Annonce
Navne

Gymnasielærer stopper efter 38 år på Ringkjøbing Gymnasium

Rektor Tonny Hansen overrækker en buket til Annette Brøgger ved afskedsreceptionen fredag 30. august, da gymnasiets medarbejdere i fællesskab tog afsked med en kær kollega. PR foto
Annette Brøgger har været med næsten siden gymnasiets start i 1979. Men nu siger hun stop.

Ringkøbing: Ringkjøbing Gymnasium (RG) tog forleden afsked med Annette Brøgger i anledning af, at hun har valgt at gå på pension. Det skete ved en reception på gymnasiet.

Annette Brøgger går på pension efter 38 år. Hun har været med næsten siden gymnasiets start i 1979. Hun har i sine mange år på RG været en dygtig og samvittighedsfuld lærer i begge sine fag med styr på detaljerne og alle aftaler. Hun har altid været på forkant med tingene. Hendes klasser har altid fået en meget velforberedt og grundig undervisning, hvor hun har udvist stor respekt for eleverne, men også stillet krav til dem.

Annette Brøgger har stået for mange historiske byvandringer i Ringkøbing, hvor det var en del af grundforløbet i nogle år. Hun har lavet ture med sine tyskhold til Hamborg og Brunsbüttel og deltaget i utallige studieture gennem årene. Hun har også deltaget i adskillige 2.g-ture til København - igen med de historiske byvandringer.

Annonce

Hjem til Aarhus

Annette Brøgger har et stykke tid forberedt sig på et nyt liv efter arbejdslivet. Hun går til forelæsninger på Folkeuniversitet - indtil videre i Herning, men fremover i Aarhus, når hun om ikke så længe flytter tilbage til den by, hvor hun føler sig hjemme. Her kommer hun tættere på sine børn og sommerhuset på Djursland.

- Vi siger tak for mange års solidt arbejde, hvor Annette har sat sit præg på kolleger, elever og skolen. Vi ønsker hende et langt og godt otium og håber, at hun kommer til seniorkaffe en gang imellem, sagde rektor Tonny Hansen i en afskedstale.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce