lauritsen, der er gået på pension.

Parret har to piger. Den ene arbejder på det danske konsulat i New York og den anden er hjemmehjælper i Silkeborg.

Jørgen Lauritsen var ansat ved Brønderslev Gymnasium, før han blev lektor ved Ringkjøbing Gymnasium.

Han har været skriftlig censor i engelsk, medlem af og senere formand for Undervisningsministeriets opgavekommission i skriftlig engelsk for gymnasierne og HF- kurserne i Danmark, Færøerne og Grønland, underviser ved Undervisningsministeriets fagdidaktiske kurser samt skriftlig og mundtlig censor ved de danske universiteter i engelsk. samt undervisningsministeriets tilsynsførende med lærerkandidater i engelsk ved de danske gymnasier og HF-kurser.

Holdt op med at undervise for 10 år siden, og er i dag ansvarlig for biblioteket ved Ringkjøbing Gymnasium.

Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Voldsom kritik af socialtilsynet i Schuberts Minde-sag: Det lugter af personlig hetz

Mest læste

Læserbrev

Højhuse og højspænding: Master, mandater og meninger

Læserbrev: I et læserbrev i Dagbladet søndag retter Bjarne Nielsen en skarp kritik af politikere i almindelighed og af mig i særdeleshed. Bjarne reflekterer over det forhold, at jeg har stemt for et etagebyggeri i Videbæk og nu personligt rammes af etableringen af 400 KV-ledningen, der antagelig bliver placeret meget tæt på Laugesens Have, hvor jeg er leder og hvor jeg har tjenestebolig med bopælspligt. I læserbrevet tillægger Bjarne Nielsen mig holdninger, jeg aldrig har haft, og udtryk, jeg aldrig har brugt. Jeg mener ikke, etagebyggeriet er uden betydning for de naboer, der bor tættest på. Og jeg har aldrig sagt det. Det ville højne kvaliteten af debatten, hvis Bjarne Nielsen ville holde sig til det, jeg faktisk mener, og det, jeg faktisk har sagt. Jeg har besøgt naboerne til etagebyggeriet. Jeg har talt med dem. Jeg har brugt langt mere tid på modstandere af projektet, end jeg har brugt på projektmagerne. I alle politiske sager mener jeg, det er en pligt at orientere sig grundigt, inden man tager stilling. Det har jeg gjort i den sag. Herefter har jeg taget stilling. I byrådet var der et flertal for etagebyggeriet. Det er mandaterne der tæller. Det er demokrati. Jeg forstår og anerkender fuldstændig de gener, det påfører beboerne på Dalsvinget. Det har jeg sagt gennem hele sagen. Det mener jeg stadig. Alle beslutninger i politik har konsekvenser for de mennesker, der bliver berørt af det. Særligt enhver form for udbygning eller udvikling - af hvad art tænkes kan. Vi ønsker øget bosætning i alle vores byer. Vi ønsker en bedre infrastruktur. Vi ønsker et bedre klima. Vi ønsker bedre og større bygninger til institutioner. Det er altid en knivskarp afvejning af fordele og ulemper. Det er et klassisk politisk dilemma. Vi er valgt til at træffe beslutninger. Det mener jeg, politikere skal gøre - og så i øvrigt tage ansvar for beslutningerne. For så vidt angår anlæg af en 400 KV-ledning tæt på Laugesens Have gælder præcis det samme forhold. Jeg er personlig berørt af projektet al den stund, at min bolig kan blive eksproprieret. Jeg er derfor inhabil i sagen - og må ikke deltage i den politiske behandling af sagen. Det beklager jeg. Men det er vel rimeligt, at politikere afholder sig fra at behandle sager, som de kan have personlige interesser i? Jeg er ansat som leder af Laugesens Have. Her er det min opgave at forsvare de forretningsmæssige interesser på stedet. Laugesens Have og jeg selv forventer at blive behandlet med samme rettigheder og pligter som alle andre borgere eller virksomheder. I den forbindelse vil jeg understrege, at Laugesens Have og jeg må tage de heraf følgende konsekvenser. Det er min mening. Jeg har aldrig sagt andet.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Mindreårig pige udsat for seksuelle overgreb af større dreng på Schuberts Minde

Skjern

Fredagen bød på flere færdselsuheld

Annonce