Annonce
Videbæk

Grunde på Guldregnallé rummer klorerede opløsningsmidler

Således figurerer den pågældende del af Guldregnallé på kortet over forurenede grunde hos Region Midtjylland.

Klorerede opløsningsmidler udgør en trussel mod indeklimaet i fire huse på Guldregnallé - regionen har derfor etableret afskærmning under husene.

Annonce

Videbæk: Det er ikke kun Guldregnallé 9, som er ramt af forurening. Fem andre grunde er også kortlagt som forurenede af Region Midtjylland, hvorunder området sorterer.

- Der var oprindeligt en sandgrav, og i 1960'erne begyndte byen at bruge den som såkaldt fyldplads. Her smed man affald, murbrokker, olie og opløsningsmidler, uden at tænke på konsekvenserne for miljøet. I 1974 har man så udstykket området til boliger, fortæller kontorchef Morten Bondgaard, Region Midtjylland.

Regionen undersøgte en tidligere losseplads på et grønt areal øst for Guldregnallé for at vurdere, om en eventuel forurening kunne udgøre en risiko for grundvandet. Ved denne lejlighed fandt regionen forurening tæt på Guldregnalle og blev opmærksom på den gamle fyldplads, hvor Guldregnallé nu ligger. Så begyndte undersøgelserne også dér.

- Hverken på det grønne areal eller på Guldregnallé udgør forureningen nogen fare for grundvandet. Men på Guldregnallé er der fire grunde, hvor klorerede opløsningsmidler er en trussel mod indeklimaet i husene. Det drejer sig om nummer 9, 11, 15 og 17.

I husene har regionen etableret ventilation under gulvene, så dampene fra de klorerede opløsningsmidler forhindres i at trænge ind i husene.

Også nummer 7 er kortlagt som forurenet grund, men her rækker de klorerede opløsningsmidler kun en smule ind over grunden og udgør derfor ikke nogen påvirkning af huset.

Nummer 13 er også kortlagt som forurenet grund. Her er der fundet stoffer fra lossepladsen såsom olieprodukter og tungmetaller, men det ligger ikke i topjorden, men er så langt nede, at det ikke udgør nogen risiko for anvendelse af boligen eller haven, oplyser Morten Bondgaard.

Klorerede opløsningsmidler er brugt mange steder, primært i renserier til rensning af tøj og i metalindustrien til affedtning af metalemner.

- Miljøstyrelsen har fastsat kriterier for, hvor meget afdampning af opløsningsmidler, man vil tillade i indklimaet. Disse værdier er overskredet i de fire huse på Guldregnallé, og derfor skal regionen gøre noget for at fjerne den risiko. Det har vi gjort ved at etablere ventilationen under gulvet, som afskærmer dampene fra at trænge ind, siger Morten Bondgaard.

Dagbladet: Ville det være sundhedsskadeligt at opholde sig i huset uden ventilationen?

- Ja, det er derfor, vi har sat ventilationen ind. Vi ønsker ikke, at borgeren bliver udsat for det, siger Morten Bondgaard.

Dagbladet: Kan man lade sine børn lege i haven?

- Ja det kan de sagtens. De klorerede opløsningsmidler udgør ikke nogen fare udendørs.

Dagbladet: Kan man dyrke gulerødder i haven og spise dem?

- Ja, beboerne kan bruge haven som alle mulige andre. Der er fundet lettere forurening af top-jorden nogle steder, og her rådgiver vi boligejerne om fornuftig anvendelse af haverne. Men det er indeklimaet, der er problemet, siger Morten Bondgaard.

Niels Olesen - hvis datter og svigersøn ejer Guldregnallé 9 - fortæller, at når der bliver fjernet jord eller fliser fra matriklen, skal det deponeres som særligt forurenet.

I Region Midtjylland findes cirka 3.000 registrerede forurenede grunde - og dertil cirka 4.800 grunde, som mistænkes for at være forurenede.

- Vi prioriterer vores indsats i forhold til de penge, staten afsætter til formålet, og i tilfælde som Guldregnallé vurderer vi, at der skal ske en sikring af indeklimaet, men det vil ikke være muligt at fjerne jorden fra den gamle losseplads, da arealet er bebygget, siger Morten Bondgaard.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Skjern

Erhvervsråd presser på for lyntestcenter i Skjern – kommune og region forhandler om placering af mobile testenheder

Annonce