Annonce
Ringkøbing

Gråt guld søges: Naturkraft mangler frivillige til at plante træer

Frivillige skal i gang med at plante træer i det 45 hektar store areal uden om Naturkraftparken. Arkivfoto: Mads Dalegaard

Ringkøbing: Er du over 60 år, har grønne fingre og kan lide at være sammen med andre mennesker, så har Naturkraft et godt tilbud.

Den kommende turistattraktions frivilliggruppe knopskyder med Naturkraft-rødder, der er ny gruppe af frivillige, som skal stå for plantning af træer på det 45 hektar store område udenfor selve Naturkraftparken. Planen er også at gruppen skal hjælpe med at vedligeholde området og være med til formidlingsopgaver overfor børn og unge.

Når Naturkraft især har brug for folk, som har rundet 60 år, handler det om, at det er muligt at søge fondsmidler til træplantning, når frivillige over 60 år deltager i arbejdet.

Udover fornøjelsen over at være en del af et stort projekt får de frivillige en T-shirt eller en jakke med logo, en årlig frivilligfest og et årskort til Naturkraft, når attraktionen står dørene op til juni næste år.

Det plejer ikke at være vanskeligt at skaffe frivillige kræfter til projektet. Tovholder for den frivillige indsats Inger Marie Vestergaard oplyser, at der er venteliste til at blive en af de frivillige rundvisere. De har nu tilsammen vist over 1000 mennesker rundt i byggeprojektet.

Er man interesseret kan Inger Marie Vestergaard kontaktes på imv@naturkraft.dk

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce