Annonce
Vestjylland

Glæde i alle hjørner af rådet

Else Kayser (tv) og Signe Lund Jensen, begge Enhedslisten, glæder sig over et budgetforlig, som både løfter sygehusene og tilgodeser kampen for klimaet. Pressebillede
Fra Enhedslisten over De Konservative til Dansk Folkeparti udtrykkes tilfredshed med resultatet af budgetforhandlingerne.

Regionen: Regionsrådspolitikere fra flere partier glæder sig over, at det er lykkedes at nå et så bredt forlig som muligt om næste års budget.

- Det er et meget tilfredsstillende resultat, og især godt, at alle partierne er med, siger eksempelvis Nicolaj Bang (K).

Han glæder sig ikke mindst over, at der er blevet penge til en af hans mærkesager, nemlig behandling af høretab, som der i forliget er afsat tre millioner kroner til.

Også Dansk Folkeparti er tilfredse med tirsdagens forhandlingsresultat.

- Det er vigtigt, at det ikke kun er Aarhus Universitetshospital, som bliver tilgodeset, men at der også kommer nye penge til alle regionens øvrige hospitalsenheder. Derfor er vi tilfredse med, at dette er opnået med regionens budgetforlig 2020, lyder det fra Steen Thomsen (DF).

Han nævner videre, at DF i forbindelse med forliget har fået indført, at nyansatte i regionen fremover skal have tilstrækkelige danskkundskaber. I dag er der kun sprogkrav til udenlandske læger udenfor EU, mens der ikke er sprogkrav til udenlandske læger, der kommer fra EU-lande.

Det nye krav om danskkundskaber styrker patientsikkerheden, mener DF.

Annonce

Klimaglæde

Også i Enhedslisten er man tilfredse. Man hilser de økonomiske løft til hospitalerne velkomne og glæder sig især over, at forliget sætter fokus på personalet.

- Vi har ved forhandlingerne fået sat meget mere fokus på personale og arbejdsmiljø, især med hensyn til, at de nyuddannede får en god start. Det er så vigtigt, at vi fastholder de gode arbejdspladser og uddannelsessteder med høj faglighed og godt arbejdsmiljø, siger Else Kayser fra partiet.

At man med forliget også afsætter penge til den grønne omstilling er også noget, man glæder sig over i Enhedslisten. Else Kaysers partifælle Signe Lund Jensen siger:

- Det er meget glædeligt, at et samlet regionsråd bakker op om FN’s mål og regeringens målsætning om 70 procents reduktion af CO2 udledning i 2030. Det har vi prioriteret højt at få med i forliget, så det er super godt for miljøet og den grønne omstilling, at det er lykkedes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce