Ringkøbing

Giftgrunden i Videbæk: Lys for enden af tunnellen

Retssagen, der skal sikre ejerne af Guldregnallé 9 kompensation, skrider fremad. Foto: lk

Handelsforringelsen af Guldregnallé 9 skal nu fastslås som led i retssagen mod kommunen og sælger.

Videbæk: Efter et årelangt mareridt er der lys for enden af tunnelen for ejerne af parcelhuset på Guldregnallé 9 i Videbæk. Retssagen, som i bedste fald skal sikre dem erstatning fra kommunen eller en ophævelse af hushandelen, kører langsomt men sikkert gennem retssystemet, styret af advokat Paul Johansen.

Sagen begyndte i 2015, da regionen meddelte parret, at deres grund, i lighed med tre andre grunde på villavejen, var forurenet med kræftfremkaldende opløsningsmidler.

Siden fulgte undersøgelser og installeringen af et apparat til at holde de giftige dampe væk fra indeklimaet i parcelhuset. Snart måtte parret se i øjnene, at deres drøm om at blive boende og stifte familie ikke kunne realiseres på Guldregnallé 9, som med prædikatet giftgrund var umulig at optage kreditforeningslån i og dermed videresælge.

I november 2017 skrev Dagbladet historien om den ulykkelige situation, efter at parret havde henvendt sig til politikerne og bedt Ringkøbing-Skjern Kommune tage ansvar for, at gamle Videbæk Kommune havde udstykket Guldregnallé-grundene ovenpå en tidligere losseplads - og siden solgt grundene til intetanende borgere.

Økonomiudvalget gav i august 2017 afslag på at hjælpe parret, men det nytiltrådte udvalg havde en anden holdning og vedgik sig i januar 2018 et ansvar og lovede husejerne erstatning.

Da havde parret i mellemtiden engageret advokat Paul Johansen, som havde stævnet kommunen med krav om erstatning, og stævnet sælgerne af huset med krav om ophævelse af handelen eller afslag. Retssagen skulle gå sin gang, inden der kunne blive tale om realitetsforhandlinger.

- Og foreløbig er der afholdt syn og skøn over, hvad det vil koste at oprense grunden. Det vil koste flere millioner kroner, og så er der endda ikke sikkerhed for, at der ikke vil komme mere forurening ind på grunden fra nabogrundene, fortæller advokat Paul Johansen.

Oprensning af Guldregnallé 9 er dermed ikke nogen farbar vej at gå. Derfor er næste trin af få foretaget et syn og skøn på handelsforringelsen, hvilket skal foretages af to handelskyndige fra mæglerforeningen.

- Jeg håber, vi kan have det syn og skøn i løbet af relativt kort tid, og så tror jeg, at sælger og kommune kommer til fadet, siger Paul Johansen.

Fordi han både har stævnet kommune og sælger på én gang og forventer at få dom over dem begge, skal han bagefter vælge den optimale løsning for sine klienter.

Det kan være at få erstatning fra kommunen, at få handelen ophævet af sælger, eller som den tredje og mindst attraktive løsning at få et afslag i købsprisen på Guldregnallé 9. Hus og grund kostede i 2010 godt 800.000 kroner.

Når sagen er bragt til ende, skal kommunen tage stilling til nabohusene på Guldregnallé 11, 15 og 17, der ligeledes er forurenede.

Borgmester Hans Østergaard også lovet dem en kompensation.

"Økonomiudvalget er enig i, at når den sag er kørt til ende, er vi positive over for at genoptage drøftelserne om en eventuel kompensation. Det er jo i første omgang til det unge par, men der er jo lighedsprincippet, så når vi kommer dertil, kan det meget vel gælde alle på vejen", udtalte borgmester Hans Østergaard (V) i januar til Dagbladet.

0/0
Gamle Dage Live For abonnenter

Morten maste sig frem i machomiljøet: Blå mærker forsvinder, men sejrene gør ikke

Ringkøbing

Nønne kommer til byen med ældre kroppe

Ringkøbing

Fotogalleri: Bukkepral i Højmark

Kultur

Forfatter signerer bøger i Bog og Idé

Ringkøbing

Rektor: Omprioritering hænger ikke sammen med lærerfyringer

Ringkøbing

Flot seksender-buk tog prisen på lille vildtparade i Højmark

Ringkøbing

Kvinde og datter blev efterlyst - fundet i god behold

Ringkøbing

Ny isbutik på havnen i Ringkøbing