Skjern

Graveren: Sjældent at finde to kranier i en grav

Graven med de to kranier var på Faster Kirkegård, men det er uvist præcist, hvor den lå. Bent Ingemann Hansens datter Litzia Hjørnholm og hendes svoger Poul Kirk har besøgt kirkegården sammen med Knud Erik Dyrvig for at lede efter den, men havde ikke held til at finde den. Foto: Jørgen Kirk
Fundet af de to kranier på Faster Kirkegård fik Bent Ingemann Hansens familie til at søge nye oplysninger i sagen om hans forsvinden i 1956. Men selvom det er et sjældent fund, er det set før.

FASTER: Det var anlægsgartner Knud Erik Dyrvig fra Skjern, der gravede to kranier op fra en grav fra 1950’erne på Faster Kirkegård for fem-seks år siden. Den gang var han ansat som graver på kirkegården, og han erindrer svagt episoden.

- Men jeg havde faktisk glemt det, indtil jeg blev kontaktet af familien sidste år, fortæller Knud Erik Dyrvig, der gik en runde på kirkegården i et forsøg på at lokalisere den gamle grav med de to kranier.

Han blev dog ked af at blive taget til indtægt for, at han skulle have spekuleret i, at det kunne være Bent Ingemann Hansens kranium, der lå i graven, som det fremgik af søndagens artikel i Dagbladet. Her fortalte Litzia Hjørnholm og Poul Kirk om Bent Ingemann Hansen fra Rækker Mølle, som forsvandt sporløst i 1956 efter et besøg i Skjern.

Normal procedure

- Jeg kendte godt historien om Bent Ingemann Hansens forsvinden, og jeg har fuld forståelse for, at familien har brug for at finde nogle svar. Men jeg har faktisk aldrig kædet de to ting sammen. Jeg fortalte min far, der kendte Bent Ingemann Hansens familie, om fundet, og det er nok derfra, at mistanken om, at de to ting kunne hænge sammen, er opstået, fortæller Knud Erik Dyrvig.

Han begravede de to kranier under den nye kiste, der blev lagt i graven. Det er helt normal procedure, at ældre knogle- og kisterester bliver begravet under kisten.

Knud Erik Dyrvig kalder det for et særtilfælde at finde to kranier i en grav, men andre gravere, som han har talt med, har oplevet lignende.

Det kan skyldes, at der eksempelvis i tidens løb er blevet rettet nogle gangstier op og flyttet på gravsteder, så gamle grave har overlappet hinanden, forklarer han.

Familien håber stadig, at der findes nogle, som har en ide om, hvad der skete i september 1956, da Bent Ingemann Hansen forsvandt. I så fald er de velkommen til at kontakte Dagbladet.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Højhuse og højspænding: Master, mandater og meninger

Læserbrev: I et læserbrev i Dagbladet søndag retter Bjarne Nielsen en skarp kritik af politikere i almindelighed og af mig i særdeleshed. Bjarne reflekterer over det forhold, at jeg har stemt for et etagebyggeri i Videbæk og nu personligt rammes af etableringen af 400 KV-ledningen, der antagelig bliver placeret meget tæt på Laugesens Have, hvor jeg er leder og hvor jeg har tjenestebolig med bopælspligt. I læserbrevet tillægger Bjarne Nielsen mig holdninger, jeg aldrig har haft, og udtryk, jeg aldrig har brugt. Jeg mener ikke, etagebyggeriet er uden betydning for de naboer, der bor tættest på. Og jeg har aldrig sagt det. Det ville højne kvaliteten af debatten, hvis Bjarne Nielsen ville holde sig til det, jeg faktisk mener, og det, jeg faktisk har sagt. Jeg har besøgt naboerne til etagebyggeriet. Jeg har talt med dem. Jeg har brugt langt mere tid på modstandere af projektet, end jeg har brugt på projektmagerne. I alle politiske sager mener jeg, det er en pligt at orientere sig grundigt, inden man tager stilling. Det har jeg gjort i den sag. Herefter har jeg taget stilling. I byrådet var der et flertal for etagebyggeriet. Det er mandaterne der tæller. Det er demokrati. Jeg forstår og anerkender fuldstændig de gener, det påfører beboerne på Dalsvinget. Det har jeg sagt gennem hele sagen. Det mener jeg stadig. Alle beslutninger i politik har konsekvenser for de mennesker, der bliver berørt af det. Særligt enhver form for udbygning eller udvikling - af hvad art tænkes kan. Vi ønsker øget bosætning i alle vores byer. Vi ønsker en bedre infrastruktur. Vi ønsker et bedre klima. Vi ønsker bedre og større bygninger til institutioner. Det er altid en knivskarp afvejning af fordele og ulemper. Det er et klassisk politisk dilemma. Vi er valgt til at træffe beslutninger. Det mener jeg, politikere skal gøre - og så i øvrigt tage ansvar for beslutningerne. For så vidt angår anlæg af en 400 KV-ledning tæt på Laugesens Have gælder præcis det samme forhold. Jeg er personlig berørt af projektet al den stund, at min bolig kan blive eksproprieret. Jeg er derfor inhabil i sagen - og må ikke deltage i den politiske behandling af sagen. Det beklager jeg. Men det er vel rimeligt, at politikere afholder sig fra at behandle sager, som de kan have personlige interesser i? Jeg er ansat som leder af Laugesens Have. Her er det min opgave at forsvare de forretningsmæssige interesser på stedet. Laugesens Have og jeg selv forventer at blive behandlet med samme rettigheder og pligter som alle andre borgere eller virksomheder. I den forbindelse vil jeg understrege, at Laugesens Have og jeg må tage de heraf følgende konsekvenser. Det er min mening. Jeg har aldrig sagt andet.

Annonce