Annonce
Hvide Sande

Fuld kraft frem: Fiskere kan spare 61 procent på brændstof

I kompagniskab med fire andre råder fiskeskipper Jens Frich, Hvide Sande, over fem fartøjer. Arkivfoto: Jørgen Kirk
Tre års udviklingsarbejde på et skibsværft dokumenterer, at fremtidens fiskeri kan komme til at foregå meget mere energivenligt. Beregninger viser, at det er muligt for en skipper at opnå en besparelse på 61 procent på udgiften til brændstof.

Hvide Sande: Fiskeskipper Jens Frich fra Hvide Sande vil se det, før han tror det. Om det virkelig kan lade sig gøre at hive en besparelse på 61 procent på sit brændstofforbrug i land, hvis man investerer i et topmoderne fiskefartøj.

- Det er da fremtiden at spare på brændstof med den trend, der er i verden. Det skal være bæredygtigt og grønt, men jeg ved ikke lige, om jeg køber den dér med en besparelse på 61 procent, siger Jens Frich.

Men det er det, der netop er meldt ud i en pressemeddelelse fra Erhvervsstyrelsen. På det nordjyske Jobi Værft A/S har der i tre år været gang i et udviklingsarbejde, der er mundet ud i en 168 sider stor rapport, der byder på viden, inspiration og forslag til nybygning af moderne fartøjer på 17 og 24 meter til kyst- og kystnært fiskeri.

Ambitionen i projektet har været at kombinere eksisterende viden om teknologi og materialer i forhold til energiforbrug, arbejdsmiljø, arbejdssikkerhed, fangstmetoder og skrogtyper. Målet var at skabe et fiskefartøj, som på alle områder er optimeret på energisiden, og det er lykkedes. Beregninger viser besparelser på op til 61 procent på brændstofudgiften på det største af skibene.

Annonce

Fiskeri i tal

Af den seneste udgave af rapporten 'Fiskeri i tal' fremgår blandt andre disse tal om dansk fiskeri:

- Der er 2137 fiskefartøjer i Danmark, og der er 4753 erhvervsfiskere.

- I Hvide Sande blev der i 2018 landet knap 50.000 ton fisk til en værdi af 236 millioner kroner.

- Danmarks samlede eksport af fisk beløber sig til omkring 23 milliarder kroner - den største aftager er Tyskland.

- De tre største varegrupper på eksport er fladfisk, torsk og rejer.

- Danmark importerer fisk og skaldyr til en værdi af knap 16,5 milliarder kroner - hovedparten kommer fra Norge.

Kilde: Rapporten 'Fiskeri i tal 2019', Danmarks Fiskeriforening

Dyrt nok i forvejen

EU’s Regionalfond har investeret 1,9 millioner kroner i udviklingsprojektet, der - udover det nordjyske værft - tæller seks partnere.

- Vi har nu et katalog med viden og muligheder, hvor vi har belyst nogle ting i en større sammenhæng. I en travl hverdag har man normalt ikke tid til at gå i dybden med store udfordringer på tværs af forskellige faggrupper. Danske og udenlandske fiskere, der skal have bygget eller renoveret, kan tage materialet, som vi har udviklet i projektet, og se, om det passer til behovet, når de skal bygge nyt eller renovere, siger den administrerende direktør hos Jobi Værft, Jesper Faurholt Jensen.

Mens der altså kan spares godt 60 procent på brændstof på projektets største fartøj, er der udsigt til en besparelse på cirka 45 procent på det skib, der er 17 meter langt.

For det 24 meter lange fartøj vil energioptimeringen og de øvrige forbedringer kræve en merinvestering på omkring otte millioner kroner sammenlignet med et traditionelt fiskefartøj. Det får Jens Frich til at trække i bremsen:

- Et skib er dyrt nok i forvejen. Det bliver ikke lige nu da. Men det er da værd at overveje for dem, der vil have et nyt skib, siger Hvide Sande-skipperen, der - i kompagniskab med fire andre - råder over en flåde på fem fartøjer.

Tynget af alderen

I begge projektets fartøjer anvendes der dieselelektriske motorer, som dels giver en stor besparelse på brændstoffet og dels skaber mulighed for to skruer uden at skulle have to pladskrævende drivlinjer. 17 meter-fartøjet kan endda komme endnu længere ned i brændstofforbrug, fordi det kan køre på batterier, når der ikke er brug for fuld effekt.

Værftsdirektør Jesper Faurholt Jensen understreger, at det ikke er til at vide, hvornår den nye viden og konceptet kommer på havet. For det kræver en kunde, som ønsker at investere i sit fiskefartøj:

- Vi har en fiskerflåde, som på mange områder er meget fin, men en del skibe er tynget af alderen, svære at optimere og trænger derfor til at blive udskiftet. Branchen ønsker innovation, men der er brug for gennemprøvede løsninger, som man ved fungerer. En fisker eksperimenterer ofte kun i mindre grad med sit nye skib, da han skal ud og drive forretning fra dag ét. Derfor er det vigtigt at have et funktionsdygtigt skib, siger Jesper Faurholt Jensen.

Sådan ser et bud på fremtidens modulopbyggede fiskefartøj ud. Illustration: Fremtidens Modulære Fiskefartøj
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Corona. Fødevareforsyningen skal sikres trods lukkede grænser

Læserbrev: Følgerne af coronavirussen er mange, og en af dem risikerer snart at få konsekvenser for danske landbrug og gartnerier. Lige nu frygter landmænd i Tyskland, at årets avl af hvide asparges rådner op, fordi sæsonarbejdere fra Østeuropa ikke kan komme frem som følge af de grænsekontroller, flere EU-lande har indført. Problemet han hurtigt blive aktuelt i Danmark, når sæsonen i frilandsgartnerierne starter om en måned. I sidste uge annoncerede Tyskland et decideret indrejseforbud for sæsonarbejdere. Det betyder, at op imod 300.000 østeuropæere, der er en helt afgørende forudsætning for den tyske landbrugssektor, må blive hjemme. Også sæsonarbejdere, der bruger Tyskland som transitland til for eksempel at komme til Danmark, rammes af forbuddet. Det må vække bekymring i den danske landbrugs- og fødevaresektor. I Tyskland og Frankrig har myndighederne ligefrem opfordret til, at folk, der ikke kan varetage deres arbejde på grund af coronavirus, i stedet tilbyder deres arbejdskraft på markerne. Men behovet for hænder er stort, og nogle funktioner kræver speciel viden og erfaring. Derfor er fælleseuropæiske løsninger også afgørende. I Danmark har såvel fødevareminister Mogens Jensen som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard sagt, at det er vigtigt, at EU-landene samarbejder, så de nødvendige fødevarer og arbejdskraft fortsat kan komme ind i Danmark, selvom der er indført grænsekontrol. Det er Europa-Kommissionen, der koordinerer arbejdet med at få Europa til at hænge sammen transportmæssigt under krisen. Kommissionen har udarbejdet retningslinjer for den fri bevægelighed for personer, der varetager kritiske funktioner. Her betragtes sæsonarbejdere i landbrugssektoren nu som personer, der varetager en kritisk funktion – fødevareforsyning – og det skal derfor sikres, at de kan nå frem, selv om de krydser en grænse undervejs. Da landene begyndte at lukke deres grænser i midt-marts, var der rapporter om, at både dyr og medicinsk udstyr holdt i kø ét til to døgn. Kommissionen krævede på den baggrund ”grønne korridorer”, som skulle sikre, at vareleverancer ikke blev blokeret. En grøn korridor et særligt vejspor ved grænsen, som det højest må tage 15 minutter at krydse – nok til for eksempel at helbredsscreene chaufføren. Det arbejde har bidraget til at nedbringe ventetiderne ved grænsen, og man håber nu at kunne skabe en lignende situation for sæsonarbejdere. Det bliver et stort arbejde at få EU bragt tilbage til den åbenhed, som var en realitet inden coronakrisen. I mellemtiden bliver samarbejdet om grønne korridorer afgørende for at sikre fødevareforsyningen.

Danmark

Se billederne fra en lukket covid-afdeling: Sådan modtages corona-patienterne

Annonce