Annonce
Debat

Gummistempel: Skal helårsejendom på 530 m2 pludselig have status af sommerhus?

Læserbrevskribenten undrer sig over en sag, hvor teknik- og miljøudvalget skal afgøre, om en helårsbolig skal have ændret status til sommerhus. Arkivfoto: Mikkel Jezequel

Læserbrev: Åbent brev til medlemmerne af teknik- og mljøudvalget om pkt. 4: Ansøgning om ændret status til sommerhus.

Kære medlemmer af teknik- og miljøudvalget. Der træffes også i denne tid store og vidtrækkende beslutninger på jeres fagområde. Sager der tager tid og kræver overvejelser. Men også de mindre sager skal der tages stilling til. Hvis det af og til sker med et gummistempel på administrationens indstilling, kan det være forståeligt. Sådan kan dagsordenens pkt. 4 på tirsdagens møde også risikere at forløbe.

Men læser man sagsfremstillingen og reflekterer lidt over sagen, tror man jo ikke sine egne øjne! Administrationen indstiller, at I godkender en ændring af en 530 m2 stor helårsejendom beliggende Sønder Klitvej 30, Aargab, 6960 Hvide Sande til sommerhusstatus, og dermed legitimerer den sommerhusudlejning af det 17 værelsers, 40 personers store hus, som ulovligt har pågået siden 2009!

Ændringen begrundes med, at huset teoretisk set kan nedrives, og den 3.811 m2 grund derefter udstykkes i 3 parceller, som ved maksimal udnyttelse bebygges med 3 sommerhuse á 180 m2, altså totalt 540 m2. Og vupti, så er det da bedre at tillade sommerhusstatus for det bestående hus på ”kun” 530 m2, selv om kommuneplanen maks. tillader 240 m2 (360 m2, hvis en bebyggelsesprocent på 15 accepteres) sommerhus på stedet.

Har Ringkøbing-Skjern Kommune helt glemt de store anstrengelser, der blev gjort for at forhindre helårsejendommen Bankvej 6 i Vedersø i at få sommerhusstatus. Det er mindre end 4 måneder siden, kommunen lavede en ny lokalplan, kun omfattende denne ene ejendom for at forhindre udlejning af så stort et hus til ferieformål.

Der blev talt om et kommunalt nej til et 24 personers poolhus, og at et 400 m2 sommerhus vil være enestående i kommunen, negativt enestående forstås. Nu mener i alt fald administrationen, at et 530 m2 sommerhus med 17 værelser til 40 personer er helt på sin plads!


Har Ringkøbing-Skjern Kommune helt glemt de store anstrengelser, der blev gjort for at forhindre helårsejendommen Bankvej 6 i Vedersø i at få sommerhusstatus. Det er mindre end 4 måneder siden, kommunen lavede en ny lokalplan, kun omfattende denne ene ejendom for at forhindre udlejning af så stort et hus til ferieformål.


Det oplyses tilmed af administrationen, at der ligger en tinglyst deklaration på ejendommen fra 2005, der bl.a. påbyder, at ejendommen ikke må udlejes som feriebolig gennem udlejningsbureau.

Et enkelt klik hos Esmark viser, at Sønder Klitvej 30 udlejes som sommerhus med 17 værelser til 40 personer.

Skulle administrationen, der i årevis har været bekendt med forholdet, ikke for længst have stoppet dette? I stedet foreslås forholdet nu legitimeret.

Meget behændigt foreslår administrationen samtidigt, at en ulovlig 1. sal på carporten og en ikke godkendt tagterrasse på ejendommen skal kræves fjernet som vilkår for at tildele ejendommen sommerhusstatus.

Administrationen har kendt til den ulovlige 1. sal i flere år. Hvorfor har den ikke for længst meddelt påbud om, at dette lovliggøres. Det behøver man vel næppe belønne ejeren med en sommerhusstatus for at gennemføre. Og hvis administrationen også mener tagterrassen bør fjernes, selv om den næppe generer nogen, så burde administrationen vel også vide, hvordan dette gøres.

Den voldsomme udbygning af sommerhusområderne vi ser i disse år og den eksponentielle stigning i sommerhusudlejningerne, som hverken Ringkøbing-Skjern Kommune eller Esmark for den sags skyld forsømmer nogen anledning til at anprise, er særdeles belastende for områdernes sårbare natur.

Er det ikke på tide, at Ringkøbing-Skjern Kommune begynder at interessere sig for områdernes sårbarhed. Medmindre det ønskes, at Naturens Rige fremover kun skal opleves gennem betalingsforlystelser som Natur kraft og Lalandias badeland, udformet som Ringkøbing Fjord.

Det skal sluttelig bemærkes, at teknik- og miljøudvalget allerede den 24. juni 2004 efter ind stilling fra nuværende afdelingschef for Byg & Miljø Gunnar Frandsen fik en anmodning om at tillade ejendommen ændret fra helårsbolig til sommerhus.

På trods af at ejendommen dengang var på blot 290 m2, afviste udvalget forespørgslen. Ville det ikke være foreneligt med god administrationspraksis, at udvalget i herværende fornyede forespørgsel om samme emne havde fået denne oplysning?

Det bliver interessant at se om I, medlemmer af teknik- og miljøudvalget denne gang på mødet på tirsdag giver jeres accept til et mega-sommerhus på 17 værelser til 40 personer på Holmsland Klit. Den præcedens, det vil kunne skabe, kan få vidtrækkende konsekvenser i fremtiden, selv om administrationen bagatelliserer sagen som et ”enkeltstående tilfælde”.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Rejsevejledninger bliver lempet - men ferierejser frarådes

Ringkøbing

Østjysk virksomhed rykker til Vestjylland

Annonce