x
Annonce
Tarm

Fuglene forstyrres: Åbningstiden på Tipperne begrænses i ynglesæsonen

Adgangen til Tipperne er blevet væsentligt reduceret i yngletiden. Foto: Johan Gadegaard
Undersøgelse fra Aarhus Universitet fastslår, at daglig adgang i fuglenes yngletid er forstyrrende, derfor indskrænkes offentlighedens adgang i perioden 1. marts til 31. juli meget.

TIPPERNE: Naturstyrelsen har nu begrænset adgangen til tipperne meget i perioden fra den 1. marts til den 31. juli.

Hidtil har der været åbent alle dage fra klokken 7.00 til 22.00, hvis man kom i bil og uden hund. Men gældende fra den 1. marts i år og til den 31. juli vil der kun være åbent onsdage og lørdage fra 9.30 til 15.30 - og alene langs Tippervejen og på p-pladsen ved Tipperhuset.

Fra den 1. august til den 31. oktober vil der som nu være åbent fra 9.30 til 15.30; dog kun langs Tippervejen og på p-pladsen ved Tipperhuset.

Beslutningen bygger på en undersøgelse, Aarhus Universitet har foretaget, og som konkluderer, at daglig adgang i fuglenes yngletid er forstyrrende.

Dermed er den beslutning om at udvide åbningstiderne på statens arealer på Tipperne, der blev truffet i 2017 i forbindelse med et RealDania-projekt, rullet tilbage.

Dengang blev det nemlig også besluttet at undersøge, om de udvidede åbningstider ville forstyrre fuglene; det er desværre tilfældet, viser et notat fra Aarhus Universitet.

Annonce

Fald i fugleantal

Af notatet fremgår det, at der er sket, hvad der kaldes "et statistisk signifikant" fald i andelen af ungfamilier af vibe, engryle og stor kobbersneppe, der udnytter engene inden for 200 meter fra Tippervejen.

Desuden er der registreret en faldende tendens i yngletætheden af vibe og stor kobbersneppe samt ungfamilier af rødben inden for 20 meter fra Tippervejen.

Trækfuglene synes dog at være påvirket i mindre omgang af de udvidede åbningstider, men forstyrrelserne bør alligevel undersøges nærmere, mener universitetet.

Sammenfattende siger Naturstyrelsen, at da Tipperne er et af Danmarks væsentligste ynglefugleområder for blandt andet stor kobbersneppe, vurderes det derfor "ikke hensigtsmæssigt" at fortsætte med de hidtidige udvidede åbningstider i ynglessæonen.

I de nævnte tidsrum forventes det, at er man til fods, må man benytte den eksisterende og markerede vandresti i den nordlige del af Tipperne samt bådebroen og græsplænearealerne umiddelbart rundt om Tipperhuset.

Kommunen vurderer, at begrænsningerne kan have en "mulig negativ effekt" på turisternes oplevelse ved Ringkøbing Fjord, men Naturstyrelsen har altså valgt at gennemføre dem alligevel.

Annonce
Annonce
Hvide Sande

God plads til lystfiskere: Vi plejer at stå som sild i en tønde

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Nødråb fra genbrugscontaineren: Nej tak til mugne bøger og hullede kufferter

Læserbrev: Hver eneste dag året rundt bliver den blå ”genbrugscontainer” på Genbrugspladsen i Ringkøbing tømt på skift af fire forskellige, velgørende organisationer her fra lokalområdet. Ringkøbinggarden er en af de fire, og vi har retten til at tømme containeren hver dag i april, august og december. Det betyder, at det i disse uger er os, det vil sige vores frivillige hjælpere, som hver eneste dag kommer forbi med en trailer for at tømme genbrugscontaineren og fragte alle de gode ting ud til vores loppe- og genbrugsbutik på Klostervej 110 i Kloster. Allerførst TAK. Vi er meget taknemmelige for alle de ting, I donerer, og som vi efterfølgende i genbrugsbutikken får konverteret til gode penge, der finansierer en stor del af driften af Ringkøbinggarden; herunder musikskoleundervisning, instrumenter, uniformer, rejser og andre gode oplevelser for vores børn og unge. Men nu kommer hjertesukket og nødråbet: Vi oplever her under Coronakrisen, hvor genbrugspladsen lige er genåbnet for private, at rigtig mange mennesker desværre også bruger den blå genbrugscontainer som en nem og hurtig måde at komme af med deres affald i stedet for selv at køre rundt i den lange kø på pladsen… I ”gamle dage” (før Covid-19) tog det os hver dag cirka halvanden time at tømme containeren og køre tingene væk. Men i denne uge og i sidste uge har vores frivillige hjælpere hver dag brugt minimum tre timer på først at sortere, og derefter køre rundt i den lange kø på pladsen for at aflevere alt det blandede affald de rigtige steder, inden vi kan begynde at håndtere de gode varer, som er egnede til at komme ind i vores loppe- og genbrugsbutik. Vi tager rigtigt gerne imod alle jeres GODE genbrugsting, men vi vil altså helst slippe for alt det, der er tydeligt usælgeligt; eksempelvis skæve cykler, skåret porcelæn, gennemblødte lænestole, knækkede grydeskeer, defekte legesager, ildelugtende tøj, hullede kufferter og mugne bøger. På gensyn derude på Genbrugspladsen - vi glæder os til at tømme containeren i resten af april måned.

Annonce