Annonce
Skjern

Gaasdal om minksag: Ingen kommentarer

Oktober. Minkavler Peter Larsen på Uglbjergvej i Dejbjerg udvider minkfarmen.

Skuffet. Minkavler Peder Larsen er skuffet over Erling Gaasdals reaktion, men alligevel ikke helt overrasket.

Afslaget til minkfarmer Peder Larsen på en ansøgning til Ringkøbing-Skjern Kommune om en miljøgodkendelse til at fordoble sin minkproduktion på Uglbjergvej 8 fik i går Peder Larsen til udførligt at give sin version af sagen og det meste af dens forløb.

Annonce

Peder Larsen ord i avisen har vi forelagt for Erling Gaasdal, formand for Dejbjerglund Efterskoles bestyrelse, så han på vegne af skolen som nabokunne give sine kommentarer til minkfarmerens udtalelser.

Erling Gaasdal ønsker imidlertid ikke at sige noget om sagen til avisen.

»Ingen kommentarer«, er det eneste, som han ønsker at komme med, men tilføjer dog, at bestyrelsen og skolen ønsker så lidt offentlighed som muligt i sagen nu efter afgørelsen i Teknik- og Miljøudvalget.

Dårlig smag i munden

Den holdning til sagen undrer minkfarmer Peder Larsen, men han siger:

»Jeg ved godt, hvorfor Erling Gaasdal ikke vil kommentere mine ord. Det er fordi hvert eneste ord er sande, og bestyrelsen for efterskolen ønsker ikke at få ud i befolkningen, at det kan lugte af og til, for så kan de jo risikere, at ingen vil gå på skolen.«

Peder Larsen håber i dag, at hele efterskole-bestyrelsen går rundt med en rigtig dårlig smag i munden.

»Bestyrelsen har jo bare brugt det med lugtgener som argument for angrebene imod mig, og så er jeg også lidt skuffet over, at bestyrelsen har valgt at give forstanderen som den daglige leder mundkurv på,« siger han.

Efterskolens bestyrelse gjorde tilbage til den 28. november indsigelse imod og havde en række bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse for minkfarmen, som det forelå på daværende tidspunkt.

Protesterede også i 2012

Bestyrelsen havde allerede den 24. november 2012 skrevet i et høringssvar i forbindelse med en udvidelse af minkfarmen, at man var meget bekymret for daværende udvidelse på 500 minktæver på grund af de øgede lugtgener, som bestyrelsen vurderede efterskolen ville få.

Man erfarede også, at kommunen blot tog bestyrelsens bemærkninger til efterretning uden yderligere kommentarer.

»Vi kan nu efterfølgende konstatere, at vi for første gang i efterskolens historie har modtaget forældreklager på grund af lugtgener og fluer, som efterskolen i år i forhold til tidligere år har været væsentlig mere generet af,« hedder det i skrivelsen af 28. november 2013.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce