Annonce
Debat

Frivilligordning kan ikke stå alene: Vi skal af med lavbundsjorder i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læserbrev: Ringkøbing-Skjern Kommune bør aktivt søge dialog med ejere af lavbundsjord omkring muligheden for at udtage jorden fra produktion. Det går simpelthen ikke at vente og håbe på, at problemet løser sig selv.

Landbrugets lavbundsjorde står for 12 procent af de samlede drivhusgasser, vi udleder i Danmark. Samtidig er de årsagen til en masse kvælstofudledning til kysterne og fjorde, hvilket skader miljø og natur. Vi må derfor være meget mere aktive fra politisk side, og få så mange af jorderne så muligt sat ud af produktion.

I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi 7.562 hektar lavbundsjord. Lavbundsjorde er landområder, man har drænet for vand for at dyrke, og som kan have en stor mængde ophobet kulstof. Ved at omdanne lavbundsjorderne til vådområder sænker man ikke blot CO2- og kvælstofudledningen, man skaber også mulighed for ny natur eller rettede sagt, vi genetablerer det natur, der var en gang.

Som det er i dag, kan lodsejere få økonomisk kompensation, hvis de selv tager initiativ til at udtage deres lavbundsjord. Det er ikke godt nok med sådanne frivillige ordninger, da det går for langsomt, og det er der flere grunde til. For det første er der en bureaukratisk proces. For det andet er der en række mulige problemer ved at udtage lavbundsjord, som det kan være svært for den enkelte lodsejer at sætte sig ind i. F.eks. fosforudledning og påvirkning af omkringliggende landbrugsarealer. Frivilligordningen kan derfor ikke stå alene. Det går desværre ikke hurtigt nok. Kommunen må involvere sig direkte, hvis vi skal have resultater.

Vi ønsker, at vi i fremtiden skal have et robust og konkurrencedygtigt landbrug, og det får vi kun, hvis vi kan gøre det grønnere. Udledninger fra lavbundsjorde står for 33 procent af landbrugets CO2-udledninger. Udtagning af dem er derfor en afgørende del af landbrugets grønne omstilling.

Vi skal af med lavbundsjorder I Ringkøbing-Skjern Kommune.


Det går simpelthen ikke at vente og håbe på, at problemet løser sig selv.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Nu bliver Rute 15 forhåbentlig bredere

Annonce